Skip to main content
search

Ця стаття не є технічним оглядом BS 8644-1. Її мета — надати огляд та описати основні моменти технічної реалізації на проєктах, які виконує компанія Cohesive. Сюди належать, перш за все, тлумачення стандарту, а також демонстрація деяких процесів, побудованих навколо нього, щоб допомогти командам проєктувальників надавати інформацію, яка може бути цінною для наших клієнтів і майбутніх домовласників. 

Контекст 

Кодекс BS8644-1:2022 «Цифрове управління інформацією про пожежну безпеку. Частина 1: проєктування, будівництво, передача, управління активами та реагування на надзвичайні ситуації» (BS8644-1:2022 Digital Management of Fire Safety Information – Part 1: Design, construction, handover, asset management, and emergency response – Code of practice) було опубліковано 31 липня 2022 року після отримання Королівського схвалення Закону про безпеку будівель від 28 квітня 2022 року. 

Після пожежі в Grenfell Tower у червні 2017 року Дама Джудіт Гекітт (Dame Judith Hackitt) опублікувала остаточний звіт про незалежну перевірку будівельних норм і норм пожежної безпеки (Independent Review of Building Regulations and Fire Safety: Final Report). Дама Джудіт дійшла висновку, що існує «одноголосне занепокоєння щодо неефективної роботи чинних правил щодо створення, підтримки та передачі інформації про будівництво та пожежну безпеку». Вона дала чотири рекомендації щодо розвитку золотої нитки інформації про будівництво для будівель підвищеної небезпеки. 

Центральним у цих рекомендаціях була потреба створити «цифровий стандарт реєстрації проєктування, будівництва та заселення нових житлових будинків підвищеного ризику». 

Кодекс BS 8644-1:2022 було розроблено відповідно до принципів таких трьох стратегічних цілей: 

 1. Зробити будівлі, які підходять для кінцевих користувачів, більш безпечними 
 1. Зменшити збої в бізнес-операціях і втрати майна внаслідок пожежі, а також 
 1. Забезпечити надання відповідної, точної та доступної інформації про пожежну безпеку потрібним людям у потрібний час. 

По суті, він підтримує золоту нитку інформації як цифровий процес для управління інформацією про пожежну безпеку. 

Сфера застосування 

BS8644-1:2022 є кодексом практики й тому має характер рекомендацій і вказівок. Його не можна цитувати як технічні характеристики. 

Частина 1 Кодексу BS 8644 не стосується будівель високого ризику і може бути реалізована з усіма активами в архітектурному середовищі, «включаючи будівлі, для яких потрібна золота нитка інформації». 

Система управління інформацією про пожежну безпеку 

BS8644-1:2022 представляє структуру управління інформацією про пожежну безпеку (див. рис. 1 нижче).

Рисунок 1. Структура керування інформацією про пожежну безпеку (на основі BS 8644-1)

Пункти обміну інформацією – згідно з Рамковою угодою, інформацією про пожежну безпеку слід обмінюватися в конкретних пунктах обміну інформацією (IEP) впродовж усього життєвого циклу активу. 

Рамкова програма та її встановлені IEP не обмежуються конкретним планом роботи й можуть бути легко адаптовані для узгодження з Планом робіт RIBA 2020. 

Для впровадження Кодексу BS 8644-1:2022 у поточні проєкти на етапах проєктування та будівництва компанія Cohesive узгодила IEP з такими етапами роботи RIBA: 

 • IEP A – Підготовка та інструктаж 
 • IEP B1 – Другий етап: розробка концепції 
 • IEP B2 – Третій етап: просторова координація 
 • IEP B3 – Четвертий етап: технічний проєкт 
 • IEP C – Виробництво та будівництво 
 • IEP D – Передача 

У Рамковій угоді є два IEP, які стосуються етапів експлуатації та завершення життєвого циклу активу: 

IEP E – Етап використання активу – події активації обміну інформацією про пожежну безпеку повинні бути визначені власником або оператором активу. Наприклад, обмін інформацією, щоб уможливити повторну сертифікацію будівель підвищеної небезпеки в регуляторному органі, відповідальному за безпеки будівель, і підтримувати золоту нитку інформації. Це повинно бути зазначено в контракті між власником активу та агентом з управління, відповідальним за техобслуговування будівлі. 

IEP F – Етап завершення життєвого циклу активу – виведення з експлуатації та знесення активу. 

Наступний IEP може виникнути в будь-який час, починаючи від будівництва до завершення життєвого циклу: 

IEP G — Втручання пожежно-рятувальної служби – впроваджується під час екстреного реагування на надзвичайну подію пожежі 

Британський стандарт постачається з шаблоном IEP у форматі електронної таблиці Excel (див. рис. 2 нижче). 

Рисунок 2. Витяг із Кодексу BS 8644-1, шаблон IEP у форматі електронної таблиці Excel

Шаблон IEP містить вісім вкладок – IEP A, B, C, D, E, F і G, а також шаблон, в якому описано, як організовано матрицю кожного IEP (у рядках міститься інформація, якою потрібно обмінюватися, а у стовпцях — на про залучених сторін). Ці сторони можуть нести відповідальність за збір і остаточне надання інформації, надання вхідних даних, допомогу та координацію, або сторона, яка отримує інформацію про пожежну безпеку. 

Компанія Cohesive використовувала шаблон як відправну точку та адаптувавла його до плану роботи RIBA з деякими додатковими змінами, щоб зробити його більш зручним для користувача та конкретного проєкту: 

 • IEP B було розбито на IEP B1, B2 і B3, щоб узгодити IEP з другим, третім і четвертим етапами роботи RIBA 2020. 
 • Було додано більше стовпців для включення ідентифікатора контейнера з інформацією про документи/креслення 
 • Було додано один стовпець, щоб визначити, чи до конкретного документа надавали доступ 
 • Нова вкладка зі списком сторін, пов’язаних з проєктом/активом — ця зміна дозволила звузити стовпці, покращивши навігацію по кожному аркушу IEP 
 • Ключ інтегровано із заголовками таблиць 
 • Кольорове позначення плану етапів роботи RIBA 2020. 

Рисунок 3. Витяг із шаблону проекту IEP Cohesive, адаптованого з шаблону IEP BS 8644-1

Для кожного проєкту особи, відповідальні за будівлі високої небезпеки, та команда проєктувальників несуть відповідальність за налаштування та інформацію про проєкт, необхідну для заповнення електронної таблиці IEP. Вони також відповідатимуть за обмін інформацією та заповнення відповідного IEP на кожному етапі. 

FIREie 

Необхідно обмінюватися даними FIREie у форматі електронних таблиць у певних точках обміну інформацією (IEP) (див. розділ про IEP вище) протягом усіх етапів життєвого циклу активу. 

Британський стандарт стверджує, що «FIREie нагадує інформаційну схему COBie, задокументовану в Рамковій угоді щодо BIM Великобританії, але не є тотожною їй». Це правильно щодо додаткових атрибутів і аркушів, але незрозуміло, які саме компоненти підходять для включення до FIREie. 

Ми розуміємо, що в той час, як COBie використовують для обміну даними, пов’язаними з компонентами, для яких заплановано профілактичне обслуговування, FIREie призначено для обміну даними, пов’язаними з компонентами пожежної безпеки. Існує очевидний збіг, оскільки багато обслуговуваних активів також є активами протипожежної безпеки (наприклад, протипожежні двері, спринклери, протипожежні завіси тощо), але не всі елементи протипожежного захисту в будівлі є «обслуговуваними» (наприклад, протипожежні перегородки та стіни, і тому ці елементи слід вважати включеними до FIREie). 

На додаток до всіх компонентів протипожежної безпеки, ми також розглядаємо можливість включення будівельних елементів, які не є активними або пасивними елементами пожежної безпеки, але в разі впливу вогню реакція може поставити під загрозу структурну цілісність будівлі (наприклад, усі первинні конструктивні елементи будівля, зокрема сталеві несучі елементи, як-от колони, підкоси та балки). Таким чином, наявність таких даних може бути важливою, щоб дозволити екстреним службам розробити та впровадити безпечний та ефективний тактичний план реагування на надзвичайні ситуації. 

Хоча COBie і FIREie слід надавати окремо, у Вимоги до інформації про активи ми додали обидва обміни інформацією в матрицю відповідальності BIM (див. рис. 4 нижче). 

Рисунок 4. Витяг із матриці відповідальності Cohesive BIM

Руї, досвідчений архітектор з понад 15-річним досвідом проєктування, привносить у свій професійний шлях палку прихильність як до BIM, так і до сталого розвитку. Він перейшов на ключову посаду керівника відділу BIM у відомій міжнародній архітектурній компанії, де відточував свій досвід у формуванні та реалізації цифрових стратегій, роблячи значний внесок в успішну реалізацію висококласних проєктів на всіх етапах від розроблення концепції до здачі об’єкта. 

Завдяки безперервному навчанню Руї став визнаним авторитетом у важливих темах, як-от Закон про безпеку будівель та золота нитка інформації після початку роботи у компанії Cohesive. Цей додатковий досвід розширює його і без того потужний набір навичок. 

Відомий своїми винятковими лідерськими якостями та сильними міжособистісними здібностями, Руї є каталізатором важливих змін. Він чудово вміє встановлювати тонкий баланс між людьми, процесами та цифровими інструментами, послідовно стимулюючи прогрес у прагненні до досконалості.

Руі Коста (Rui Costa)
Бізнес-аналітик: Будівлі та спільноти

Відмова від відповідальності: ця стаття призначена лише для загального ознайомлення. Уся наведена тут інформація є інтерпретацією однієї особи, і її забороняється використовувати в юридичних цілях. Компанія Cohesive не дає жодних запевнень чи гарантій щодо точності та повноти цієї інформації та не несе за неї відповідальності. 

Close Menu