Skip to main content
search

Wyzwanie

Sieć Sainsbury’s zarządza rozbudowanym portfelem ponad 3000 zróżnicowanych aktywów, w tym supermarketami i minimarketami Sainsbury’s, sklepami Argos, sklepami Habitat, stacjami benzynowymi, biurami, magazynami oraz budynkami mieszkalnymi. Dział Property Division wykorzystuje informacje na potrzeby utrzymania dużego i szybko zmieniającego się portfela budynków, gruntów i infrastruktury, a także do zarządzania nim.
Działania związane z nieruchomościami dotyczą codziennego funkcjonowania i utrzymania oraz projektów i programów mających na celu zwiększenie wydajności, wprowadzenie ulepszeń lub budowę nowych sklepów, a także wkładu w szerszą strategię firmową. Aby sprostać zmieniającym się trendom w handlu, firma Sainsbury’s odeszła od projektów inwestycyjnych obejmujących głównie nowe budynki na rzecz mniejszych, częstych interwencji w sklepach. Wpłynęło to na istniejące systemy i procesy. Z czasem informacje stały się trudne do aktualizowania, były przechowywane w wielu silosach lub zarządzane przez różne osoby i podmioty zewnętrzne. Ponadto zarządzanie informacjami wymagało reakcji na poważne zmiany biznesowe, w tym na przejęcie sklepów Argos i Habitat w 2016 r.

Nasza rola

Początkowo przeprowadziliśmy przegląd systemów informatycznych Sainsbury’s i aspiracji firmy w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM). Następnie nasza rola została poszerzona o zdefiniowanie, ukierunkowanie i realizację szeroko zakrojonego programu Digital Estate ustanawiającego adekwatne do potrzeb zarządzanie informacjami o zasobach.
Nasz zespół składa się ze specjalistów z bogatym doświadczeniem w obszarach systemów biznesowych, struktur danych, najlepszych praktyk, zarządzania projektami i komunikacji. Dzięki ekspertom możemy zapewnić elastyczne połączenie wiedzy technicznej i praktycznego doświadczenia w branży budowlanej na poszczególnych etapach projektu. Aby zagwarantować płynną transformację, opracowaliśmy również kompleksową dokumentację, w tym plany zasobów, opisy ról, pakiety informacyjne, materiały pod kątem dni otwartych dla dostawców oraz pakiety wdrożeniowe. Nasz program wdrożeniowy, w którym wzięło udział 800 osób, został pomyślnie zrealizowany przez ponad 100 członków zespołu w pięciu lokalizacjach.

Najważniejsze obszary wsparcia

  • Strategia i wdrażanie programu;
  • Standardy, procesy i zarządzanie;
  • Angażowanie interesariuszy i komunikacja;
  • Wdrożenie zmiany kulturowej;
  • Integracja, usprawnianie funkcjonowania i doskonalenie systemów;
  • Zmiana biznesowa.

Korzyści dla klienta

Klient osiągnął znaczące oszczędności o charakterze operacyjnym dzięki bardziej wydajnemu zarządzaniu informacjami. Dokładne, kompletne i łatwo dostępne informacje zmniejszają ryzyko i zwiększają sprawność organizacyjną.
Umożliwiło to podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych i identyfikację możliwości poprawy.

Klient osiągnął znaczące oszczędności o charakterze operacyjnym dzięki bardziej wydajnemu zarządzaniu informacjami. Dokładne, kompletne i łatwo dostępne informacje zmniejszają ryzyko i zwiększają sprawność organizacyjną. Umożliwiło to podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych i identyfikację możliwości poprawy. “ Mike Barber, Systems Development Manager, Property Division

Mike Barber,Systems Development Manager, Property Division

Kontakt

Close Menu