Skip to main content
search

Dokonywanie inteligentnych wyborów: aby podróż pociągiem była bezpieczniejsza i wydajniejsza 

W szybko rozwijającym się świecie technologii dane stanowią siłę napędową świadomego podejmowania decyzji w różnych branżach. Branża kolejowa od dawna wdraża strategie oparte na danych, aby zrewolucjonizować działania operacyjne, priorytetowo traktować bezpieczeństwo pasażerów i podnieść jakość usług. W XIX wieku, szybki rozwój kolei wpłynął na zwiększenie potrzeby ujednolicenia czasu w wielu krajach, co było krytycznym czynnikiem przy tworzeniu sensownych rozkładów jazdy. 

W Cohesive wiemy, że wdrożenie w całym przedsiębiorstwie i ciągłe doskonalenie procesu decyzyjnego opartego na danych są kluczem do zbudowania i obsługi wydajnej, niezawodnej kolei, która będzie stale wyprzedzać oczekiwania.  

Zrozumienie decyzji opartych na danych 

Branża zdaje sobie sprawę, że jakość, aktualność, dokładność i kompletność danych mają kluczowe znaczenie dla organizacji, aby mogły one poznać cenne wzorce, trendy i informacje, co w efekcie prowadzi do podjęcia bardziej świadomych i skutecznych decyzji w ramach działań operacyjnych i konserwacyjnych. Każdy operator kolejowy potrzebuje wiarygodnych źródeł danych, aby móc podejmować decyzje oparte na danych. 

Branża kolejowa oparta na danych: Zmiana biegu wydarzeń 

Integracja rozwiązań opartych na danych spowodowała głęboką transformację w sposobie funkcjonowania kolei, dzięki czemu podróżowanie staje się bezpieczniejsze, wydajniejsze i koncentruje się na obsłudze pasażerów. Przyjrzyjmy się kluczowym obszarom, w których dane zapoczątkowały niezwykłe zmiany: 

 • Optymalizacja jakości obsługi klienta: analiza danych umożliwiła branży kolejowej uzyskanie szczegółowych informacji na temat preferencji, potrzeb i sposobu zachowania klientów. Stanowi to podstawę do projektowania spersonalizowanych usług, ulepszonych obiektów na stacjach i dostosowanej do potrzeb pasażerów obsługi, co skutkuje wyższym poziomem zadowolenia. Dostawcy usług kolejowych zasadniczo polegają na pozytywnych wrażeniach klientów, aby utrzymać ich liczbę, dlatego kluczowe znaczenie ma zdefiniowanie i wykorzystanie tych danych w celu zapewnienia jakości obsługi zorientowanej na klienta. 
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa: technologie oparte na danych, takie jak systemy unikania kolizji pociągów, pozytywna kontrola pociągu i monitorowanie torów w czasie rzeczywistym, znacznie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności kolei z punktu widzenia klientów i personelu kolei. Systemy te w odpowiednim czasie alarmują i w razie potrzeby przejmują kontrolę, a przy pełnym ich wykorzystaniu pozwalają na znaczne zmniejszenie liczby incydentów, którym można zapobiegać. 
 • Optymalizacja harmonogramu: analiza danych umożliwia kolejom optymalizację rozkładów jazdy w oparciu o historyczne wzorce podróży, wpływ pogody, wymagania pasażerów i inne krytyczne czynniki. Połączenie tych czynników z optymalizacją konserwacji zapewnia, że pociągi kursują o właściwych porach i częstotliwościach, maksymalizując w ten sposób skuteczność bieżących ulepszeń oraz minimalizując opóźnienia i zakłócenia dla pasażerów. 
 • Konserwacja predykcyjna: gromadzenie i analizowanie danych pochodzących z czujników i systemów monitorowania zlokalizowanych w pociągach i na torach umożliwia obsłudze kolei przewidywanie awarii sprzętu oraz jej zapobieganie. Udowodniono, że takie podejście jeszcze bardziej minimalizuje zakłócenia w świadczeniu usług i skutkuje znacznymi oszczędnościami w porównaniu z podejściem reaktywnym. 

Wyzwania i przemyślenia 

Chociaż podejmowanie decyzji opartych na danych oferuje ogromne korzyści, to wiąże się ono również z wyzwaniami, którym należy sprostać, aby pomyślnie je wdrożyć. 

 • Jakość danych: zapewnienie dokładności i wiarygodności danych ma ogromne znaczenie dla podjęcia świadomej decyzji. Operatorzy kolejowi muszą priorytetowo traktować gromadzenie, przechowywanie, standaryzację, aktualność i analizę wysokiej jakości danych pochodzących z różnych źródeł, tak aby osoby, które z nich korzystają, mogły mieć do nich zaufanie. 
 • Prywatność i ochrona: w obliczu znacznych ilości danych dotyczących pasażerów i działań operacyjnych, ochrona prywatności i zapobieganie naruszeniom względem danych stają się najwyższym priorytetem. Niezbędne jest wdrożenie solidnych środków z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego i przestrzeganie przepisów o ochronie danych. 
 • Wykwalifikowana kadra: proces podejmowania decyzji w oparciu o dane wymaga wykwalifikowanej kadry zdolnej do gromadzenia, analizowania, interpretowania i optymalizowania danych. Inwestowanie w programy szkoleniowe i zatrudnianie ekspertów ds. danych mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia danych i rozwiązań cyfrowych. 

Korzyści płynące z usług kolejowych opartych na danych 

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane jest dla branży kolejowej sposobem na zapewnienie większej efektywności. Efektywne procesy i dane umożliwiają przedsiębiorstwom z branży kolejowej realizację odpowiednich działań w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Wówczas wydajność może sprawić, że te wysoce efektywne procesy będą przebiegać na tyle optymalnie, że doprowadzi to do udoskonalenia środków bezpieczeństwa i wyprzedzenia oczekiwań pasażerów. Wykorzystanie potencjału danych umożliwia operatorom kolejowym optymalizację działań operacyjnych, podejmowanie proaktywnych decyzji i świadczenie usług, które płynnie dostosowują się do zmieniających się potrzeb pasażerów. Rola wysokiej jakości, wiarygodnych danych w rozwoju kolei będzie z czasem coraz bardziej znacząca wraz z rozwojem technologii, co umożliwi wykorzystanie coraz większej liczby powiązań pomiędzy danymi w celu dalszej poprawy wydajności usług. 

W Cohesive niezmiennie angażujemy się w pomoc branży kolejowej w uwolnieniu potencjału związanego z procesem podejmowania decyzji w oparciu o dane. Mamy doświadczenie i udokumentowane osiągnięcia, które pozwoliły nam pomóc wielu firmom kolejowym w pomyślnej integracji danych i transformacji cyfrowej. 

Przekonaj się, jak nasze podejście oparte na wynikach w zakresie definiowania innowacyjnych rozwiązań może znacząco zrewolucjonizować środowisko kolejowe, rezerwując warsztaty Value+ z Cohesive. 

Odblokuj pełen potencjał wartości dzięki kompleksowym warsztatom 

Cohesive pomoże Ci odkryć wartość technologii cyfrowej opartej na danych w Twojej firmie, tworząc cyfrowy i oparty na danych strategiczny plan działania podczas kompleksowych warsztatów prowadzonych przez nasz zespół konsultantów. 

Kluczowe efekty uczestnictwa w warsztatach Value+: 

Dostosowanie do strategii: nasze warsztaty dopasowują wizję i cele Twojej organizacji do nowych możliwości cyfrowych i kluczowych procesów. Dzięki temu cały personel firmy, od kierownictwa po pracowników pierwszej linii, pracuje nad tymi samymi celami strategicznymi, które będą miały znaczący wpływ na faktyczne wdrożenie. 

 1. Ustalenie priorytetu: identyfikujemy priorytety i kluczowe aspekty łańcucha wartości wymagające zbadania oraz definiujemy logiczne ścieżki wpływające na wyniki, aby stworzyć drogi rozwoju w każdym obszarze. Pomaga to odpowiedzieć na podstawowe pytanie: „od czego zacząć” i ułatwia alokację zasobów, jednocześnie nadając priorytet inicjatywom o znaczącym wpływie przynoszącym wysokie zyski. 
 2. Jasna wizja wartości: podczas warsztatu wyjaśnimy wartość, jaką mogą zapewnić zbudowane aktywa, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Ułatwia to podejmowanie decyzji i maksymalizuje korzyści z inwestycji. 
 3. Strategiczne informacje: Nasze podejście oparte na frameworkach daje pod ocenę możliwości zarządzania zasobami cyfrowymi i realizacji usług dostosowanych do oczekiwanych celów biznesowych, identyfikując obszary o większej efektywności, pewności, bezpieczeństwie i wymagające poprawy wydajności poprzez realizację ustawicznej efektywności. 
 4. Kompleksowe podejście: radzimy sobie z wielowymiarowymi wyzwaniami w całym łańcuchu wartości, np. pomagając w radzeniu sobie ze złożonościami związanymi z wydajnością aktywów, produktywnością i celami związanymi z redukcją emisji dwutlenku węgla. Dzięki temu Twoja organizacja będzie elastyczna i zawsze gotowa do rozwoju w zmieniającym się środowisku. 

Dołącz do nas, aby kształtować inteligentniejszą, bezpieczniejszą i efektywniejszą przyszłość kolejnictwa. 

Close Menu