Skip to main content
search

Tło

Allied Mills jest częścią Associated British Foods, jednej z największych grup spożywczych w Europie i zarządza sześcioma nowoczesnymi młynami znajdującymi się w 3 lokalizacjach w Wielkiej Brytanii. 

Aby zwiększyć efektywność produkcji w trzech swoich zakładach produkcyjnych, firma Allied Mills chciała wdrożyć inteligentniejsze rozwiązanie do zarządzania aktywami, aby wspierać proaktywną konserwację swoich budynków i sprzętu. 

Rozwiązanie

Współpracując z Cohesive, platynowym partnerem biznesowym IBM, firma Allied Mills zaktualizowała rozwiązanie IBM Maximo Asset Management do najnowszej wersji i stworzyła przepływy pracy, które zarządzają pełnym cyklem życia zasobów, od jego początku do jego końca. Inżynierowie mogą wchodzić w czasie rzeczywistym w interakcję z tym rozwiązaniem podczas pracy stacjonarnej, korzystając z urządzeń mobilnych i paneli nawigacyjnych, aby zapewnić szybki wgląd w działania operacyjne firmy. 

Jak to działa?

Zespół Allied Mills był pod wrażeniem możliwości najnowszej wersji IBM Maximo i zdecydował się na jego aktualizację.  

Duncan Lawson, kierownik ds. inżynierii w Allied Mills Group, przedstawia sytuację: „Od czasu pierwotnego wdrożenia IBM przekształcił Maximo w system działający online, który jest znacznie bardziej rozwinięty i elastyczny; wiele funkcji, które wcześniej musieliśmy budować od zera, było teraz dostępnych od razu po wyjęciu z opakowania. Mieliśmy nadzieję, że jeśli znajdziemy odpowiedniego partnera, to uda nam się szybko wdrożyć oprogramowanie i osiągnąć większość naszych celów dzięki prostej konfiguracji, a nie kosztownym pracom programistycznym”. 

Firma Allied Mills zdecydowała się nawiązać współpracę z Cohesive, Platynowym partnerem biznesowym IBM z bogatym doświadczeniem w zakresie wdrożeń IBM Maximo w wielu branżach przemysłowych. Cohesive zatrudnia więcej specjalistów z certyfikatem IBM Maximo niż jakikolwiek inny partner biznesowy w Wielkiej Brytanii, dlatego firma Allied Mills miała pewność, że wybrała najlepszy zespół do realizacji tego zadania. 

„Chciałbym podkreślić ogromny wkład firmy Cohesive w ten projekt”, stwierdza Duncan Lawson. „Szybko dostrzegli kluczową kwestię, a mianowicie to, że we wdrażaniu systemów zarządzania aktywami ważniejsi są ludzie niż sama technologia. Doradzili nam, abyśmy powierzyli projektowanie przepływów pracy w ręce osób, które będą z nich korzystać, i ściśle współpracowali z naszymi inżynierami, aby opracować rozwiązanie, które będzie proste w użyciu, a jednocześnie zapewni dogłębną wiedzę na temat danych o zasobach, które są potrzebne firmie.” 

Szybkie wdrożenie

W ciągu sześciu tygodni firma Cohesive zapewniła Allied Mills pomoc we wdrożeniu i przeszkoleniu użytkowników końcowych. Ustanowiono siedmiopoziomową relację typu rodzic-dziecko pomiędzy różnymi klasami aktywów, a wszystkie istotne aktywa, od samych budynków młyna, przez wyposażenie linii produkcyjnej, po zapasy części zamiennych, zostały umieszczone w centralnym repozytorium. 

Zespół zintegrował także rozwiązanie, które umożliwia inżynierom interakcję z systemem IBM Maximo bezpośrednio z poziomu urządzeń mobilnych podczas pracy stacjonarnej, zapewniając im wygodny dostęp do informacji i umożliwiając przesyłanie raportów bez konieczności wracania do biurka. 

Korzyści

  • Dzięki możliwości podglądu w czasie rzeczywistym danych o zasobach w całej organizacji Allied Mills jest w stanie lepiej diagnozować przyczyny źródłowe i rozwiązywać potencjalne problemy, zanim wpłyną one na produkcję. 
  • Konserwacja naprawcza i awaryjna, która wcześniej stanowiła 39% całkowitego nakładu pracy związanej z konserwacją, została zmniejszona do zaledwie 9% 
  • Wgląd w koszty pełnego cyklu życia aktywów pomaga w lepszym planowaniu finansowym i kontroli kosztów operacyjnych. 

Przewidywalne i proaktywne rozwiązanie

„To rozwiązanie stanowi ogromną zmianę dla firmy”, mówi Duncan Lawson. „Za każdym razem, gdy ktoś zauważy problem – nawet niewielki problem – istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenia go do systemu Maximo. Każde zlecenie pracy jest śledzone przez cały jego cykl życia, a poprzez odpytywanie danych i zrozumienie zależności możemy rozpoznać wzorce, zidentyfikować pierwotne przyczyny i często podjąć działania prewencyjne. 

„Na przykład, jeśli stwierdzimy, że dany element sprzętu jest podatny na powstawanie określonego rodzaju usterek, możemy zbadać sposoby na uniknięcie tego problemu – czy to poprzez przeszkolenie personelu linii produkcyjnej w zakresie samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemu, czy też poprzez ponowne przemyślenie rodzaju i częstotliwości przeprowadzanych konserwacji, a nawet znalezienie zamiennika uniemożliwiającego takie samo ryzyko awarii i przeprojektowanie tego rozwiązania. 

„Efekt jest taki, że małe problemy są rozwiązywane, zanim staną się dużymi problemami, dzięki czemu nasze linie produkcyjne działają sprawnie. W ciągu dwóch lat od wprowadzenia nowej wersji Maximo zaobserwowaliśmy znaczne zmniejszenie odsetka nieplanowanych prac konserwacyjnych, które muszą przeprowadzać nasi inżynierowie. Wcześniej 39% całkowitego obciążenia pracą stanowiły prace naprawcze lub konserwacja awaryjna, które mogły potencjalnie spowodować przerwę w produkcji. Obecnie odsetek ten spadł do zaledwie 9%. Wdrożenie systemu zapewniło lepszy podgląd wyników naszych aktywów zarówno na poziomie pojedynczego oddziału, jak i grupy. Rezultatem jest większa niezawodność, zwiększona wydajność linii produkcyjnej i lepsze wykorzystanie zasobów”. 

Wyższa jakość w zakresie kontroli finansowej

Kolejną zaletą jest zwiększony zakres kontroli finansów. Dzięki pełnemu zapisowi historii konserwacji każdego zasobu Allied Mills może generować raporty dotyczące rzeczywistych kosztów eksploatacji, co pomaga w skuteczniejszym planowaniu przyszłych zakupów i efektywniejszym wykorzystaniu kapitału. Dotyczy to również zarządzania zapasami części zamiennych: firma ma znacznie dokładniejszy wgląd w rodzaje i ilości części zamiennych, jakie musi zmagazynować w danym momencie – co pomaga ograniczyć nadmierne zapasy, a jednocześnie zmniejsza ryzyko wyczerpania się krytycznych części. 

Wgląd w czasie rzeczywistym

Wreszcie rozwiązanie pomogło firmie Allied Mills przejść od statycznych raportów okresowych do modelu, w którym informacje dotyczące całego przedsiębiorstwa są dostępne w czasie rzeczywistym. IBM Maximo udostępnia online każdemu użytkownikowi spersonalizowane panele nawigacyjne, dostarczające proste graficzne reprezentacje wybranych kluczowych wskaźników wydajności, zaprojektowane tak, aby umożliwić inżynierom i menedżerom natychmiastowe znalezienie potrzebnych informacji. 

„Możemy podzielić dane według różnych kryteriów, aby dopasować je do różnych użytkowników – na przykład inżynier może być zainteresowany tylko zakładem w Tilbury, podczas gdy kierownik wyższego szczebla może potrzebować ogólnego zestawienia wszystkich trzech młynów.”, wyjaśnia Duncan Lawson. „Możemy zaznaczać zlecenia pracy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, lub nadawać im priorytet w zależności od ich potencjalnej wagi i wpływu na produkcję. W przyszłym roku planujemy także wprowadzenie dodatku Visual Planner od CiM Maintenance, który powinien pomóc nam, aby z większą dokładnością organizować działania operacyjne, zaplanować planowe przestoje zgodnie z potrzebami działalności firmy i zapewnić maksymalne korzyści z dostępnych przestojów.” 

Steve Barton, dyrektor zarządzający Allied Mills, podsumowuje: „Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy Cohesive i naszym wewnętrznym zespołem powstało rozwiązanie, które zasadniczo zmienia sposób, w jaki zarządzamy naszymi aktywami. IBM Maximo zapewnia nam narzędzia, których potrzebujemy, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w nasze procesy konserwacji i aktywnie pracować nad rozwiązywaniem potencjalnych problemów, zanim się one pojawią, pomagając naszym liniom produkcyjnym działać płynnie i wydajnie, zapewniając w efekcie większą kontrolę operacyjną”. 

Close Menu