Skip to main content
search

iTwin

Otwarta platforma dla modeli Digital Twin infrastruktury

Tworzenie, zarządzanie i wykorzystywanie modeli Digital Twin w procesach inżynieryjnych w ramach projektowania, budowy, obsługi i konserwacji.

Informacje na czas

Dostarczaj właściwe informacje właściwym osobom we właściwym czasie, aby móc podejmować bardziej świadome i terminowe decyzje.

Otwartość i skalowalność

Otwarta, skalowalna platforma chmurowa zapewniająca interfejsy API i usługi w celu wsparcia programistów w tworzeniu aplikacji Digital Twin dla zespołów projektowych.

Sprawdzony punkt wyjścia

Doskonały punkt wyjścia do dostarczania rozwiązań SaaS dla właścicieli-operatorów w celu tworzenia, wizualizacji i analizy modeli Digital Twin zasobów infrastruktury.

Twórz rozwiązania na platformie Digital Twin stworzonej specjalnie dla środowiska zbudowanego

iTwin to realistyczna cyfrowa reprezentacja zasobów w ramach przepływów procesów technicznych, operacji budowlanych i konserwacji. Platforma zapewnia możliwość bezpiecznego komunikowania, udostępniania oraz śledzenia zmian w celu monitorowania i poprawy wydajności projektu lub zachowań operacyjnych.

Wizualne środowisko współpracy, oferujące dane historyczne, bieżące, dostępne w czasie rzeczywistym i predykcyjne, zapewnia widoczność i wgląd w decyzje oparte na danych przez cały okres korzystania z zasobów.Dzięki temu projekt infrastruktury jest zrównoważony i odporny.

Platforma iTwin łączy dane o zasobach z danymi rzeczywistymi, aby tworzyć kontekst dla projektu. Integruje także dane z czujników, IoT i dane środowiskowe, umożliwiając jeszcze lepsze określenie optymlanej wersji projektu. Platforma iTwin udostępnia dane właściwym osobom we właściwym czasie, umożliwiając użytkownikom wizualizację i dostęp do danych infrastruktury krytycznej za pomocą jednego kanału, z możliwością wizualizacji zmian, rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia dokładnego rejestru oraz ścieżki audytu – wszystko to z wykorzystaniem danych, które są zgodne z wymogami i wiarygodne.

Powiązane rozwiązania wartościowe

Rozwiązania Cohesive Value Solutions oparte na wspomnianej technologii obejmują:

Rozwiązania Digital Twin >

Korzyści związane z iTwin

  • Pojedynczy obszar wglądu w dane umożliwia zespołom projektowym współpracę, niezależnie od lokalizacji.
  • Lepsze i szybsze decyzje oparte na danych.
  • Redukcja kosztów ogólnych, wniosków o zmianę, harmonogramów i ryzyka.
  • Realizacja celów zrównoważonego rozwoju poprzez symulacje opcji.

  • Optymalizacja procesu przekazania z projektu do wsparcia operacji, przeglądu i konserwacji.
  • Przewidywanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym.
  • Lepsze śledzenie wydajności projektu, monitorowanie planowanych i bieżących danych budowy.
  • Zapewnienie dostępu do właściwych materiałów we właściwej ilości, we właściwym czasie i we właściwym miejscu.

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamyu uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu