Skip to main content
search

Zarządzanie informacjami

Zapewnienie spójności i przejrzystości

Firma Cohesive świadczy kompleksowe usługi zarządzania informacjami w całym cyklu życia zasobów, promując spójność i przejrzystość organizacyjną. Pomagamy klientom wprowadzać najwyższe standardy dotyczące danych oraz najlepsze praktyki w zakresie skutecznego zarządzania zasobami. Wiedza fachowa pozwala nam włączać wiarygodne i rzetelne informacje z różnych obszarów, co przekłada się na ograniczenie kosztów, ryzyka, błędów i czasu dostępu do danych.

Usługi zarządzania informacjami

Dzięki doświadczeniu w globalnym zarządzaniu informacjami oferujemy bezkonkurencyjny wgląd na potrzeby tworzenia skutecznych strategii informacyjnych. Nasze podejście uwzględnia doświadczenia użytkowników, angażowanie interesariuszy, szkolenia i zarządzanie zmianą w celu optymalizacji procesów biznesowych oraz wzmacniania odpowiedzialności. Ułatwiamy współpracę poprzez połączone wspólne środowiska danych (CDE), aby zagwarantować aktualne, powiązane i bezpieczne dostarczanie informacji, wspierając wysiłki związane z zarządzaniem informacjami.

Środowisko współpracujących zasobów

Wspieranie współpracy i przejrzystości w całym cyklu życia zasobów dzięki dostosowanym strategiom informacyjnym uwzględniającym etapy, dostawców oraz poziomy dojrzałości. 

Planowanie zorientowane na przyszłość

Ograniczanie ryzyka poprzez projektowanie cyfrowe ukierunkowane na cele z zapewnieniem rygorystycznych testów, symulacji oraz możliwości osiągnięcia pożądanych wyników i spełnienia wymagań.

Ograniczenie ryzyka i kosztów

Minimalizacja ryzyka i kosztów związanych z projektowaniem oraz budową dzięki środowisku współpracy na potrzeby zarządzania aktualnymi informacjami, umożliwiającemu natychmiastowe wyszukiwanie i pozyskiwanie dokładnych danych.

Usługi zarządzania informacjami

Zarządzanie informacjami dotyczącymi projektu

Wspieraj etapy dostarczania kapitału w oparciu o kompleksową strategię zarządzania informacjami, wsparcie BIM, symulacje i ograniczanie ryzyka. Zyskaj przejrzystość, kontroluj koszty oraz spełniaj wymogi norm ISO.

Zarządzanie informacjami o zasobach

Maksymalizacja korzyści z zarządzania zasobami dzięki spójnym, zestandaryzowanym strategiom informacyjnym. Spełniaj wymogi norm ISO, optymalizuj wydajność, skracaj przestoje i usprawniaj proces podejmowania decyzji dzięki przejrzystym oraz wiarygodnym danym.

Zarządzanie cyklem życia zasobów

Pełna widoczność na wszystkich etapach cyklu życia zasobów i w całym łańcuchu dostaw. Pojedyncze źródło informacji na potrzeby koordynowania działań, podejmowania świadomych decyzji, ograniczania ryzyka i maksymalizowania czasu sprawności. Ewolucja informacji w celu dokładnego odzwierciedlenia zmian w zasobach. 

Planowanie dostarczania informacji

Opracowuj skalowalne plany dostarczania informacji zgodne z normami ISO 19650 i UK BIM Framework. Organizuj interakcje, ograniczaj błędy i zapewniaj dostęp na czas do krytycznych informacji na potrzeby podejmowania świadomych decyzji. 

Usługi wdrażania BIM

Osiągaj wskaźniki finansowe, społeczne i środowiskowe dzięki świadczonym przez Cohesive usługom zarządzania informacjami. Zwiększaj wartość z wykorzystaniem strategii opartych na danych, angażowania interesariuszy i zoptymalizowanych procesów biznesowych. Wdrażaj dostępne w chmurze strategie BIM i Digital Twin w celu uzyskania pożądanej efektywności. 

Powiązane technologie:

Ofertę rozwiązań do zarządzania informacjami Cohesive można w razie potrzeby połączyć z powiązanymi technologiami podstawowymi, takimi jak: Aplikacje Bentley Infrastructure Cloud, w tym:

Bentley ProjectWise >

Bentley AssetWise >

Bentley SYNCHRO >

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej

Close Menu