Skip to main content
search

Подолання прогалин в інформації, культурна зрілість та політична складність у транспортному секторі

Транспортний сектор, особливо транспортні агентства, стикається з характерними проблемами, пов’язаними з обмеженим доступом до інформації, проблемами культурної зрілості та складнощами надзвичайно політизованого ландшафту. Наша консультація з управління змінами заглиблюється в ці перешкоди та підкреслює важливість впровадження ефективних стратегій для їх подолання.  

Проблема обмеженої доступності інформації: пошук прогалин в інформації 

Цей сектор часто стикається з труднощами через нижчий рівень інформації у порівнянні з іншими секторами. Це можна пояснити факторами, як-от застарілі системи управління даними, неналежний обмін даними між установами та відсутність стандартизованих практик звітності. Отже, ці перешкоди кидають тінь на процес прийняття рішень, що призводить до неоптимального планування, неефективного розподілу ресурсів і помітного зниження якості послуг.  

Культурна зрілість і здатність до адаптації: заохочення до трансформаційних зрушень 

Культурна зрілість, основна здатність організації чи сектору приймати зміни, різноманітність та інновації, виявляються особливо серйозними проблемами у транспортному секторі. Ця перешкода часто виникає через глибоко вкорінені традиційні практики, непохитний опір прийняттю нових технологій і вражаючу відсутність різноманітності на керівних посадах. Подолання цих перешкод має вирішальне значення для створення середовища, яке заохочує до інновацій, співпраці та постійного вдосконалення.  

Складнощі роботи в високополітичному середовищі: навігація в політичній динаміці 

Ця галузь працює в умовах жорсткої політики, що додає ще один рівень складності до проблем, з якими стикаються транспортні агентства. Політика може суттєво впливати на процеси прийняття рішень, розподіл фінансування та пріоритизації проєктів. Крім того, компанії повинні налагоджувати відносини з зацікавленими сторонами, включаючи лінійних менеджерів, керівників вищої ланки та членів профспілок. Побудова міцних відносин, ефективне спілкування та активне залучення зацікавлених сторін до процесів прийняття рішень пом’якшують політичні складності.  

Стратегії подолання проблем у транспортному секторі 

Щоб пом’якшити численні проблеми, з якими стикається цей сектор, компанія Cohesive ретельно розробила набір передових практик, які охоплюють такі високоефективні та трансформаційні стратегії: 

Стратегія 1: впровадження IBM Maximo Application Suite (MAS) 8 у транспортному секторі – революція в управлінні активами 

Транспортний сектор може розпочати нову епоху операційної досконалості, включивши сучасну систему управління активами, доповнену спеціальними засобами прискорення процесу, розробленими спеціально для транспортного сектору. Цей інноваційний підхід сприяє обміну даними в режимі реального часу, бездоганній сумісності та створенню стандартизованих практик звітності. Що ми отримуємо в результаті? Розширені можливості прийняття рішень, оптимізація ресурсів і покращене планування обслуговування. 

IBM Maximo Application Suite (або MAS) змінює правила гри в інтелектуальному управлінні активами, поєднує в собі моніторинг, прогнозне обслуговування та надійність в уніфікованій хмарній платформі. Цей інноваційний пакет використовує потужність ШІ, Інтернету речей і аналітики для оптимізації продуктивності, подовження життєвого циклу активів і суттєвого скорочення простоїв і витрат.  

У транспортному секторі компанія Cohesive відстоює IBM® Maximo® for Transportation як рішення для підвищення продуктивності критично важливих транспортних засобів і відповідності суворим нормативним вимогам. Maximo for Transportation пропонує комплексне рішення для ефективного управління всіма типами транспортних активів, включаючи парки легкових, вантажних автомобілів і автобусів.  

Стратегія 2: сприяння культурній трансформації – плекання прогресивної адаптації 

Розвиток культурної зрілості в транспортному секторі стає ключовою стратегією, що вимагає свідомого зосередження на різноманітності, інклюзивності та інноваціях. З цією метою створення комплексних програм навчання, розроблено ініціативи наставництва та можливості розвитку лідерства — все це є незамінними інструментами для формування організаційної культури, яка ґрунтується на прогресивності та адаптивності. 

Стратегія 3: розвиток ефективного залучення зацікавлених сторін – створення міцних союзів 

Створення надійної основи для залучення зацікавлених сторін є важливим у навігації в складному політичному ландшафті транспортних агентств. Ця стратегія передбачає створення прозорих комплексних процесів, спрямованих на залучення зацікавлених сторін, що охоплює широкий спектр від лінійних менеджерів до керівників вищої ланки і членів профспілок.   

Що ми отримуємо в результаті? Налагодження тісних стосунків, сприяння чіткій та ефективній комунікації та активна участь зацікавлених сторін у процесі прийняття рішень — усе це сприяє ефективному пом’якшенню політичних проблем.  

MAS 8 для транспортного сектору та інтеграції управління змінами: підхід компанії Cohesive 

MAS 8 для транспортного сектору — це контроль, перевірка та зменшення ризиків, що зосереджується головним чином на ваших бізнес-цілях, щоб об’єднати ваш персонал під час і після виконання проєкту. Усвідомлюючи, що бізнес-цілі та цілі управління змінами взаємопов’язані, ми об’єднали ці елементи, щоб створити єдиний підхід.  

Показники успіху управління змінами: 

 • Визначте показники успіху управління змінами: укажіть показники для вимірювання ефективності управління змінами, включаючи рівень впровадження, рівень задоволеності користувачів, продуктивність, завершення навчання та плинність кадрів. 
 • Порівняйте показники управління змінами з цілями проєкту: переконайтеся, що ці показники відповідають загальним цілям проєкту управління активами. 
 • Установіть базові показники: проведіть оцінку готовності, щоб встановити базові показники успішності управління змінами. 
 • Контролюйте показники управління змінами: постійно контролюйте та відстежуйте визначені показники успішності протягом усього проєкту. 
 • Інтегруйте показники управління змінами: інтегруйте показники успішності управління змінами із загальними показниками успішності проєкту. 
 • Повідомляйте результати: діліться результатами показників успішності управління змінами із зацікавленими сторонами та керівниками проєкту. 

Комплексна структура для змін: 4-етапний підхід до управління змінами 

4-етапний підхід до управління змінами ґрунтується на нашому досвіді управління активами підприємства (EAM), передових практиках транспортного сектору, стандартах гнучкого управління проєктами та гарантії якості проєктів. Цей підхід починається з оцінки готовності для виявлення потенційних ризиків проєкту, а потім переходить до створення чіткої стратегії, управління та виконання програми змін. 

Етап 1. Оцінка готовності 

 • Визначте необхідні зміни. 
 • Проаналізуйте вплив і додану вартість. 
 • Визначте бажані результати. 
 • Оцініть ризики та переваги. 

Етап 2. Розробка стратегії змін 

 • Спільно створіть стратегію трансформації. 
 • Залучайте співробітників на ранніх етапах. 
 • Розробіть основні плани управління змінами. 
 • Розробіть дорожні карти за допомогою MVP (Minimum Viable Product). 

Етап 3. Налаштування необхідного управління та програми 

 • Визначте майбутні кінцеві стани. 
 • Створіть структури управління. 
 • Створіть структуру змін. 
 • Підготуйте ролі та обов’язки. 

Етап 4. Виконання програми змін  

 • Підготуйте команди лідерства та трансформації. 
 • Впроваджуйте плани управління змінами разом із програмою MAS8. 
 • Вимірюйте прогрес і адаптуйтеся. 

«Співробітники компанії Cohesive вважають, що інтеграція управління змінами з MAS 8 для транспортного сектору кардинально змінить ситуацію в цьому секторі. Це дасть змогу усувати прогалини в інформаціїї, сприяти культурній адаптації та орієнтуватися в тонкощах політичного ландшафту за допомогою комплексного та структурованого підходу. Ця інтеграція не тільки підвищує ефективність, але й допомагає підприємствам ефективно досягати своїх бізнес-цілей»

Henri SnijdersChief Transformation Officer, Cohesive
Close Menu