Skip to main content
search

Strategia cyfrowa

Wytyczanie drogi do sukcesów w cyfrowej przyszłości

Firma Cohesive rozumie wyjątkowe wyzwania, przed którymi stoją klienci zarządzający dużą ilością zasobów w środowisku zbudowanym. Ponieważ wiele branż wciąż ulega przeobrażeniu pod wpływem technologii cyfrowych, kluczowe znaczenie dla firm działających w tych sektorach ma wdrożenie kompleksowej strategii cyfrowej. Nasze innowacyjne rozwiązania są dostosowane specjalnie do potrzeb organizacji dysponujących zasobami budowlanymi. Rozwiązania te wspierają rozwój w szybko ewoluującym środowisku cyfrowym.

Usprawnione dostawy, efektywność operacyjna

Dobrze zdefiniowana strategia cyfrowa umożliwia klientom usprawnienie operacji, automatyzację procesów i wyeliminowanie nieefektywności. Nasi klienci mogą liczyć na optymalizację wykorzystania zasobów, ograniczenie przestojów i zwiększenie produktywności.

Optymalizacja kosztów

Strategia cyfrowa oferuje możliwość optymalizacji kosztów w całym cyklu życia zasobów. W ramach dostarczania aktywów kapitałowych dokładne dane wspierają zarządzanie zamówieniami i procesy realizacyjne. Na kolejnych etapach eksploatacji zapewniamy konserwację predykcyjną, zdalne monitorowanie i analizy danych w czasie rzeczywistym.

Widoczność i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym

Dzięki zintegrowanym platformom cyfrowym i pulpitom nawigacyjnym klienci mogą monitorować zasoby, śledzić wydajność i uzyskiwać dostęp do krytycznych danych z różnych źródeł. Związana z tym widoczność umożliwia podejmowanie świadomych decyzji oraz pozwala interesariuszom na identyfikację trendów, optymalizację alokacji zasobów i wykorzystanie nowych możliwości biznesowych.

Weź udział w cyfrowej rewolucji

Firma Cohesive pomaga organizacjom związanym ze środowiskiem zbudowanym we wzięciu udziału w cyfrowej rewolucji. Nasz zespół ekspertów w dziedzinie cyfryzacji rozumie unikalne wymagania różnych sektorów oraz wspiera klientów w opracowywaniu spersonalizowanych i adekwatnych do potrzeb strategii cyfrowych opartych na wynikach.

Dzięki zrozumieniu potrzeb biznesowych, dojrzałości cyfrowej i faktycznie stosowanym najlepszym praktykom umożliwiamy klientom poruszanie się po cyfrowym krajobrazie, odblokowywanie nowych możliwości oraz osiąganie zrównoważonego wzrostu.

Strategie i zarządzanie programami transformacji cyfrowej

Tworzenie uzasadnień biznesowych

Pomagamy planować, wykorzystywać i wdrażać najnowsze technologie oraz procesy cyfrowe, które mogą znacząco usprawnić dostarczanie, eksploatację i optymalizację zasobów.

Doradztwo w zakresie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji

Dostarczanie uporządkowanych i opartych na dowodach argumentów, dlaczego dana inicjatywa powinna zostać realizowana, co pomaga decydentom ocenić jej wykonalność i potencjalny wpływ na organizację.

Doradztwo w zakresie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji

Trend związany z rosnącą złożonością ekosystemów IT oraz przechodzeniem na rozwiązania chmurowe i model Digital Twin wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami i zagrożeniami.

Nasz zespół zapewnia oparte na ryzyku oceny bezpieczeństwa informacji/cyberbezpieczeństwa oraz plany ograniczania zagrożeń, tak aby zagwarantować przemyślane podejście do wykorzystania cyfrowych opcji udostępniania danych i współpracy.

Strategiczne zarządzanie zasobami i normy z serii ISO 55000

Wspólne opracowywanie i wdrażanie właściwego rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami norm z serii ISO 55000 w celu maksymalizacji wartości i wglądu.

Doświadczenie w zakresie norm ISO i cyfrowego zarządzania operacjami pozwala nam oferować kompleksowe podejście do zarządzania zasobami w celu zwiększenia efektywności, zmniejszenia kosztów i poprawy ogólnej wydajności.

ISO 19650 i strategie BIM

Możemy poszczycić się dużym doświadczeniem we wspieraniu klientów we wdrażaniu norm ISO 19650 w zakresie zarządzania informacjami w całym cyklu życia zasobów budowlanych z wykorzystaniem modelowania informacji o budynkach (BIM).

Pomagamy zagwarantować, że zasoby można konfigurować zgodnie z celami organizacyjnymi zarówno oddzielnie, jak i zbiorczo w celu maksymalizacji korzyści płynących z cyfrowego zarządzania zasobami.

Definicja wartości i strategie innowacji

Nasze unikalne podejście Value+ pomaga klientom zdefiniować wartość, powiązane krytyczne czynniki sukcesu i perspektywę osiągnięcia celów związanych z wpływem, tak aby mogli oni mieć pewność, że transformacja cyfrowa i innowacje przyniosą oczekiwane wyniki oraz wymierne korzyści zgodnie z potrzebami organizacji.

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu