Skip to main content
search

W czasach, gdy społeczność międzynarodowa podejmuje działania mające na celu walkę ze skutkami zmian klimatycznych i wdrażanie czystszych, bardziej zrównoważonych źródeł energii, zapotrzebowanie na niezbędne minerały nigdy nie było tak wysokie. Miedź, lit, nikiel, kobalt i metale ziem rzadkich są wykorzystywane w wielu zrównoważonych technologiach energetycznych, od turbin wiatrowych i sieci energetycznych po pojazdy elektryczne. Biorąc jednak pod uwagę wyzwania gospodarcze, które czekają nas w najbliższym czasie, takie jak wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe, wydaje się mało prawdopodobne, aby powstały jakiekolwiek nowe kopalnie. W związku z tym konieczność zwiększenia wydajności i efektywności starych kopalń staje się sprawą najwyższej wagi w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na te niezbędne minerały. Efektywne zarządzanie aktywami będzie odgrywać kluczową rolę w przemyśle wydobywczym, przyczyniając się do bardziej ekologicznej przyszłości. 

Kluczowe znaczenie krytycznych surowców mineralnych 

Krytyczne minerały stanowią podstawę nowoczesnych technologii z zakresu wytwarzania ekologicznej energii, umożliwiając nam podążanie w kierunku bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska przyszłości. Przyjrzyjmy się znaczeniu niektórych z tych minerałów: 

 1. Metale z grupy platynowców (PGM), takie jak platyna, pallad, rod, ruten (Ru), iryd i osm: odegrają one kluczową rolę w konstrukcji katalizatorów i ogniw paliwowych, umożliwiając skuteczną kontrolę emisji w zakresie silników spalinowych oraz wspierając rozwój technologii bazujących na wodorze. 
 2. Miedź: jest niezbędna w zakresie przewodnictwa elektrycznego, jest wszechobecna w konstrukcji sieci elektrycznych, systemów energii odnawialnej i pojazdów elektrycznych. 
 3. Lit: podstawowy składnik akumulatorów litowo-jonowych — zapewnia zasilanie, począwszy od smartfonów po pojazdy elektryczne i systemy magazynowania energii. 
 4. Nikiel: kluczowy składnik akumulatorów litowo-jonowych, zwiększa ich wydajność i pojemność, sprawiając, że są bardziej wydajne i niezawodne. 
 5. Kobalt: choć kobalt budzi obawy etyczne i środowiskowe, nadal jest niezbędny do produkcji niektórych akumulatorach o wysokiej wydajności i ma zastosowanie w ramach technologii energii odnawialnej. 
 6. Pierwiastki ziem rzadkich (REE): elementy te są niezbędne w produkcji turbin wiatrowych, paneli słonecznych i silników elektrycznych, co sprawia, że są integralnymi elementami infrastruktury czystej energii. 

Wyzwania związane z zaspokajaniem popytu 

Zapotrzebowanie na niezbędne minerały gwałtownie wzrasta, a problemy z ich podażą stają się coraz bardziej odczuwalne. Światowy przemysł wydobywczy boryka się z wieloma trudnościami: 

 1. Ograniczone możliwości zakładania nowych obiektów: budowa nowych kopalń wymaga znacznego kapitału, a często także dużej ilości czasu i zasobów potrzebnych na przeprowadzenie prac poszukiwawczych, uzyskanie zezwoleń i realizację budowy. W obecnym klimacie gospodarczym charakteryzującym się wysokimi stopami procentowymi powstawanie nowych kopalń przebiega bardzo wolno. 
 2. Kwestie środowiskowe: działalność wydobywcza spotkała się z krytyką ze względu na jej wpływ na środowisko, co doprowadziło do zaostrzenia przepisów i wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
 3. Wyczerpywanie się zasobów: wiele istniejących kopalń starzeje się i dobiega końca swojego okresu produkcyjnego, co zwiększa potrzebę maksymalizacji produkcji przy jednoczesnej minimalizacji wydatków eksploatacyjnych i kapitałowych (OpEx i CapEx). 

Efektywne zarządzanie aktywami: droga w kierunku zrównoważonego rozwoju 

W tym kontekście skuteczne zarządzanie aktywami jawi się jako kluczowa strategia zapewniająca zrównoważoną produkcję krytycznych minerałów dla zapewnienia zielonej przyszłości. Oto, w jaki sposób może to zmienić sytuację: 

 1. Maksymalizacja odzysku zasobów: strategie zarządzania aktywami mogą zoptymalizować proces wydobycia, ograniczając ilość odpadów i poprawiając wskaźniki odzysku zasobów w starzejących się kopalniach. 
 2. Wydłużanie żywotności aktywów: dzięki starannej konserwacji i modernizacji sprzętu oraz infrastruktury przedsiębiorstwa wydobywcze mogą przedłużyć żywotność swoich aktywów, opóźniając potrzebę kosztownych wymian. 
 3. Zrównoważone praktyki: stosowanie zrównoważonych metod wydobywczych, takich jak ograniczenie zużycia wody i energii, pomaga minimalizować wpływ działalności wydobywczej na środowisko. 
 4. Integracja technologii: wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, takich jak automatyzacja, sztuczna inteligencja i analiza danych, może zwiększyć wydajność operacyjną i bezpieczeństwo procesów wydobywczych. 
 5. Szkolenie pracowników: dobrze wyszkolony personel jest niezbędny w celu skutecznego zarządzania aktywami. Inwestowanie w rozwój kadry gwarantuje, że pracownicy będą w stanie efektywnie obsługiwać i konserwować sprzęt oraz infrastrukturę. 

Rosnące zapotrzebowanie na niezbędne minerały na potrzeby ekologicznych technologii energetycznych wskazuje na znaczenie efektywnego zarządzania aktywami w starych kopalniach. Choć może nie jest to jedyne rozwiązanie problemów związanych z dostawami, odgrywa jednak kluczową rolę w zapewnieniu wydajnego, skutecznego i zrównoważonego wydobycia tych kluczowych zasobów. 

Więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób wyniki finansowe kopalni w 2024 r. będą zależeć od warunków geologicznych, rynkowych i skutecznego zarządzania aktywami, przedstawię w kolejnym wpisie na blogu. 

Petrus chętnie przekształca nowe lub kontrowersyjne pomysły w sposoby na usprawnienie działalności firmy i, jeśli to możliwe, wdraża je poprzez szybki rozwój oprogramowania. Ma udokumentowane doświadczenie w tym zakresie, a także z powodzeniem pozyskuje, zarządza i realizuje duże projekty konsultingowe w dziedzinie zarządzania aktywami. Jego doświadczenie obejmuje różne branże lokalne i międzynarodowe, takie jak przetwórstwo i pakowanie żywności, górnictwo, energia odnawialna, usługi użyteczności publicznej, tworzenie oprogramowania, doradztwo i audyt. 

Prywatnie Petrus bierze udział w wyścigach z przeszkodami, kibicuje drużynie piłkarskiej Chelsea i krykietowej Proteas, interesuje się geopolityką i techniczną analizą rynku giełdowego. 

Petrus Swart
Lead Consultant: Global AM Advisory

Close Menu