Skip to main content
search

Wyzwanie

Firma Cairn obsługuje ponad 850 odwiertów obejmujących
trzy bloki na terenie Indii. W miarę starzenia się pól odwierty zaczynają stwarzać problemy, w tym związane z korozją, powstawaniem osadów oraz gromadzeniem się wosku, co pogarsza przepływ, a tym samym wydajność odwiertu.
Zapewnienie integralności odwiertu i przepływu odbywało się przy użyciu podatnych na błędy procesów ręcznych, które nie gwarantowały widoczności, spójności i dokładności danych. Aby mieć pewność, że wszystkie parametry wpływające na wydajność odwiertu podlegają sprawnemu
monitorowaniu i zarządzaniu, potrzebne było zintegrowane środowisko ułatwiające konserwację zapobiegawczą i działania naprawcze.

Nasza rola

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy elastyczną platformę cyfrową w celu scentralizowania danych z odwiertów oraz wdrożenia działającego w czasie rzeczywistym internetowego systemu, który pozwala na zautomatyzowanie zapewnienia integralności oraz przepływu w obrębie całej grupy odwiertów. Inteligentny system zarządzania w czasie rzeczywistym (SWIM) to gwarancja efektywnego zarządzania
zapewnieniem integralności i przepływu wszystkich odwiertów.
Rozwiązanie umożliwia tworzenie i dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych na dowolnym poziomie struktury aktywów w celu uzyskania pełnej wizualizacji i identyfikacji ryzyka lub zagrożeń związanych z aktywami. Ułatwia to konserwację zapobiegawczą w ramach optymalizacji wydajności odwiertu.
Rozwiązanie pozwala na automatyzację procesów monitorowania wydajności oraz powiadomień o przekroczeniu bezpiecznych limitów operacyjnych, usprawniając jednocześnie przepływy procesów i zapewniając terminowe działania naprawcze oraz optymalizację produkcji.
Aby przyspieszyć realizację projektu, wykorzystaliśmy szablony AssetWise. Umożliwiło to replikację podobnych szablonów w celu szybkiego wdrażania dla wszystkich odwiertów.
Praca w skomunikowanym środowisku danych z interoperacyjnym oprogramowaniem przyniosła poprawę widoczności systemu, dostępności odwiertu, zapewnienia przepływu i zarządzanie danymi.

Korzyści dla klienta

Nasze rozwiązanie wyeliminowało czasochłonną potrzebę wyszukiwania danych z różnych źródeł. Zautomatyzowane funkcje umożliwiły podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o dostępne w czasie rzeczywistym dokładne dane w celu optymalizacji konserwacji zapobiegawczej i podejmowania działań naprawczych.
Czas przestoju odwiertów uległ skróceniu o 10%, co przełożyło się na wzrost produkcji ropy i gazu przy obniżeniu kosztów.
Umożliwiło to również szybkie zapobieganie wszelkim naruszeniom bezpiecznego zakresu parametrów operacyjnych, tak aby uniknąć potencjalnych wycieków i skażenia środowiska.

„Sięgnięcie po oprogramowanie Bentley AssetWise było dla nas (inżynierów) o tyle pomocne, że przyniosło skrócenie czasu poświęcanego na gromadzenie danych. Nasze podejście zmieniło się z reaktywnego na bardziej zapobiegawcze. Zmieniło się także ogólne nastawienie zaangażowanych osób”. Utkarsh Vijayvargia,Senior Petroleum Engineer, Vedanta Limited-Cairn Oil and Gas

Utkarsh Vijayvargia,Senior Petroleum Engineer, Vedanta Limited-Cairn Oil and Gas

Kontakt

Close Menu