Skip to main content
search

Wyzwanie

Brytyjski urząd Office of Road & Rail ogłosił przetarg na dziesięcioletni program renowacji torowisk krajowej sieci kolejowej. W ramach programu przekazano większą odpowiedzialność regionom i zwiększono nacisk na branżowe „sojusze”. Sojusz Central Rail Systems Alliance, w skład którego weszło kilku czołowych brytyjskich wykonawców, potrzebował początkowo wsparcia w złożeniu oferty.

Nasza rola

Zapewniliśmy wsparcie w składaniu ofert na etapach kwalifikacji i przetargu 1 i 2. W propozycji zidentyfikowaliśmy i podjęliśmy kluczowe tematy, demonstrując podstawową propozycję wartości sojuszu i zapewniając fachowe wsparcie w komunikacji. Zagwarantowaliśmy wsparcie dla ocen zachowań.
Po przyznaniu kontraktu powołaliśmy zespół specjalistów, którzy pokierowali tworzeniem podlegającego klientowi zespołu ds. transformacji, odpowiedzialnego za każdy aspekt mobilizacji. Obejmowało to ustanowienie struktury organizacyjnej, uzgodnienie zachowań i sposobów pracy, opracowanie wizerunku i materiałów marki, wyznaczenie celów oraz realizację bieżących procesów związanych z zarządzaniem.
Nasz zespół ds. komunikacji zapewniał regularne aktualizacje i komunikację między zespołem ds. transformacji a aktualną strukturą. Opracowaliśmy kompleksowy pakiet „dokumentacji dnia 1”, który obejmował plany zasobów, opisy ról w ramach zespołu odpowiedzialnego za realizację, pakiety informacyjne, informacje pod kątem stoiska podczas dni otwartych dla dostawców oraz pakiety wdrożeniowe. We wdrożeniach do zadań nowego sojuszu wzięło udział 800 osób, a prowadził je zespół składający się z ponad 100 osób w pięciu lokalizacjach.

Korzyści dla klienta

Sojuszowi zlecono znaczący pakiet robót na czas trwania cyklu kontrolnego. Poprawa komunikacji przełożyła się na wyższy poziom motywacji i zaangażowania w działalność sojuszu.

„Wasz wkład i wysiłki sprawiły, że ten dzień zakończył się sukcesem – wydaje się, że pojawił się szum wokół nowego zespołu i sojuszu CRSA. Cykl CP6 znakomicie się rozpoczął”. Fin Burke,Bid Director - Balfour Beatty

Fin Burke,Bid Director - Balfour Beatty
Close Menu