Skip to main content
search

Pakiet oprogramowania IBM Envizi ESG

Wspieranie zrównoważonego środowiska zbudowanego dzięki inteligentnym rozwiązaniom

W Cohesive rozumiemy wyzwania stojące przed organizacjami działającymi w środowisku zbudowanym, zwłaszcza w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, a także wymogów w zakresie raportów oraz regulacji dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

Wyjdź poza raportowanie dzięki danym wymaganym do efektywnego zarządzania ESG

Stawanie się prawdziwie zrównoważonym przedsiębiorstwem jest trudne. Jednak dla większości firm nie jest to już tylko kwestia dobrej woli, lecz warunek przetrwania biznesu oraz planety. Aby zrealizować cele zrównoważonego rozwoju, klienci potrzebują rozwiązań dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. Znalezienie odpowiedniego partnera i rozwiązania, które pomoże stworzyć strategiczny plan działania oraz ustanowić źródło danych ESG, może uczynić firmę bardziej odpowiedzialną i rentowną.

Inwestorzy w coraz większym stopniu analizują wskaźniki ESG, szukając firm, które podejmą się wprowadzania ulepszeń w tym zakresie. Aby włączyć zrównoważony rozwój do swoich celów transformacji biznesowej, organizacje muszą powiązać swoją strategię z codzienną działalnością. Oprócz inwestorów na postawę firmy wobec ESG coraz częściej uwagę zwracają klienci, biorąc te kwestie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o współpracy.

Od optymalizacji zużycia energii i obniżenia kosztów operacyjnych, po wzmocnienie zrównoważonego rozwoju i poprawę celów w zakresie emisji dwutlenku węgla – istnieje ciągłe zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, które zwiększają wydajność i produktywność. To tu pojawia się przestrzeń do wprowadzenia pakietu IBM Envizi ESG.

Korzyści związane z IBM Envizi

Zapewnienie źródła danych dotyczących ESG

Zapewnienie pojedynczego systemu ewidencji, który dostarcza audytowalne dane klasy finansowej dotyczące ESG oraz zrównoważonego rozwoju, a także wgląd na potrzeby pomiarów, raportowania, operacjonalizacji i realizacji planów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Usprawnienie raportowania wskaźników ESG

Dzięki elastycznym narzędziom do raportowania, które spełniają wewnętrzne oraz zewnętrzne wymagania w zakresie raportowania wskaźników ESG i zrównoważonego rozwoju.

Angażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy

W oparciu o wiedzę, która umożliwia im realizację celów ograniczania emisji.

Integracja ludzi, procesów i technologii

Zrównoważony rozwój wpisany w codzienne operacje i BAU.

Identyfikacja nieefektywności

Księgowanie, raportowanie, ustalanie celów i śledzenie emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i 3 w celu identyfikacji nadmiernego zużycia energii lub innych przejawów nieefektywności.

Wydłużenie żywotności zasobów oraz osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju

Sprawdzone rozwiązanie Maximo Application Suite (MAS), które umożliwia tworzenie odpornych i zrównoważonych infrastruktur oraz operacji w celu przedłużenia żywotności sprzętu, budynków, mostów, flot, linii wodnych itp. Wszystko to z myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

Oprogramowanie do raportowania wskaźników ESG | Bezkonkurencyjne środowiska raportowania wskaźników ESG

IBM Envizi to najnowocześniejsza platforma oprogramowania umożliwiająca organizacjom związanym ze środowiskiem zbudowanym podejmowanie decyzji w oparciu o dane, usprawnienie działalności i osiąganie zrównoważonych wyników. Platforma automatyzuje gromadzenie i konsolidację ponad 500 typów danych oraz obsługuje najpopularniejsze na świecie środowiska raportowania wskaźników ESG.

Doskonałe wizualizacje i łatwo konfigurowalne pulpity nawigacyjne umożliwiają organizacjom zarządzanie celami środowiskowymi, identyfikację możliwości zwiększenia wydajności oraz ocenę zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązania Cohesive Value Solutions oparte na wspomnianej technologii obejmują:

Zrównoważony rozwój wsparty cyfrowo >

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu