Skip to main content
search

Cohesive Data Replication (CDR)

Wspieraj rozłączne operacje, zapewniając użytkownikom mobilnym i zdalnym lepszą wydajność, bez narażania integralności danych.

Komunikacja

Rozwiązanie CDR umożliwia organizacjom przekazywanie danych z istniejących baz danych przedsiębiorstwa do zdalnych biur i pracowników mobilnych.

Stabilność

Rozwiązanie CDR zapewnia jakość usług na poziomie korporacyjnym w warunkach, w których komunikacja może być przerwana lub niedostępna.

Skalowalność

Zarządzaj danymi Maximo w wielu lokalizacjach, obszarach geograficznych i platformach dzięki unikalnej, opatentowanej technologii CDR do dwukierunkowej replikacji baz danych w trybie odczytuoraz zapisu.

Dlaczego warto sięgnąć po Cohesive Data Replication?

  • Minimalne wykorzystanie przepustowości
  • Niskie koszty utrzymania
  • Unikanie kolizji
  • Odzyskiwanie sesji
  • Dynamiczne dzielenie danych
  • Skalowalność
  • Spajanie organizacji

Łączenie Twojej organizacji

Rodzaje obiektów

Potrzebujesz dostępu do danych z siedziby głównej, oddziału, magazynu lub laptopa jednego użytkownika? Cohesive Data Replication zapewnia licencje i elastyczne warianty dostosowane do potrzeb z udostępnianiem całego zestawu danych lub tylko jego części.

Topologie

Hub and spoke, peer to peer, cloud and spoke – wszystkie te topologie są dostępne bez ograniczeń dla skalowalności. Przekłada się to na całkowitą elastyczność konfiguracji sieci replikacji w zależności od potrzeb.

Planowanie

Nasze elastyczne opcje planowania umożliwiają niczym niezakłócone aktualizowanie informacji. Rozwiązanie Cohesive Data Replication rozproszy nawet harmonogram replikacji sieciowej, odciążając tym samym centralne biuro. Jeśli potrzebujesz sesji awaryjnej, dostępna jest ręczna inicjacja.

Udostępnianie wycinków danych

Rozwiązanie Cohesive Data Replication pozwala na umieszczenie potrzebnych danych Maximo w każdej lokalizacji przy użyciu opatentowanej architektury Dynamic Data Slicing Architecture (DDSA). Działa ona na wielu poziomach, umożliwiając dynamiczne definiowanie zbioru danych. Wynikiem zastosowania DDSA jest podzbiór danych zwany zestawem roboczym. Zestaw roboczy można skonfigurować na poziomie struktury danych i kolumny. Poziom struktury danych wykorzystuje dzielenie tabel na poziomie zapytania z zachowaniem relacji między wieloma tabelami. Na poziomie kolumny zestaw roboczy identyfikuje określone składniki rekordu lub fragmentu. Ta wydajna technologia pozwala aplikacjom zapewnić obsługę danych dostarczanych na podstawie uzasadnionej potrzeby, wymaganą przez aplikacje o znaczących wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa.

Rozwiązania Cohesive Value Solutions oparte na wspomnianej technologii obejmują:

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa >

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu