Skip to main content
search

Wyzwanie

Firma Hanoi MRB chciała być pionierem nowego sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych, a także zarządzania nimi w ramach realizacji projektów i eksploatacji kolei. Dotychczasowe procesy zarządzania informacjami miały analogowy charakter, co mogło skutkować utratą produktywności i obniżeniem jakości danych.
Firma Hanoi MRB chciała nawiązać współpracę wokół inicjatywy projektu i budowy linii metra nr 5 w celu przetestowania i opracowania podejścia, które mogłoby zostać rozszerzone na inne linie.

 

Nasza rola

Hanoi Metro Railway Board (MRB) jest podmiotem odpowiedzialnym za system szybkiego transportu w Wietnamie. Obecnie dysponuje on jedną działającą linią, a jedna linia – 3.1 – znajduje się na etapie budowy. Linia metra nr 5 w Hanoi to złożony projekt transportu miejskiego obejmujący wielu interesariuszy, ogromne zasoby i liczne podmioty – a tym samym wiele źródeł danych.
Firma Cohesive miała okazję przedstawić wizję strategii, zalecane działania oraz harmonogram przeprowadzenia pełnej transformacji cyfrowej.

  • Stworzenie kompleksowej strategii zarządzania danymi podstawowymi
  • Zintegrowane wspólne środowisko danych
  • Opracowanie procesów integracji danych
  • Fundament przyszłych innowacji
  • Większe bezpieczeństwo danych
  • Praktyczne zarządzanie informacjami o zasobach

 

Korzyści dla klienta

Sojuszowi zlecono znaczący pakiet robót na czas trwania cyklu kontrolnego. Poprawa komunikacji przełożyła się na wyższy poziom motywacji i zaangażowania w działalność sojuszu.

Kontakt

Close Menu