Skip to main content
search

Tło

W ramach transformacji sieci kolejowej Wales & Borders przedsiębiorstwo Transport for Wales (TfW) przekształca odległe, starzejące się linie Core Valley Lines (CVL) w nowoczesną kolej przypominającą metro. Celem projektu jest modernizacja infrastruktury i technologii tych linii w celu umożliwienia obsługi nowych, szybszych pociągów elektrycznych oraz umożliwienia wprowadzenia dodatkowych usług. 

Za ogólne zarządzanie programem odpowiedzialna jest firma Amey Infrastructure Wales (AIW), natomiast firma Amey Consulting opracowuje projekty niezbędnych szeroko zakrojonych prac. To ambitne i złożone przedsięwzięcie, obejmujące 3 linie, 271 sygnalizatorów, 34 przejazdy kolejowe i 55 stacji. 

Wyzwanie

Kolejnym ważnym elementem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie wartego wiele milionów funtów systemu zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (EAMS) dla nowo utworzonej organizacji joint venture zarządzającej koleją, z wykorzystaniem platformy IBM Maximo i rozwiązania DataSplice „Mobile for Maximo”. 

System został utworzony i uruchomiony z wykorzystaniem starszych danych z uprzednio używanych systemów Network Rail Ellipse i JBA Systems, a głównym początkowym wyzwaniem było zapewnienie funkcjonalności EAMS przed datą wygaśnięcia tych starych aplikacji. 

Kolejnym wyzwaniem było włączenie do systemu specyficznych procesów i analiz potrzebnych w środowisku operacyjnym, takich jak logika inspekcji i zasady dostarczania wymaganych wskaźników raportowania, szczególnie mobilnym technikom i inżynierom. 

Następnie wybrano firmy Cognizant i Cohesive jako najskuteczniejszych partnerów o najwyższych kompetencjach do wdrożenia systemu wraz z hostingiem Cohesive i obsługą aplikacji trzeciej linii. 

Rozwiązanie

Zakres działalności EAMS koncentruje się głównie na drogach stałych, mostach, tunelach, transporcie energii i robotach ziemnych, co stanowi platformę dla stacjonarnego systemu AMS i wykorzystuje aplikacje mobilne przytorowe do zdalnej pracy, inspekcji i rejestrowania parametrów specyficznych dla kolei. 

EAMS dodatkowo wspiera wydajne i bezpieczne praktyki z zakresu pracy, a także procesy wspomagania decyzji i kompleksowego raportowania w zakresie zgodności z przepisami. 

Cohesive świadczył usługi wdrożeniowe, które obejmowały wdrożenie starszych danych, zapewnienie hostingu, dostarczenie oprogramowania i inne usługi serwisowe. Inne funkcjonalności systemu obejmowały kompleksową aplikację mobilną do gromadzenia i raportowania danych w terenie. 

Rozwiązanie zostało dostarczone zgodnie z harmonogramem i budżetem, uruchomione w 2020 r., a następnie ulepszane w kolejnych fazach do początku 2023 r. 

Rezultat

William Pike, Rheolwr Data Asedau/Asset Data Manager, Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales Infrastructure Hub skomentował: 

„IBM Maximo i DataSplice otwierają w Walii nową erę zarządzania aktywami w transporcie. W miarę rozwoju naszego systemu można dodawać do niego więcej funkcji z wielu starszych systemów, procesów opartych na papierowej dokumentacji i aplikacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu nasze operacje kolejowe będą znacznie bardziej zrównoważone poprzez poprawę jakości gromadzenia danych i wydajności, co pomoże nam osiągnąć kluczowe wskaźniki wydajności i obniżyć ogólne koszty.” 

Close Menu