Skip to main content
search

Wyzwanie

Opracowanie dowodu Proof of Concept (PoC) dla projektu zastąpienia starzejących się systemów zarządzania nieruchomościami. Agencja OGP miała szereg wymagań operacyjnych i związanych z zarządzaniem dzierżawą. Potrzebowała m.in. przejścia na model „Cloud First”, w którym centralną rolę odgrywają interfejsy API i który oddziela dane organizacyjne od podstawowych aplikacji.
Podstawowe cele obejmowały zmniejszenie zależności i kosztów.

Nasza rola

Zostaliśmy wytypowani w 2019 r. do opracowania strategii, projektu i w pełni funkcjonalnego dowodu PoC. Ściśle współpracowaliśmy z OGP w ramach wspólnego zespołu, aby osiągnąć dogłębne zrozumienie potrzeb biznesowych. Wykorzystaliśmy podejście Agile, aby przełożyć ustalone potrzeby na szereg pomniejszych dowodów PoC, które umożliwiły stworzenie w pełni funkcjonalnego systemu na koniec projektu.
Wspieraliśmy OGP w opracowaniu uzasadnienia biznesowego przy użyciu modelu Green Book 5 Case.
W ramach strategii uwzględniliśmy zalecenia Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), co umożliwiło zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu na wszystkich zgodnych urządzeniach, w tym iOS i Android.
 

Najważniejsze obszary wsparcia

 • Strategia i plan działań;
 • Angażowanie interesariuszy;
 • Praktyczne zarządzanie informacjami;
 • Projektowanie i wdrażanie interfejsów API;
 • Dostosowanie do brytyjskich i międzynarodowych standardów;
 • Zarządzanie projektami i programami;
 • Wspieranie zmian biznesowych;
 • Rozwiązania do zarządzania aktywami i danymi;
 • Zarządzanie danymi głównymi i referencyjnymi;

Korzyści dla klienta

W pełni funkcjonalny system PoC nie tylko pozwolił OGP osiągnąć założone cele, ale także został dostarczony na czas i zgodnie z budżetem.
Dowód PoC spełnił wymagania opracowane i uzgodnione z OGP oraz interesariuszami agencji:

 • Aplikacja „Cloud First”, w której centralną rolę odgrywają interfejsy API, dostępna przez portal internetowy, konfigurowana przez użytkownika, a więc wspierająca wymagania dotyczące pracy zdalnej.
 • Działające połączenia API z systemami starszego typu zapewniły dostęp do wszystkich wymaganych przez OGP funkcji operacyjnych i związanych z dzierżawą.
 • Ryzyko zostało zminimalizowane dzięki pomyślnemu przetestowaniu wszystkich podstawowych założeń projektowych oraz zarządzaniu nimi.
 • Problemy związane z zarządzaniem danymi w systemach starszego typu zostały rozwiązane przy użyciu technologii zarządzania danymi.

Dowód PoC dał OGP pewność, która pozwoliła na uruchomienie szczegółowej procedury przetargowej.

Kontakt

Close Menu