Skip to main content
search

ProjectWise

Oprogramowanie do realizacji projektów infrastrukturalnych firmy Bentley Systems

Rozwiązanie ProjectWise zapewnia cyfrowo dostarczane programy oferujące korzyści w postaci poprawy wydajności, współpracy, koordynacji i zrównoważonej realizacji projektów infrastrukturalnych.

Projektowanie cyfrowe

Wyższa jakość projektów z zapewniającymi większą kontrolę cyfrowymi przepływami procesów.

Analityka związana z portfolio

Dostęp do aktualnych danych z całego portfolio skraca czas projektowania oraz umożliwia standaryzację, automatyzację i ponowne wykorzystanie projektów, a także wdrażanie najlepszych praktyk.

Zarządzanie danymi

Bezpieczny dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie, ochrona danych przy jednoczesnej współpracy w całym łańcuchu dostaw oraz egzekwowanie standardów branżowych i projektowych.

Zarządzanie projektowaniem

Spójne zarządzanie projektami przez zespoły projektowe z zapewnieniem zgodności z wymogami BIM w ramach procesu projektowania i w pełni identyfikowalnej ścieżki audytu.

Łatwe wprowadzanie innowacji

Realizacja projektów nigdy nie była bardziej skomplikowana. Wyjdź poza zwykły przegląd trwających prac i sięgnij po wsparcie w postaci cyfrowej realizacji, aby uzyskać bardziej wydajne, oparte na współpracy oraz zrównoważone projekty infrastruktury.

Skorzystaj z modeli Digital Twin i schematów infrastruktury firmy Bentley, aby wykorzystywać te same dane w różnych projektach oraz maksymalizować zasięg wglądu i wniosków. Dzięki nowym narzędziom umożliwiającym maksymalne wykorzystanie danych rozwiązanie ProjectWise ułatwia wprowadzanie innowacji bez zakłóceń związanych ze współczesnym poziomem złożoności projektów.

Rozwiązania Cohesive Value Solutions oparte na wspomnianej technologii obejmują:

Zarządzanie informacjami>

Korzyści związane z rozwiązaniem ProjectWise

  • Maksymalizacja zasięgu wglądu, wiedzy i ponownego wykorzystania wcześniejszych doświadczeń projektowych
  • Współpraca i włączanie wielu źródeł danych w celu integracji globalnych zespołów
  • Wykorzystanie informacji w celu uzyskania pewności przy podejmowaniu bieżących, uzasadnionych decyzji

  • Zarządzanie pracą i informacjami o projekcie w czasie rzeczywistym
  • Standaryzacja i efektywne zarządzanie informacjami
  • Przesyłanie danych do iTwin w celu wykorzystania modelu Digital Twin w operacjach

Uwolnienie nieograniczonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop.

Dowiedz się więcej >

Close Menu