Skip to main content
search

SYNCHRO

Rewolucja w zarządzaniu projektami budowy infrastruktury

Czy jesteś zmęczony koniecznością radzenia sobie z fragmentarycznymi procesami zarządzania projektami budowlanymi? Czy synchronizacja danych, interesariuszy i przepływów procesów między zespołami oraz obszarami stanowi dla Ciebie wyzwanie? Nie musisz szukać dalej! Rozwiązanie Bentley SYNCHRO zapewni Ci nowe doświadczenia związane z zarządzaniem projektami budowlanymi.

Płynność i synchronizacja całego cyklu życia projektu budowlanego dzięki rozwiązaniu SYNCHRO

Bentley SYNCHRO to najnowocześniejsza platforma pozwalająca na usprawnienie i synchronizację całego cyklu życia budowy – od wbicia pierwszej łopaty, aż po oddanie do użytku. Od wstępnego przetargu, planowania i projektowania, po budowę i przekazanie do użytkowania – to wydajne rozwiązanie zapewnia bezprecedensowe poziomy współpracy, efektywności i widoczności projektów.

Rozwiązania Cohesive Value Solutions oparte na wspomnianej technologii obejmują:

Zarządzanie informacjami >

Zalety rozwiązania Bentley SYNCHRO

Lepsza współpraca i kontrola

Pożegnaj się z silosami komunikacyjnymi i chaotycznymi przepływami procesów. Rozwiązanie Bentley SYNCHRO umożliwia płynną współpracę wszystkich interesariuszy projektu: od architektów i inżynierów, po wykonawców i właścicieli. Platforma jest miejscem, w którym zespoły mogą uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o projekcie, wymieniać się pomysłami i wspólnie podejmować świadome decyzje. Gdy wszyscy są w tym samym miejscu, projekty są realizowane sprawnie i efektywnie.

Wizualne planowanie projektów

Tradycyjne narzędzia do planowania projektów mogą być nieporęczne i pozbawione składnika wizualnego niezbędnego do skutecznej komunikacji. Rozwiązanie Bentley SYNCHRO wykorzystuje technologię wizualizacji 4D, która łączy czas oraz przestrzeń w wirtualnym środowisku. Umożliwia to uzyskanie przekrojowej i intuicyjnej wizualizacji projektów budowlanych. Widząc, jak projekt powstaje, zanim zostanie wykonany, można zidentyfikować i wyeliminować potencjalne konflikty, zoptymalizować harmonogramy oraz poprawić ogólne wskaźniki realizacji.

Niczym niezakłócona integracja danych

Zarządzanie danymi jest poważnym wyzwaniem w projektach budowlanych, w których informacje są rozproszone po różnych systemach i dostępne w różnych formatach. Rozwiązanie Bentley SYNCHRO pełni funkcję centralnego repozytorium zapewniającego płynną integrację danych z wielu źródeł, w tym modeli BIM, oprogramowania do planowania i narzędzi do szacowania kosztów. Tego rodzaju kompleksowe podejście wprowadza pojedyncze źródło dokładnych oraz aktualnych informacji, które są łatwo dostępne dla wszystkich interesariuszy.

Śledzenie postępów

Monitorowanie postępów projektu ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji opóźnień, ograniczania ryzyka i podejmowania decyzji na czas. Rozwiązanie Bentley SYNCHRO umożliwia dokładne śledzenie statusu projektów. Poprzez synchronizację modelu 4D z rzeczywistymi postępami można wizualizować oraz analizować odstępstwa od planu. Umożliwia to proaktywne interweniowanie w celu utrzymania przewidzianego toku realizacji projektów.

Optymalizacja kosztów i zasobów

Projekty budowlane często napotykają wyzwania związane z przekroczeniem kosztów i nieefektywnością zasobów. Rozwiązanie Bentley Synchro oferuje różne tryby pracy oparte na obliczeniach ilości materiałów oraz optymalizację zasobów poprzez zapewnienie wglądu w konflikty związane z planowaniem, wykorzystanie zasobów i sekwencjonowanie projektu. Identyfikując potencjalne „wąskie gardła” i optymalizując harmonogramy, można zapewnić efektywną alokację zasobów oraz ograniczyć niepotrzebne koszty.

Lepsze zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem

Bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem, a rozwiązanie Bentley SYNCHRO pomaga ulepszyć praktyki w tym zakresie. Platforma pozwala symulować i analizować procesy budowlane, identyfikować potencjalne zagrożenia oraz wdrażać skuteczne środki bezpieczeństwa przed rozpoczęciem prac w terenie. Dzięki proaktywnemu zarządzaniu ryzykiem można stworzyć bezpieczniejsze środowisko pracy zespołu i zminimalizować kosztowne zdarzenia.

Już dziś poznaj możliwości rozwiązania SYNCHRO!

Dzięki rozwiązaniu Bentley SYNCHRO możesz zmienić swoje podejście do zarządzania projektami budowlanymi i osiągnąć wyjątkowy sukces. Od lepszej współpracy i planowania wizualnego, po usprawnioną integrację danych i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym – korzyści, jakie oferuje rozwiązanie Bentley SYNCHRO, pozwalają przetransformować dotychczasowe działania.

Zrób krok w kierunku nowego zarządzania projektami budowlanymi. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na spersonalizowaną prezentację rozwiązania Bentley SYNCHRO i odblokować nowe możliwości realizacji projektów. Nie pozwól, aby niska efektywność Cię powstrzymywała – wkrocz w przyszłość budownictwa dzięki rozwiązaniu Bentley SYNCHRO!

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu