Skip to main content
search

Energia i Utilities

W obliczu stojącej przed branżą konieczności przeprowadzenia kompleksowej transformacji współpracujemy z globalnymi dostawcami energii, pomagając im chronić odporność i niezawodność światowych sieci energetycznych.

Efektywne i skuteczne reagowanie

Dostarczamy właścicielom i operatorom światowej klasy rozwiązania, które przekształcają zarządzanie tymi krytycznymi usługami w sposób pozwalający na ograniczenie ryzyka i kosztów przy jednoczesnej poprawie zgodności z przepisami, wydajności, odporności, niezawodności, bezpieczeństwa oraz zrównoważonej działalności.

Zdajemy sobie sprawę z rosnącej presji, z jaką muszą się mierzyć klienci w związku z szybko zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i oczekiwaniami społecznymi. Wspieramy ich w przewidywaniu, zarządzaniu, dostosowywaniu się i reagowaniu w efektywny oraz skuteczny sposób. Jednocześnie zapewniamy zachowanie wysokiego poziomu obsługi klienta i niezawodność dostaw.

Współpracujemy z klientami w kontekście rozwijania nowych możliwości i modeli biznesowych, umożliwiając im korzystanie z danych i technologii cyfrowej na każdym etapie cyklu życia zasobów, z silnym naciskiem na zmniejszenie wpływu na środowisko.

Firma Cohesive wykorzystuje procesy BIM i modele Digital Twin, aby wspierać swoich klientów w dekarbonizacji systemów energetycznych. Wspieramy powstające technologie wytwarzania i długotrwałego magazynowania energii, które będą miały kluczowe znaczenie dla wdrożenia na szeroką skalę czystej energii odnawialnej.

Przykładowe realizacje

Nasze przykładowe realizacje w obszarze energetyki i mediów stanowią potwierdzenie wiedzy fachowej i innowacyjnych rozwiązań w tej ważnej branży. Przykładowe realizacje zwracają uwagę na udane projekty, które przyniosły zmianę sposobu wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

Dowiedz się więcej o firmie Cohesive

Dowiedz się, jak uzyskać wsparcie firmy Cohesive w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej i optymalizacji cyklu życia zasobów przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej >

Close Menu