Skip to main content
search

Wyzwanie

Zespół Cityringen potrzebował rozwiązania, które byłoby pojedynczym punktem wejścia do oceny i ograniczania ryzyka związanego z programem przez cały cykl życia projektu.
Rozwiązanie miało pomóc w wyeliminowaniu podatnej na błędy wymiany dokumentów oraz stanowić interfejs prowadzonej w czasie rzeczywistym współpracy między wszystkimi osobami zaangażowanymi w zarządzanie ryzykiem, w tym jego identyfikację i ograniczanie.
Firma oczekiwała również narzędzi gwarantujących przejrzystość, identyfikowalność, szybką komunikację i raportowanie.

Nasza rola

Nasze usługi poleciła zespołowi kopenhaskiego metra firma Banedanmark – duński właściciel infrastruktury kolejowej, który korzysta z naszych rozwiązań Progressive Assurance w swoich podstawowych programach, w tym krajowych programach utrzymania trakcji i sygnalizacji. W ścisłej współpracy z zespołem zarządzania ryzykiem Cityringen opracowaliśmy rozwiązanie do zarządzania ryzykiem oparte na naszej platformie Progressive Assurance, która umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi kategoriami ryzyka.
Stworzony w ten sposób system zarządzania ryzykiem umożliwił zobrazowanie struktury ryzyka, co umożliwiło inżynierom Cityringen powiązanie każdej kategorii ryzyka z odpowiednim działaniem. System umożliwił śledzenie i kontrolę ryzyka związanego z programem na wszystkich etapach projektowania i tworzenia.

Korzyści dla klienta

Jako pojedyncze źródło informacji na potrzeby zarządzania ryzykiem projektu rozwiązanie stało się gwarancją efektywnej współpracy między głównymi wykonawcami a klientem – firmą Metroselskabet.

  • Wyeliminowanie wymiany plików i/lub potencjalnych sporów oraz przekształcenie „oprogramowania wykonawcy” we wspólne rozwiązanie projektowe przełożyło się na wzrost dokładności, niezawodności i identyfikowalności w ramach stopniowego ograniczania ryzyka.
  • Rozwiązanie odegrało kluczową rolę w utrzymaniu porządku oraz zagwarantowaniu śledzenia i kontroli rejestrów ryzyka u głównych interesariuszy na etapach projektowania i tworzenia.
  • Rozwiązanie usprawniło komunikację
    oraz zapewniło powszechne zrozumienie ryzyka w czasie rzeczywistym dzięki zawsze aktualnym i dokładnym danym.

Kontakt

Close Menu