Skip to main content
search

Stosunek wartości do ceny i niższe koszty

Rozwiązanie ComplyPro umożliwia współpracę wokół jednego widoku ewoluującej specyfikacji projektu, eliminując podatne na błędy i zdezintegrowane praktyki oraz zapotrzebowanie na kosztowne przeróbki.

Zarządzanie ryzykiem

Rozwiązanie ComplyPro zapewnia interesariuszom i zespołom zarządzającym bezprecedensowy stopniowy wgląd w rzeczywisty stan i postępy projektu.

Poprawa widoczności

Rozwiązanie ComplyPro agreguje dane dotyczące zgodności z przepisami z całego projektu do postaci wydajnych pulpitów, które wyraźnie pokazują „punkty zapalne”, umożliwiając zarządzanie przez wyjątki.

Stopniowe wdrażanie

Przestrzeganie dobrze zdefiniowanych wymagań nigdy nie było równie ważne z punktu widzenia wspierania złożonych ekosystemów odznaczających się licznymi współzależnościami i ewoluującą dynamiką. Samo zarządzanie wymaganiami nie wystarczy i właśnie w tym miejscu do gry wkraczają wymagania w zakresie stopniowego wdrażania i rozwiązania ComplyPro.

ComplyPro, rozwiązanie w zakresie stopniowego wdrażania od Cohesive, to spójne połączenie metodologii, zintegrowanego funkcjonalnego procesu wdrażania oraz dostępnej w chmurze platformy oprogramowania do współpracy. Wszystko to zapewnia wydajne zarządzanie procesami i oparty na rolach dostęp za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Platforma ComplyPro ogranicza potrzebę stosowania kosztownych równoległych procesów wdrażania oraz zwiększa spójność, wydajność i jakość projektowania, a także dostarczania w całym cyklu życia projektu i zasobów. Platforma upraszcza wdrażanie dla złożonych programów i projektów, oferując użytkownikom istotne korzyści:

Rozwiązania Cohesive Value Solutions oparte na wspomnianej technologii obejmują:

Zarządzanie wymaganiami i stopniowe wdrażanie >

Korzyści związane z ComplyPro

Stosunek jakości do ceny i obniżone koszty

Stosunek wartości do ceny i niższe koszty
Rozwiązanie ComplyPro umożliwia współpracę wokół jednego widoku ewoluującej specyfikacji projektu, eliminując podatne na błędy i zdezintegrowane praktyki oraz zapotrzebowanie na kosztowne przeróbki. Stanowi to gwarancję, że rozbieżności lub niespójności między specyfikacjami, projektem a rezultatami są natychmiast wychwytywane. Pozwala to uniknąć kosztownych opóźnień oraz uzyskać oszczędności wynoszące zazwyczaj 3-6% całkowitych kosztów projektu – a wszystko to w toku cyklu życia programu.

Poprawa widoczności ryzyka

Rozwiązanie ComplyPro zapewnia interesariuszom i zespołom zarządzającym bezprecedensowy stopniowy wgląd w rzeczywisty stan zdrowia i postępy projektu. Pracujące w czasie rzeczywistym nowoczesne i dynamiczne pulpity nawigacyjne agregują informacje o wdrażaniu projektu. Przynosi to znaczącą poprawę widoczności ryzyka, a także umożliwia szybszą i dokładniejszą ocenę wpływu oraz rzeczywistych kosztów zmian.

Zarządzanie przez wyjątki

Rozwiązanie ComplyPro agreguje dane dotyczące zgodności z przepisami z całego projektu do postaci wydajnych pulpitów, które wyraźnie pokazują „punkty zapalne”, umożliwiając zarządzanie przez wyjątki. Zespół projektowy ma możliwość stopniowego zmniejszania ryzyka związanego ze złożonymi procesami projektowania i budowy, co pozwala mu na podejmowanie działań naprawczych w ramach kontrolowanego procesu zatwierdzeń.

Jedna wersja informacji

Innym ważnym powodem opóźnień w projektach są sprzeczne dane pochodzące z raportów, które zostały opracowane na podstawie różnych źródeł danych. W ComplyPro cały zespół projektowy pracuje z centralną bazą danych, co pozwala zagwarantować jedną, zawsze aktualną wersję informacji. Takie podejście zapewnia, że interesariusze mają dokładne informacje i bezprecedensową widoczność postępów projektu, a wpływ każdej zmiany jest natychmiast widoczny i dostępny dla osób zarządzajacych.

Przykładowe realizacje

Przykładowe realizacje wskazują przypadki, w których organizacje z różnych branż z powodzeniem wykorzystały rozwiązanie ComplyPro do usprawnienia procesów zapewnienia zgodności z przepisami, przestrzegania norm oraz ograniczenia ryzyka. Od złożonych ram regulacyjnych, po rygorystyczne wymagania w zakresie kontroli jakości – przykładowe realizacje pokazują skuteczność rozwiązania ComplyPro w osiąganiu i utrzymywaniu przez organizacje zgodności z przepisami.

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu