Skip to main content
search

Wprowadzenie

Scotia Gas Networks (SGN) jest dostawcą gazu do ponad dziesięciu milionów klientów na terenie Szkocji i południowej Anglii.Na potrzeby prowadzenia działalności firma korzystała z dwóch odrębnych instancji Maximo v6 wraz z systemami Syclo Mobile w obszarach „New Connections” i „Front Office” oraz z dwóch systemów CRM starszego typu.
Projekt objął swoim zakresem zastąpienie dwóch systemów CRM jedną wersją systemu Maximo, a następnie połączenie wszystkich trzech instancji Maximo w jedną – w wersji 7.5.
Kluczowym wymogiem był brak zakłóceń w świadczeniu usług na rzecz użytkowników.Rozwiązanie obsługuje ponad 1000 użytkowników systemu Maximo i 2000 użytkowników mobilnych.

 

 

Rozwiązanie

Rozwiązanie opierało się na aktualizacji oraz połączeniu trzech instancji Maximo w jeden system w wersji 7.5.05. Celem było ograniczenie wielkości infrastruktury i liczby aplikacji poprzez konsolidację narzędzi w pojedynczy system przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do wszystkich istniejących systemów. Klient Syclo również został zmodernizowany, co stanowiło gwarancję synchronizacji walidacji w aplikacji mobilnej i systemie Maximo. W ramach modernizacji systemu Maximo przeprowadzono konwersję personalizacji środowiska Java na standardowe narzędzie oraz wprowadzono nową wersję 7.5.05.
Zapewniono również techniczne zarządzanie projektami w ramach następujących etapów

 • Projektowanie
 • Tworzenie
 • Testowanie
 • Wdrożenie

Zarządzanie każdym z etapów odbywało się zgodnie ze ścisłymi wytycznymi PRINCE2 oraz z uwzględnieniem kryteriów inicjowania, które zostały zatwierdzone na piśmie przez klienta przed rozpoczęciem kolejnego etapu. Cele każdego etapu uwzględniały:

 • Istniejące procedury;
 • Specyfikacje funkcjonalne;
 • Nowe procedury robocze;
 • Dokumentację powykonawczą;
 • Skonfigurowane aplikacje i integracje systemu Maximo;
 • Testy jednostkowe i zbiorcze testy integracyjne (CIT);
 • Testy systemu (SIT);
 • Wsparcie testów akceptacji użytkownika (UAT);
 • Testy wydajności;
 • Szkolenia i wczesne wsparcie gwarancyjne.

Korzyści dla klienta

System zarządzania zasobami obsługuje teraz strumienie Front Office, New Connections i CRM firmy oraz pozwala na łączenie zestawów danych z istniejących systemów. Jednocześnie role i obowiązki są modyfikowane w celu uwzględnienia nowej wersji.
Głównym celem projektu transformacji było zwiększenie efektywności funkcji technicznej w SGN oraz ograniczenie zapotrzebowania na personalizację. Udało się to osiągnąć poprzez:

 • Połączenie zestawów danych w jedną bazę danych;
 • Konsolidację procesów biznesowych;
 • Przeniesienie programów Java i innych starszych procesów do skryptów automatyzacji;
 • Wykorzystanie nowej wersji systemu Maximo 7.5.05;
 • Dopasowanie do siebie walidacji Maximo i Syclo;
 • Wprowadzenie lepszych konfiguracji infrastruktury.
Close Menu