Skip to main content
search

Tło

Projekt Lesotho Highlands Water Project (LHWP), zarządzany przez Regionalny urząd rozwoju Lesotho Highlands (Lesotho Highlands Development Authority — LHDA), to wieloetapowy projekt mający na celu zaopatrzenie w wodę regionu Gauteng w Republice Południowej Afryki i wytwarzanie energii hydroelektrycznej dla Lesotho. Powstał on na mocy Traktatu z 1986 roku podpisanego przez rządy Królestwa Lesotho i Republiki Południowej Afryki. 

Projekt zakłada wykorzystanie wód rzeki Senqu/Orange na Wyżynie Lesotho poprzez budowę szeregu zapór dla wzajemnej korzyści obu krajów. Faza I projektu została ukończona w 2003 r. i zainaugurowana w 2004 r., a faza II rozpoczęła się niedawno 

Wyzwanie

Urząd LHDA potrzebował rozwiązania do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa, zdolnego do zarządzania całą infrastrukturą majątku, począwszy od zasobów cywilnych, wodnych i energetycznych, rozproszonych w odległych lokalizacjach przy zaporach Muela, Katse i Muhale, pracując z wykorzystaniem niestabilnej sieci. Rozwiązanie musiało zapewniać każdemu obiektowi wymaganą funkcjonalność w ramach działalności biznesowej w zakresie zarządzania aktywami, pracą, zapasami i zaopatrzeniem, integrując się jednocześnie ze scentralizowanym systemem finansowym w Maseru. Podobnie jak w przypadku większości odległych miejsc w Afryce, skomunikowanie z siecią pozostaje ogromnym wyzwaniem. Trzy pozostałe zakłady musiały stawić czoła wyzwaniu polegającemu na możliwości kontynuowania działań z zakresu konserwacji i zaopatrzenia przy jednoczesnym braku możliwości połączenia się z serwerem zainstalowanym w Maseru. 

Urząd LHDA wybrał IBM Maximo jako system zarządzania aktywami przedsiębiorstwa, który został pierwotnie uruchomiony w ramach zapory Katse. Firma Cohesive (Vetasi) otrzymała zlecenie wdrożenia rozwiązania IBM Maximo we wszystkich lokalizacjach i zintegrowania go ze scentralizowanym systemem finansowym.  

Metoda Cohesive (Vetasi)

Firma Cohesive (Vetasi) zaproponowała koncepcję replikacji danych opartą na najnowszej wersji IBM Maximo, która umożliwi działającym zdalnie użytkownikom końcowym stałe połączenie z Maximo nawet w przypadku utraty komunikacji sieciowej z głównym serwerem.  

Koncepcja zakładała lokalną instalację Maximo w każdym obiekcie, aby zapewnić ciągłość procesów biznesowych w przypadku awarii sieci. Dane są następnie replikowane na scentralizowany serwer w Maseru, gdzie znajduje się system finansowy. Wszystkie informacje dotyczące danej lokalizacji pochodzące ze scentralizowanego serwera są następnie replikowane do poszczególnych obiektów. Rozwiązanie zapewnia płynne działania operacyjne na obiekcie, niezależnie od stabilności sieci. 

Wartość dodana

Urząd LHDA odniósł kilka kluczowych korzyści ze wdrożenia IBM Maximo, w tym: 

 • Optymalną dostępność systemu w przypadku awarii sieci transgranicznych 
 • Możliwość scentralizowanego raportowania dzięki replikacji 
 • Zintegrowane procesy finansowe, udokumentowane, stosowane i osadzone 
 • Zoptymalizowane raportowanie finansowe 
 • Wyeliminowanie dokumentacji w formie papierowej 
 • Poprawione ograniczenia aplikacji dotyczące zależności od przeglądarki 
 • Lepsza wydajność aplikacji 
 • Ulepszone raporty dotyczące zapasów i wskaźników KPI 
 • Lepsze zarządzanie i planowanie w zakresie materiałów i części zamiennych 
 • Zarządzanie zamówieniami w Maximo i połączenie z systemem finansowym 
 • Rachunki zarządzane w Maximo, aby umożliwić płynne operacje biznesowe zarządzane poprzez replikację danych 

Opinia klienta

„Cohesive (Vetasi) z powodzeniem zastosowało rozwiązanie do replikacji, które pozwala naszym użytkownikom końcowym kontynuować pracę w systemie w przypadku utraty łączności sieciowej. W rezultacie zoptymalizowano dostępność systemu i wykorzystanie zasobów, co z kolei ma pozytywny wpływ na morale użytkowników oraz czas na rozwiązywanie problemów i zgłaszanie usterek”. Reentseng Molapo, kierownik działu ds. rozwoju i działań operacyjnych 

Close Menu