Skip to main content
search

Optymalizacja wydajności zasobów

Osiągnięcie trwałej doskonałości operacyjnej dzięki zintegrowanemu zarządzaniu wydajnością zasobów

Firma Cohesive umożliwia klientom optymalizację ich zasobów w celu zapewnienia zrównoważonej doskonałości operacyjnej w oparciu o zintegrowane podejście do zarządzania wydajnością zasobów (APM).

Model APM obejmuje gromadzenie, integrację, wizualizację i analizę danych w celu poprawy niezawodności oraz dostępności zasobów fizycznych.

Inwestując w wydajność zasobów, klienci zyskują cenny wgląd na potrzeby oceny, zarządzania i optymalizacji swojej sieci infrastrukturalnej lub portfela aktywów.

Efektywne zarządzanie zasobami

Zapewniamy fachowe doradztwo i podstawowe technologie APM wykorzystujące platformy IoT, czujniki i uczenie maszynowe z oprogramowaniem analitycznym pod kątem przewidywania zmian, optymalizacji wydajności oraz osiągania celów biznesowych.

Nasze usługi obejmują wgląd w dane, zaawansowaną analitykę i kompleksowe systemy wspomagania procesu podejmowania decyzji na potrzeby efektywnego zarządzania zasobami przez cały cykl ich życia.

Optymalizacja wydajności

Wydajność zasobów dostosowana do potrzeb klientów w oparciu o ciągłą ocenę i podejmowanie szybkich decyzji w celu optymalizacji wydajności przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami.

Maksymalizacja czasu sprawności

Osiąganie maksymalnego czasu sprawności zasobów poprzez wdrożenie harmonogramów konserwacji zapobiegawczej i integrację z łańcuchem dostaw w celu zmniejszenia ryzyka awarii i zminimalizowania przestojów.

Zmniejszenie wpływu na środowisko

Redukcja kosztów, poprawa bezpieczeństwa i bardziej zrównoważony rozwój poprzez wdrażanie standardów niezawodności, predykcyjne monitorowanie stanu i strategie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Zarządzanie wydajnością (energia i media)

Wspieramy klientów z branż energetycznej i mediów w ciągłym monitorowaniu, mierzeniu oraz przewidywaniu wydajności ich zasobów.

Wspomagamy optymalizację funkcjonowania zasobów w czasie rzeczywistym, co pozwala bezpiecznie i szybko reagować na zmiany warunków rynkowych, środowiskowych i tych, związanych z zasobami.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu, informacjom zwrotnym, ocenom, prognozom i decyzjom oraz dzięki wykorzystaniu narzędzi AI, czujników oraz aktywatorów kontroli wpływamy na wskaźniki gospodarcze, środowiskowe oraz społeczne.

Poprawa ogólnej wydajności zasobów

Skorzystaj z naszych rozwiązań do zarządzania i optymalizacji wydajności zasobów, takich jak Bentley Analytics oraz iTwin, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do wiarygodnych wyników.

Osiągnij poprawę ogólnej wydajności zasobów firmy, zmniejszenie liczby nieplanowanych przestojów, ograniczenie ryzyka operacyjnego oraz zwiększenie dostępności i żywotności zasobów. Dodatkowo przeprowadź cyfryzację dokumentacji dotyczącej pracowników mobilnych.

Zarządzanie wydajnością (transport i mobilność)

Łącząc rozwiązanie do zarządzania wydajnością zasobów i analitykę liniową z zarządzaniem danymi i doradztwem strategicznym, wspieramy naszych klientów w branżach transportu i mobilności w optymalizacji zasobów, łączeniu łańcucha dostaw oraz koordynowaniu konserwacji predykcyjnej i proaktywnej.

Przynosi to skrócenie przestojów, poprawę bezpieczeństwa i jakości obsługi klienta oraz zmniejszenie narażenia na sankcje.

Ponieważ informacje są dostępne w czasie rzeczywistym, decyzje i działania mogą być podejmowane szybko i pewnie z myślą o maksymalnej efektywności operacyjnej.

Korzyści związane z rozwiązaniem

  • Operacyjne wskaźniki wydajności – strategie oparte na dowodach
  • Przyszłe inwestycje – przejrzyste uzasadnienie potrzeby uzyskania środków
  • Maksymalizacja czasu pracy i bezpieczeństwa – ograniczenie ryzyka, usprawnienia projektowe
  • Maksymalizacja wydajności zasobów – monitorowanie, przewidywanie, rozwiązywanie problemów i ulepszanie projektu
  • Wydłużenie żywotności zasobów – programy i strategie oparte na stanie
  • Wsparcie regulacyjne i w zakresie ESG – analiza i raportowanie oparte na dowodach w czasie rzeczywistym

Powiązane technologie:

Ofertę rozwiązań do zarządzania wydajnością zasobów można w razie potrzeby połączyć z powiązanymi technologiami podstawowymi, takimi jak:

Bentley AssetWise 4D Analytics >

Bentley AssetWise Linear Analytics >

Bentley iTwin IOT >

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu