Skip to main content
search

Zrównoważony rozwój wsparty cyfrowo

Przekształcanie środowiska zbudowanego z myślą o zrównoważonej przyszłości

Organizacje, w szczególności właściciele aktywów, dostrzegają wartość płynącą z działania w bardziej zrównoważony i społecznie odpowiedzialny sposób. Jednak dążąc do realizacji zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, stają oni w obliczu rosnącej presji ze strony organów regulacyjnych, inwestorów i konsumentów na wykazywanie postępów w możliwy do zweryfikowania sposób. ​

Redukcja kosztów energii i odpadów

Śledzenie powiązanych danych w oparciu o bogate repozytorium dotyczące aktywów, kosztów mediów, zasobów, materiałów i działań. Przewidywanie i reagowanie na zidentyfikowane obszary nieefektywności.

Wydłużenie cyklu życia zasobów

Wspieramy naszych klientów w przekształcaniu modeli zarządzania zakładami, w tym analizy predykcyjnej w kierunku umożliwiającym przeprowadzanie napraw przed wystąpieniem awarii. Optymalizacja i wydłużenie przydatności oraz celu.

Zapewnienie zrównoważonej eksploatacji

Większa przejrzystość i bogate repozytorium śledzonych danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w ramach zorientowania na niskie emisje i wyniki operacyjne uwzględniające potrzeby społeczne.

Usprawnienie zarządzania wymaganiami

W Cohesive zdajemy sobie sprawę z pilnej potrzeby zajęcia się kwestiami zrównoważonego rozwoju i ESG w środowisku zbudowanym. Rozumiemy również wyzwania stojące przed organizacjami, które chcą przystosować swoje procesy do dostarczania i obsługi zrównoważonej infrastruktury. Wyzwania te obejmują:

Raporty ESG

  • Rosnący nadzór ze strony inwestorów, klientów i pracowników
  • Rozszerzający się zasięg standardów i wymogów

Osiągnięcie celów dekarbonizacji

  • Opracowywanie praktycznych planów działania i strategii dotyczących danych w celu wspierania zobowiązań

Obliczanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych

  • Przezwyciężenie skomplikowanych metod obliczeniowych
  • Dostarczanie solidnych danych klasy finansowej wymaganych do wspierania zobowiązań

Wspieranie zaangażowania i działań

  • Nadawanie znaczenia raportowaniu wskaźników ESG i przekuwanie wniosków w praktyczne działania

Powiązane technologie:

Naszą ofertę zrównoważonego rozwoju wspartego cyfrowo można w razie potrzeby połączyć z powiązanymi technologiami podstawowymi, takimi jak:

IBM Envizi >

Zarządzanie danymi ESG i ich raportowanie

Budowanie zrównoważonej działalności i zapewnienie właściwego zarządzania wskaźnikami w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) nigdy nie było równie ważne i równie wymagające.

Dzięki naszemu partnerowi – koncernowi IBM – i rozwiązaniom takim jak IBM Envizi (najbardziej wszechstronna na świecie platforma danych, analiz i wglądu w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG) wspieramy tworzenie i administrowanie pojedynczym systemem danych ESG w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi wymogami oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości ESG.

Umożliwia to przygotowanie danych zakresu 1, 2 i 3 na potrzeby wymaganych lub dobrowolnych inicjatyw raportowania emisji, w ramach których audytorzy otrzymują dane klasy finansowej.

Dodatkowo wykorzystujemy dostępne w pakiecie Envizi narzędzia do modelowania na potrzeby optymalizacji redukcji emisji.

Firma Cohesive oferuje wiele usług cyfrowych, które umożliwiają organizacjom i osobom fizycznym wprowadzenie zrównoważonego rozwoju i wywarcie pozytywnego wpływu na planetę. Wykorzystując nowoczesne technologie, analizy danych i wgląd, zapewniamy kompleksowe rozwiązania, które wspierają zrównoważone praktyki i włączanie wskaźników ESG.

Wyrusz w drogę do zrównoważonego rozwoju, która nie tylko przyniesie korzyści środowisku zbudowanemu, ale także przyczyni się do wzrostu firmy, poprawi reputację marki i przyciągnie świadomych społecznie interesariuszy. Razem możemy budować lepszą przyszłość naszej planety i kolejnych pokoleń.

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu