Skip to main content
search

Rozwiązania Digital Twin od Cohesive

Rozwiązania Digital Twin od Cohesive Optymalizacja wydajności zasobów i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym

Cohesive umożliwia organizacjom wykorzystywanie danych, tworzenie nowych możliwości biznesowych i optymalizację wydajności zasobów.

Nasze kompleksowe usługi Digital Twin zapewniają dostęp do dokładnych, spójnych i kompletnych danych. Pozwalają klientom podejmować właściwe decyzje zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym.

Mniejsze wydatki operacyjne

Wykorzystaj model Digital Twin do identyfikacji odchyleń, symulacji wyników i przeprowadzania konserwacji predykcyjnej w celu zmniejszenia wydatków operacyjnych przez cały okres eksploatacji zasobów.

Optymalizacja bezpieczeństwa

Zwiększ bezpieczeństwo zasobów i operatorów poprzez zdalne monitorowanie i ocenę stanu zasobów. Ogranicz liczbę wizyt w terenie i wykorzystaj narzędzia do wirtualnej reprezentacji w modelu Digital Twin.

Korzystniejszy wpływ na środowisko

Wykorzystaj model Digital Twin do prowadzenia pomiarów odpadów, emisji CO2 i wydajności oraz do podejmowania decyzji i działań w czasie rzeczywistym w celu poprawy wpływu na środowisko.

Digital Twin od Cohesive

Niczym niezakłócona integracja

Rozwiązania Digital Twin od Cohesive zapewniają niczym niezakłóconą integrację danych z wielu źródeł, zapewniając kontekstową wizualizację, poprawę jakości, lepszą produktywność oraz redukcję odpadów.

Dzięki prowadzonej w czasie rzeczywistym analizie zasobów, przepływów pracy i danych środowiskowych organizacje mogą optymalizować procesy i ograniczać ryzyko, podejmując decyzje oparte na danychw całym cyklu życia zasobów.

Federated Digital Twin 

Połącz wiele punktów danych i modeli informacyjnych, aby zwiększyć wartość i wydajność swoich zasobów oraz samej organizacji. Model Federated Digital Twin pozwala skrócić czas wyszukiwania informacji nawet o 30%.

Uzyskuj dostęp do kluczowych informacji operacyjnych w czasie rzeczywistym w ramach wsparcia działań operacyjnych, wyzwalania zdarzeń i planowania niezawodności.

Mastered Digital Twin

Jako integrator systemów firma Cohesive integruje dane z różnych źródeł w celu ich kontekstowej wizualizacji i analizy. Usługi Cohesive w zakresie danych podstawowych pozwalają na dopasowywanie i udostępnianie danych z różnych systemów i warstw pozyskiwania w celu podniesienia jakości, zmniejszenia ilości odpadów i poprawy produktywności.

Platforma płynnie łączy modele informacji o budynku (BIM), usługi informacji geoprzestrzennych (GIS), dokumentację, kontrolę projektu oraz pozyskiwane w czasie rzeczywistym dane z czujników w celu zagwarantowania kompleksowej analizy i wglądu w czasie rzeczywistym.

Model Digital Twin do zarządzania zasobami

Zoptymalizuj działalność operacyjną i zarządzanie aktywami w oparciu o model Digital Twin, który umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, analizy predykcyjne oraz wprowadzenie reżimu konserwacji proaktywnej (napraw przeprowadzanych, zanim dojdzie do awarii).

Uzyskaj możliwość identyfikacji i usuwania potencjalnych awarii lub zagrożeń przed ich wystąpieniem oraz zagwarantuj optymalne parametry funkcjonowania zasobów, zużycia energii, wpływu na środowisko i bezpieczeństwa.

Korzyści związane z modelem Digital Twin od Cohesive

  • Maksymalizacja parametrów funkcjonowania zasobów poprzez ciągłe monitorowanie, przewidywanie i reagowanie.
  • Wydłużenie żywotności zasobów i minimalizacja przestojów dzięki niezawodnej konserwacji opartej na stanie rzeczywistym.
  • Większe przychody poprzez optymalizację planowania i koordynację wydajności.
  • Usprawnienie zarządzania operacyjnego i redukcja kosztów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii.
  • Ograniczenie ryzyka i wzrost bezpieczeństwa dzięki robotyce i wirtualnej rzeczywistości w strefach niebezpiecznych.
  • Generowanie raportów opartych na danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wymogami ESG.

Powiązane technologie:

Naszą ofertę rozwiązań Digital Twin można w razie potrzeby połączyć z powiązanymi technologiami podstawowymi, takimi jak:

Bentley iTwin >

DataConnect >

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu