Skip to main content
search

Wprowadzenie

PKP Energetyka S.A. to spółka działająca na polskim rynku od 2001 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom biznesowym, w tym z branży kolei. Przedsiębiorstwo specjalizuje się również w usługach związanych z dostarczaniem energii elektrycznej. Firma zatrudnia 4500 osób i zarządza złożoną infrastrukturą energetyczną obejmującą 600 tys. urządzeń i elementów instalacji w obrębie linii energetycznych o długości ponad 21,5 tys. kilometrów. Firma jest również kluczowym dostawcą energii dla kolejowych sieci trakcyjnych w Polsce. Niezawodność funkcjonowania spółki ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i punktualności kolei w Polsce.

Potrzeba biznesowa

Ostra konkurencja na rynku energetycznym wymaga od PKP Energetyki ciągłego podnoszenia jakości usług. Dlatego przedsiębiorstwo od wielu lat inwestuje w cyfryzację. W ramach programu ciągłego doskonalenia PKP chciały zmodernizować proces zarządzania utrzymaniem sieci, koncentrując się na zagadnieniach organizacji, centralizacji i optymalizacji. W rezultacie PKP Energetyka wybrała IBM Maximo jako rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM).
„Największym wyzwaniem była modernizacja systemów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami sieciowymi. Wcześniej odbywało się to za pomocą systemu GIS, dedykowanych samodzielnych aplikacji oraz systemów biurowych. Przejście na rozwiązanie IBM Maximo to istotna zmiana w podejściu do zarządzania zasobami sieciowymi w PKP Energetyce” – komentuje Ryszard Bryła, CIO, PKP ENERGETYKA S.A.
Przedsiębiorstwo ustaliło, które zasoby i procesy są najważniejsze oraz wymagają optymalizacji, dzięki czemu system EAM został dostosowany do potrzeb i specyfikacji branżowych. Ułatwiło to zarządzanie tak dużym przedsiębiorstwem.

Rozwiązanie

Wdrożenie koncentrowało się na następujących kluczowych obszarach:

 • automatyzacja procesów biznesowych w zakresie poprawy funkcjonowania rejestrów oraz zarządzania zasobami sieciowymi;
 • usprawnienie zarządzania utrzymaniem ruchu, inwestycjami i remontami;
 • standaryzacja działań wspierających planowanie rozbudowy sieci;
 • zarządzanie systemami pomiarowymi;
 • gromadzenie wiedzy na temat sieci w systemie centralnym;
 • porządkowanie wiedzy na temat stanu prawnego nieruchomości i infrastruktury energetycznej;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji technicznych na temat elementów sieci oraz krytycznych parametrów operacyjnych;
 • przechowywanie historii robót i cyklu życia składników zasobów sieciowych;
 • porządkowanie i uszczegółowienie danych sieci oraz odbiorców;
 • ocena techniczna i finansowa planowanych robót;
 • rejestracja kosztów działań podejmowanych w sieci;
 • dostępność wiedzy na temat inwentaryzacji i skutków podjętych decyzji;
 • wspieranie wdrażania standardów operacyjnych i modernizacyjnych;
 • wdrażanie zaawansowanego raportowania i analiz.

Wdrożenie systemu IBM Maximo przyspieszyło cyfrową transformację firmy i było znaczącym krokiem w kierunku realizacji koncepcji Przemysłu 4.0. Efektywne i skuteczne zarządzanie zasobami PKP Energetyki ma nie tylko bezpośredni wpływ na wyniki finansowe spółki, ale jest również kluczowe dla bezpieczeństwa, bezawaryjności i punktualności kolei w Polsce z korzyścią dla wszystkich mieszkańców kraju.
System zarządzania zasobami sieciowymi przyspieszył dostęp do informacji, co pozwoliło na optymalizację procesu decyzyjnego. Jednocześnie wdrożono procesy zarządzania cyklem życia zasobów, zmniejszając koszty ich utrzymania.
Wdrożona aplikacja mobilna znacząco przyczyniła się również do poprawy efektywności procesów utrzymania ruchu. Wyeliminowano papierowe wersje raportów roboczych, a czynności konserwacyjne są teraz wykonywane i rejestrowane w aplikacji mobilnej, która stała się dostępna w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników systemu; obecnie z aplikacji mobilnej korzysta 700 pracowników terenowych.

Korzyści dla klienta

Wdrożenie systemu IBM Maximo umożliwiło realizację celów biznesowych PKP Energetykii poprzez wsparcie transformacji spółki w szczególności w następujących obszarach:

 • zarządzanie zasobami skoncentrowane na niezawodności, stabilności i ciągłości działalności;
 • usprawnienie procesu podejmowania decyzji dotyczących zasobów;
 • zdolność od budowania strategii zarządzania zasobami;
 • możliwość śledzenia i utrzymania znaczących zasobów sieciowych, a także zarządzania nimi;
  centralny dostęp do raportów dotyczących utrzymania ruchu i napraw;
 • dostęp do informacji o zasobach w czasie rzeczywistym;
 • większa wydajność procesu utrzymania nieruchomości;
 • poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników terenowych.
Close Menu