Skip to main content
search

Tło

Kiedy południowoafrykańska firma wydobywcza postanowiła zrezygnować z usług podwykonawcy w zakresie obsługi i konserwacji jednej z fabryk koncentratu w swojej kopalni, to postanowiła zainwestować w IBM Maximo jako nowy system zarządzania aktywami przedsiębiorstwa obejmujący zarządzanie aktywami, utrzymaniem, zapasami i zaopatrzeniem. 

Firma Cohesive (Vetasi) pomogła w szybkim przejściu z istniejących starszych systemów na IBM Maximo w ciągu czterech tygodni, wykorzystując rozwiązanie „Mining Build for Maximo” firmy Cohesive (Vetasi). Rozwiązania stosowane w kopalniach zostały ostatnio udoskonalone w oparciu o najnowsze dostępne technologie. 

Wdrożenie koncentrowało się na następujących kluczowych obszarach: 

 • Zarządzanie zasobami 
 • Zarządzanie pracą 
 • Zarządzanie zapasami 
 • Zarządzanie zakupami 
 • Zarządzanie finansami 

Metoda Cohesive (Vetasi)

Firma Cohesive (Vetasi) przeprowadziła ankietę na miejscu, korzystając ze swojej własnej metodologii, aby zidentyfikować wąskie gardła i opracować plany działań usprawniających. Skoncentrowanie się na wyzwaniach napotykanych w codziennej działalności kopalni, w szczególności związanych ze stosowaną taktyką utrzymania ruchu, raportowaniem i zarządzaniem KPI, ograniczeniami danych statycznych, eliminacją defektów, zarządzaniem finansami i ograniczeniami budżetowymi. Firma Cohesive (Vetasi) otrzymała kontrakt na dostawę systemów: 

 • Zarządzania podstawowymi danymi  
 • Zarządzanie zapasami 
 • Zarządzania zakupami 
 • Zarządzania finansami 
 • Wsparcia dla rozwiązań biznesowych

Korzyści

Wdrożenie IBM Maximo pozwoliło uzyskać następujące kluczowe korzyści: 

Integracja IBM Maximo i Microsoft Dynamics AX 

 • Udokumentowane, ulepszone i wbudowane procesy finansowe  
 • Zoptymalizowane raportowanie finansowe 
 • Jeden punkt kontaktowy Cohesive (Vetasi) dla wszystkich systemów biznesowych. 

Aktualizacja IBM Maximo 

 • Redukcja rozmiaru bazy danych 
 • Lepsza wydajność aplikacji 
 • Optymalizacja interfejsu dla systemu finansów 

Zarządzanie zasobami 

 • Optymalizacja taktyki 
 • Możliwość konserwacji opartej na stanie technicznym dzięki integracji ze SCADA 
 • Raportowanie i analiza awarii 

Zarządzanie pracą 

 • Instytucjonalizacja procesu 
 • Panele oparte na rolach 
 • Skoncentrowane doskonalenie 
 • Planowanie i coaching 

Zarządzanie zapasami 

 • Klasyfikacja i katalogowanie przedmiotów 
 • Raporty dotyczące zapasów i KPI 
 • Lepsze planowanie w zakresie materiałów i części zamiennych 
 • Optymalizacja poziomu ponownego zamówienia 

Zarządzanie zakupami 

 • Usprawnienie przepływu autoryzacji 
 • Wdrożono aplikację budżetową 
 • Zaktualizowano raportowanie kosztów 
Close Menu