Skip to main content
search

Wyzwanie

Metro w Dosze na terenie Kataru to system szybkiego transportu wart 36 mld dolarów. Etap 1 obejmuje trzy linie o przybliżonej długości całkowitej 76 km z 37 stacjami. Część ta wchodzi w skład szerszej sieci Qatar Rail, która będzie obejmować sieć Lusail LRT oraz dalekobieżną kolej pasażerską i towarową, łączącą Katar z siecią GCC. Metro w Dosze, którym będzie można podróżować z prędkością do 100 km/godz., będzie jednym z najnowocześniejszych i najszybszych systemów kolei bez maszynisty na świecie.
Aby przygotować system na Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2022 r., klient poszukiwał narzędzi do zapewnienia bezpieczeństwa projektowania, realizacji i eksploatacji Etapu 1 zgodnie z założonym harmonogramem.

Nasza rola

Od najwcześniejszego etapu cyklu życia projektu doradzaliśmy dyrekcji działu Safety & Assurance w Qatar Rail w sprawie budowy systemów i strategii zapewnienia bezpieczeństwa dla programu. Po zakończeniu fazy Proof-of-Concept zostaliśmy wytypowani do dostarczenia przedsiębiorstwu wymaganej platformy. Doradzaliśmy w zakresie wprowadzenia w całym programie metodologii Progressive Assurance, w tym obowiązku korzystania z systemu w całym łańcuchu dostaw.
Nasz system umożliwił menedżerom i inżynierom weryfikującym projekt zarządzanie postępami oraz zmianami w realizacji projektu, a także nadzorowanie ich przez cały okres trwania programu.

Korzyści dla klienta

W pełni udokumentowane gwarancje, że dostarczony system kolejowy jest bezpieczny w eksploatacji, odpowiedni do celu, spełnia założone cele oraz dostarcza klientowi oczekiwane korzyści:

  • Lepsza świadomość i widoczność stanu programu, mniej niespodzianek, mniej korekt i związanych z nimi kosztów;
  • Większa spójność, wydajność i standaryzacja danych w całym łańcuchu dostaw w uzgodnionych ramach;
  • Systematyczne gromadzenie informacji dotyczących wdrażania w celu poprawy wyników programu;
  • Pojedyncze źródło wiedzy, co przekłada się na łatwy dostęp do lekcji płynących z wdrażania;
  • Przejrzyste raportowanie wyników wdrażania w całej organizacji;
  • Mniejsze ryzyko finansowe i większe możliwości wykazania stosunku wartości do ceny.

„Obejmując wszystkie elementy wdrażania, metodologia Progressive Assurance zapewnia wszystkim stronom dostęp w danym momencie do pojedynczego źródła informacji w połączeniu z pełną widocznością i świadomością stanu. Umacnia to dyscyplinę i identyfikowalność – wprowadzając jednocześnie pełną interoperacyjność w obrębie całości linii, systemów i taboru. Bez metodologii Progressive Assurance mielibyśmy trudności z gromadzeniem i przetwarzaniem ogromnej ilości danych z tak wielu umów”. Paul McLarnon,Director of Safety & Systems Assurance w Qatar Rail

Paul McLarnon,Director of Safety & Systems Assurance - Qatar Rail

Kontakt

Close Menu