Skip to main content
search

Technologie najlepsze w swojej klasie

Oferujemy katalog podstawowych technologii i aplikacji, które zapewnią oczekiwane wyniki w całym cyklu życia zasobów. Zapewniamy rozwiązania „pod klucz” w oparciu o samodzielne produkty lub produkty powiązane z naszą ofertą profesjonalnych usług, aby zaspokajać wszelkie potrzeby biznesowe.

Prawidłowo przeprowadzona transformacja cyfrowa

Wspierając organizacje wykorzystujące zasoby o wysokiej wartości w celu osiągnięcia trwałej doskonałości operacyjnej i wartości dla udziałowców, firma Cohesive umożliwia przeprowadzenie pełnej transformacji cyfrowej.

Nasze zintegrowane podejście łączy technologie, dane, procesy, wiedzę branżową i zarządzanie zmianami, tak aby możliwe było uzyskanie długoterminowych wyników, podejmowanie świadomych decyzji i wydajne raportowanie.

Oferowane technologie

Bentley iTwin

Tworzenie, zarządzanie i wykorzystywanie cyfrowego bliźniaka w procesach inżynieryjnych w ramach projektowania, budowy, obsługi i konserwacji.
Dowiedz się więcej >

Bentley SYNCHRO

Bentley SYNCHRO to najnowocześniejsza platforma pozwalająca na usprawnienie i synchronizację całego cyklu życia budowy – od wbicia pierwszej łopaty, aż po oddanie budynku do użytku.
Dowiedz się więcej >

Bentley AssetWise

Rozwiązanie AssetWise pomaga ulepszać programy bezpieczeństwa i zgodności, inteligentnie planować strategie dotyczące wydajności i niezawodności zasobów oraz podejmować świadome decyzje biznesowe.
Dowiedz się więcej >

Bentley ProjectWise

Rozwiązanie ProjectWise zapewnia cyfrowo dostarczane programy oferujące korzyści w postaci poprawy wydajności, współpracy, koordynacji i zrównoważonej realizacji projektów infrastrukturalnych.
Dowiedz się więcej >

IBM Maximo

Zrównoważona doskonałość operacyjna i zintegrowane podejście do cyfrowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa to korzyści z wykorzystania pakietu IBM Maximo.
Dowiedz się więcej >

IBM Envizi

IBM Envizi to najnowocześniejsza platforma oprogramowania zaprojektowana w celu umożliwienia organizacjom działającym w środowisku zbudowanym podejmowania decyzji opartych na danych, usprawniania operacji i osiągania zrównoważonych wyników.
Dowiedz się więcej >

Planon

W ramach rozwiązania Planon firma Cohesive zapewnia najwyższej klasy oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami i obiektami, w których ludzie pracują, mieszkają, bawią się i uczą.
Dowiedz się więcej >

Cohesive Data Utility

CDU to zestaw narzędzi ETL (Extract, Transform, Load), które pomagają klientom korzystającym z rozwiązania IBM Maximo eliminować przestoje podczas aktualizacji i migracji danych.
Dowiedz się więcej >

Cohesive Data Replication

Rozwiązanie CDR umożliwia organizacjom przekazywanie informacjiz istniejących baz danych przedsiębiorstwa do zdalnych biur i pracowników mobilnych.
Dowiedz się więcej >

Cohesive DataConnect

Potężne rozwiązanie do zarządzania danymi, które zapewnia integrację informacji o zasobach środowiska zbudowanego z wielu źródeł, tak aby zapewnić użytkownikowi wizualizację kontekstową, w ramach której „znajdzie wszystko”.
Dowiedz się więcej >

ComplyPro

Zredukuj potrzebę stosowania kosztownych procesów równoległego zapewniania jakości i zwiększ integralność, efektywność oraz jakość projektowania i dostarczania przez cały cykl życia projektu i zasobów.
Dowiedz się więcej >

Współpraca partnerska

Zespół globalnych liderów i partnerzy są kluczem do naszego sukcesu. Wysoko wykwalifikowani i doskonale zmotywowani eksperci branżowi i technologiczni pomagają wprowadzać niezbędne zmiany w ramach przeprowadzanej transformacji.
Meet our Ecosystem Partners >

Dowiedz się więcej o firmie Cohesive

Odkryj, jak uzyskać wsparcie firmy Cohesive w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej i optymalizacji cyklu życia zasobów przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej >

Close Menu