Skip to main content
search

Wprowadzenie

Agencja British Airports Authority (BAA), były właściciel kilku lotnisk na terenie Wielkiej Brytanii, zdecydowała o potrzebie zastąpienia obecnego rozwiązania do zarządzania zasobami (Maximo V5.2) lotniska Heathrow – największego pod jej zarządem portu lotniczego – nowym rozwiązaniem. W toku oficjalnej procedury przetargowej władze lotniska wybrały system Maximo 7.5 jako narzędzie do zarządzania zasobami i infrastrukturą.
Informacje na temat poprzedniej wersji – Maximo V5.2:

 • 1700 aktualnych użytkowników
  900 mobilnych techników w wielu jednostkach obsługi technicznej oraz kilkuset pracowników biurowych (planistów i personelu administracyjnego).
 • Ponad 500 tys. obsługiwanych w czasie rzeczywistym różnorodnych zasobów: nieruchomych oraz poruszających się, w tym liniowo.
 • Klient jest organizacją dysponującą wieloma kategoriami zasobów, korzystającą ze wszystkich czterech rodzajów mediów (gaz, elektryczność, woda i telekomunikacja) oraz prowadzącą zarządzanie obiektami (budynki terminali) i aktywami związanymi ze świadczeniem usług, np. sprzętem do transportu bagażu, oznakowaniem itp.
 • Aktywa firmy wyceniane są na ponad 10 mld GBP

Potrzeba biznesowa

Głównymi czynnikami biznesowymi przemawiającymi za zastąpieniem starego systemu Maximo były:

 • Dotychczasowy system zarządzania aktywami, Maximo 5.2, był przestarzały i przestłą być wspierany przez IBM.
 • Port lotniczy Heathrow musiał zadbać o zgodność systemu obsługi technicznej i nadzoru z przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAP 168).

Wiązało się to z zapotrzebowaniem na niektóre z nowych modułów i narzędzi dostępnych w nowej wersji systemu Maximo. Do modułów tych należą:

 • Maximo Asset Manager 7.5 (podstawowe narzędzia)
 • Maximo Scheduler 7.5
 • MaxiNet (uzgodniona nazwa nowego modułu pozyskiwania zasobów, który został opracowany w ramach projektu Maximo 7.5).

Rozwiązanie

Rozwiązaniem stał się system Maximo V7.5 z takimi składnikami jak Maximo Scheduler, Maximo Mobile Work Manager (MMWM) i Maximo Mobile Inventory Manager (MMIM). Obecnie istnieje 1700 jednoczesnych użytkowników, z których 900 będzie korzystać z modułu MMWM. Opracowano również nową aplikację o nazwie Maxinet, która służy do zarządzania pozyskiwaniem, instalacją i wdrażaniem nowych zasobów do wykorzystania w obrębie lotniska przed wprowadzeniem ich do regularnego użytku.
Prace rozpoczęły się od etapu projektowania, który trwał około sześciu miesięcy. Polegał on na dokumentowaniu bieżących procesów biznesowych, a następnie na zaprojektowaniu nowych procesów biznesowych i specyfikacji funkcjonalnych.
Bezpośrednio po fazie projektowania rozpoczęły się prace nad kompilacją, zakończone testami jednostkowymi i przygotowaniem dokumentacji powykonawczej. Wymagana była również integracja systemu Maximo z systemem finansowym Oracle, którą przeprowadzono z wykorzystaniem szablonu integracji Oracle oraz kilku stworzonych w tym celu konfiguracji.
Zakrojone na szeroką skalę testy obejmowały fazy systemu, integracji, wydajności i użytkowników. Po zakończeniu testów systemu i wydajności zapewniono wsparcie stronom trzecim w przeprowadzeniu testów integracji i użytkownika.
Ze względu na ogromny wolumen danych i potencjalny czas przestoju tak dużego systemu w toku aktualizacji przy użyciu narzędzi IBM zdecydowano się na migrację danych z wersji V5.2 do V7.5. Wczytywanie skryptów przebiegło znacznie szybciej niż aktualizacja. Ponieważ dokładność transferu danych ma kluczowe znaczenie w regulowanym środowisku, skrypty wczytywania i transformacje danych zostały opracowane, przetestowane i zweryfikowane pod względem dokładności czterokrotnie. Ponieważ klient zmienił hierarchię zasobów przed aktualizacją, dane musiały zostać wprowadzone ze źródeł zewnętrznych.

Korzyści dla klienta

Port lotniczy Heathrow odniósł ogromne korzyści, m.in. w postaci poprawy efektywności, orazz możliwości uproszczenia swoich procesów biznesowych i stworzenia systemu Maximo w warunkach znacząco mniejszej zależności od personalizacji.
Włączenie modułów Maximo Scheduler i MMWM przyniosło poprawę widoczności dystrybucji zadań wokół lotniska dzięki wykorzystaniu integracji mapy / widoku dyspozytora w module Scheduler.
Dzięki nowym możliwościom konfiguracyjnym port lotniczy Heathrow był w stanie włączyć do systemu Maximo wykorzystywany wcześniej odrębnie system pozyskiwania zasobów, który otrzymał nazwę „Maxinet”. Umożliwia on zarządzanie zasobami w całym cyklu ich życia: od zakupu do wycofania z eksploatacji. Koszty są rejestrowane w jednym miejscu, a raporty informują o trendach cyklu życia dla pojedynczych, wielu i zgrupowanych zasobów. Ta metoda nadzoru umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego wdrażania, a następnie wycofywania zasobów, gdy utrzymanie staje się droższe niż wymiana. Możliwe jest również podejmowanie decyzji dotyczących typów, marek i modeli zamienników z uwzględnieniem tych, które działają najdłużej i kosztują najmniej.
Wdrożenie systemu Maximo zostało opracowane z myślą o najlepszych praktykach i w związku z tym spełnia wymagania przepisów CAP 168, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka biznesowego.
Od czasu wprowadzenia rozwiązania Maximo V7.5 pojawiło się kilka kolejnych ulepszeń związanych z dodaniem mobilnego systemu nadzoru lotniska o nazwie AAIMS, który odbiera zadania nadzoru z systemu Maximo i zwraca zlecenia prac do wykonania na płycie lotniska.
Dodano także usprawnienie, które umożliwia menedżerom, a ostatecznie każdemu, kto ma odpowiednią aplikację na smartfona, wykrywanie i zgłaszanie problemów związanych ze stanem lotniska, co skutkuje wysłaniem zlecenia prac do systemu Maximo.
Najnowszą odsłoną związaną z aktualizacją systemu Maximo do wersji 7.6 jest zastąpienie modułu MMWM rozwiązaniem Maximo Anywhere, co przyniosło poprawę funkcjonalności narzędzi mobilnych oraz wydajności pracy pracowników technicznych.

Close Menu