Skip to main content
search

Produkcja i minerały

Na każdym etapie cyklu życia współpracujemy z właścicielami i operatorami, pomagając im wprowadzać i utrzymywać zrównoważone podejście do górnictwa i produkcji.

Zrównoważona transformacja działalności

Niezmiernie ważny z punktu widzenia całej globalnej gospodarki przemysł wydobywczy znajduje się pod ogromną presją poprawy sposobu funkcjonowania: zminimalizowania ilości odpadów, osiągnięcia celów ESG, sprostania wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem oraz poprawy swojego społecznego wizerunku. Ponadto obiekty są użytkowane przez określony czas, w którym wydobycie musi zostać zmaksymalizowane bez uszczerbku dla terenu i możliwości jego użytkowania w przyszłości.

Pomagamy klientom z branż produkcji i wydobycia przekształcać działalność w sposób zrównoważony, tak aby mogli stawić czoła opisanym wyzwaniom, maksymalizując jednocześnie wydajność produkcyjną.

Wykorzystujemy naszą wiedzę na temat cyklu życia aktywów, aby przeprowadzać długotrwałą transformację cyfrową, pomagając właścicielom-operatorom na całym świecie zyskać pewność, że ich aktywa uwzględniają cele długoterminowe.

Korzystając z danych i technologii cyfrowych, zapewniamy klientom wgląd i narzędzia cyfrowe pod kątem koordynacji łańcucha dostaw, zrozumienia i zminimalizowania wpływu na środowisko oraz zarządzania wydajnością aktywów.

Pozwala to na wprowadzenie strategicznego i taktycznego planowania w celu optymalizacji wydajności, niezawodności i produktywności przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów oraz kosztów utrzymania ruchu, a także zapewnieniu zgodności z przepisami branżowymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa.

Przykładowe realizacje

Wybór naszych przykładowych realizacji w branżach produkcji i wydobycia stanowi potwierdzenie wiedzy fachowej i innowacji. Przedstawione realizacje opisują rzeczywiste przykłady naszej współpracy z firmami z branż produkcji i wydobycia, którym pomagaliśmy sprostać wyzwaniom, zoptymalizować procesy oraz osiągnąć doskonałość operacyjną.

AktualnościBlogiProdukcja i minerałyZarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Efektywne zarządzanie aktywami: kluczowa rola przemysłu wydobywczego w zaspokajaniu zapotrzebowania na niezbędne minerały z myślą o ekologicznej przyszłości

W czasach, gdy społeczność międzynarodowa podejmuje działania mające na celu walkę ze skutkami zmian klimatycznych i wdrażanie czystszych, bardziej zrównoważonych źródeł energii, zapotrzebowanie na niezbędne minerały nigdy nie było tak…
Cohesive
5 października 2023

Dowiedz się więcej o firmie Cohesive

Dowiedz się, jak uzyskać wsparcie firmy Cohesive w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej i optymalizacji cyklu życia zasobów przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej >

Close Menu