Skip to main content
search

 

DP World Southampton odchodzi od modelu konserwacji opartego na naprawie awarii na rzecz bardziej proaktywnego, prewencyjnego podejścia, umożliwiając swoim inżynierom bezpośrednią interakcję z komputerowym systemem zarządzania konserwacją (CMMS) w celu przeglądu pełnej historii serwisowej każdego elementu wyposażenia, który jest poddawany konserwacji – pomagając im w diagnozowaniu potencjalnych problemów i planowaniu naprawczych prac konserwacyjnych w celu rozwiązania problemów, zanim one wystąpią. 

Tło

DP World Southampton to drugi co do wielkości terminal kontenerowy w Wielkiej Brytanii. Firma powstała w 1985 roku, zajmuje ona powierzchnię ponad 200 akrów (81 000 m2) i zawiera cztery głębokowodne nabrzeża, jedno nabrzeże do żeglugi bliskiego zasięgu, 14 suwnic bramowych do transportu na ląd, jeden mobilny dźwig portowy i ponad 100 traktorów okrakowych do załadunku kontenerów na statki i ich rozładunku oraz na ciężarówki i pociągi. Konserwacją tych kluczowych aktywów zajmują się dwa duże warsztaty. Terminal zatrudnia ponad 780 osób i ma roczną przepustowość rzędu ponad dwóch milionów TEU (twenty-foot equivalent unit). 

„Przetwarzane przez nas kontenery przewożą ładunki z całego świata i mogą pomieścić wszystko, od drogich towarów konsumpcyjnych po mrożonki lub niebezpieczne chemikalia, dlatego musimy być w stanie odpowiednio i bezpiecznie przechowywać każdą przesyłkę, a także zapewnić, że zostały one na czas załadowane w celu ich terminowej dostawy. Aby sprostać tym wszystkim wymaganiom, musimy zarządzać tysiącami różnych aktywów i je utrzymywać, od największych suwnic bramowych typu Super Post-Panamax po części zamienne wymagane do pojazdów nabrzeżowych.”

David BowersEngineering Planning and Quality Manager at DP World Southampton.

Wyzwanie

DP World Southampton obsługuje zaawansowaną technicznie sieć dźwigów, platform transportowych i sprzętu pomocniczego, którego używa do załadunku i rozładunku kontenerów ze statków i ciężarówek dostawczych. Awarie sprzętu mogą powodować ogromne problemy, opóźnienia w transporcie towarów i wiązać się z dużymi kosztami konserwacji i napraw. Firmie tej zależało na znalezieniu sposobu na poprawę wydajności konserwacji, zwiększenie wydajności i redukcję kosztów operacyjnych. 

Dotychczasowy skomputeryzowany system zarządzania konserwacją (CMMS) nie był dobrze dostosowany do procesów biznesowych firmy. W rezultacie trudno było inteligentnie zarządzać obciążeniem w zakresie prac konserwacyjnych i zapewnić wystarczającą częstotliwość serwisowania sprzętu, aby spełniał on standardy jakości ISO 9001:2000 oraz przepisy BHP. 

„Odkryliśmy, że 80 procent naszych prac konserwacyjnych miało na celu usuwanie awarii, a nie zapobieganie im. Każda awaria dźwigu spowalniała naszą wydajność i ostatecznie stanowiła ona wydatek finansowy. Zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli znajdziemy sposób, aby być bardziej proaktywnym w zakresie naszych prac konserwacyjnych, moglibyśmy utrzymać terminal w pełnej sprawności przez dłuższe okresy, redukując opóźnienia i zwiększając wydajność.”

David Bowers,Engineering Planning and Quality Manager at DP World Southampton.

Metoda

Dedykowany zespół ds. konserwacji miał za zadanie nadzorować wdrażanie i ciągłą optymalizację nowego systemu CMMS w celu lepszego dostosowania go do unikalnych potrzeb działań operacyjnych firmy. 

IBM Maximo Asset Management był jednym z niewielu produktów na rynku na tyle elastycznym, aby spełnić wszystkie wymagania DP World, a zespół IBM zarekomendował firmę Cohesive (SRO) jako partnera z wyboru. 

Doświadczenie zespołu Cohesive (SRO) we współpracy z firmami zajmującymi się inżynierią morską i żeglugą oraz głębokie zrozumienie rodzajów wyzwań stojących przed DP World zapewniło wdrożenie optymalnych praktyk. 

Szerszy dostęp do technologii

Zapewnienie inżynierom w warsztatach terminala dostępu do danych CMMS dostarcza bogactwo przydatnych informacji, które pomagają im diagnozować potencjalne problemy przed ich wystąpieniem i przejść od modelu konserwacji polegającego na naprawie awarii na rzecz podejścia bardziej prewencyjnego. 

„Oto typowy scenariusz: jeden z naszych przewoźników trakcyjnych zgłasza się po wystąpieniu awarii w celu nieplanowanej konserwacji. Inżynierzy dokonują naprawy, ale zauważają dodatkową usterkę, którą należy wziąć pod uwagę w przyszłości. Zamiast ustnego przekazywania informacji, technicy-inżynierzy mogą teraz tworzyć zlecenia prac naprawczych w Maximo w celu zgłoszenia usterek. Przełożeni sprawdzają odpowiedź zwrotną, ustalają priorytety i planują prace, które mają zostać bezzwłocznie ukończone lub wtedy, kiedy zostanie przeprowadzona kolejna planowana konserwacja.”

David Bowers,DP World Southampton.

Dopasowanie IT do procesów biznesowych

Cohesive (SRO) ściśle współpracowało z wewnętrznym zespołem w celu analizy procesów utrzymaniowych, finansów, zaopatrzenia, zapasów i logistyki firmy. Kolejnym krokiem było utworzenie dokumentacji, a następnie wdrożenie i konfiguracja oprogramowania Maximo Asset Management. 

„Dzięki wewnętrznemu dedykowanemu zespołowi zarządzającemu konserwacją i wsparciu eksperckiemu ze strony Cohesive (SRO) będziemy mogli stale ulepszać nasze procesy utrzymaniowe i dostosowywać się do zmieniających się warunków.”

David Bowers,DP World Southampton.

Maximo zostało stworzone, aby pomagać w zarządzaniu zarówno procesami konserwacji, jak i procesami powiązanymi, takimi jak zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami w zakresie części zamiennych i wyposażenia. Części zamienne w magazynie są opatrzone kodem kreskowym i skanowane bezpośrednio do systemu, dzięki czemu DP World Southampton może sprawdzić, kiedy zapasy się wyczerpują i należy je ponownie uzupełnić. 

Rezultat

Metoda prewencyjnej konserwacji wyeliminowała awarie, dzięki czemu wózek widłowy jest w pełni sprawny aż do następnej zaplanowanej sesji konserwacji. Technicy-inżynierzy zostali wyposażeni w narzędzia potrzebne do rejestrowania, planowania i rozwiązywania problemów, zanim one wystąpią. 

  • Eliminując ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego – technicy-inżynierzy rejestrują teraz raporty z konserwacji bezpośrednio w systemie podczas pracy. 
  • Błyskawiczne informacje – możliwość aktualizacji dokumentacji dotyczącej konserwacji i serwisowania podwykonawców zapewnia całościowy wgląd we wszystkie zasoby. 
  • Usprawniona identyfikowalność pomaga w audytach, inspekcjach i zapewnianiu zgodności z przepisami. 
  • Usprawniony przepływ pracy i zarządzanie zapasami zapewniają, że właściwe części są używane do właściwych zadań. 

Korzyści biznesowe wynikające ze wdrożenia Maximo

  • Technicy-inżynierzy mogą skuteczniej diagnozować problemy i podejmować działania prewencyjne, aby zapobiegać awariom. 
  • Firma wykonuje o 10 procent więcej konserwacji prewencyjnej, co przekłada się na 10 procent mniej rzeczywistych awarii. 
  • Zarządzanie procesami oparte na przepływie pracy pomaga zapewnić ściślejszą kontrolę harmonogramu i kosztów konserwacji. 
  • Pełna identyfikowalność i zaawansowane funkcje raportowania upraszczają zapewnienie zgodności z przepisami. 

„Prawdziwą różnicą w przypadku Maximo jest jego elastyczność i konfigurowalność,”,

DP World Southampton
 

Close Menu