Skip to main content
search

Wyzwanie

Crossrail to jeden z najbardziej złożonych programów budowy infrastruktury kolejowej w historii. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń, a następnie ograniczenie ryzyka, było istotnym aspektem realizacji tego ogromnego projektu infrastrukturalnego. Jednak śledzenie zagrożeń dla bezpieczeństwa i opracowanie efektywnego przebiegu procesów, który dostarczy wymaganego przez klienta potwierdzenia jakości zarządzania wykonaniem i bezpieczeństwem, może okazać się niezwykle trudne.

Nasza rola

Jako dotychczasowy dostawca rozwiązań do opracowywania i spełniania wymagań w ramach projektu Crossrail zostaliśmy poproszeni o stworzenie narzędzia do zarządzania zagrożeniami w całym programie w oparciu o naszą platformę Progressive Assurance. System został zaprojektowany pod kątem współpracy wielu zespołów oraz zapewnienia jednego głównego źródła informacji dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa. System umożliwia dokumentowanie wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń, dzięki czemu przyszły operator linii Crossrail oraz zarządcy infrastruktury (IM) otrzymają dowody na poparcie uzasadnień bezpieczeństwa niezbędnych do opracowania bezpiecznych środków i procedur roboczych.

Korzyści dla klienta

W ramach projektu Crossrail dokonała się kolejna zmiana w sposobie zarządzania technologią bezpieczeństwa w dużych projektach infrastrukturalnych w kierunku zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa – priorytetu każdego dużego projektu infrastruktury kolejowej.

  • System zarządzania zagrożeniami dla bezpieczeństwa w całym programie wprowadził zestaw standardowych procesów w całej organizacji, co przełożyło się na bezprecedensowy wzrost widoczności bezpieczeństwa w całym programie za pośrednictwem zaawansowanych pulpitów nawigacyjnych. Pozwoliło to przezwyciężyć problem związany z sytuacją, w której jednostki zaangażowane w realizację w ramach 100 różnych kontraktów stosują różne metody zarządzania zagrożeniami i procedury ich zgłaszania.
  • W kulminacyjnym momencie budowy w całym systemie we współpracę zaangażowany był zespół 350 inżynierów, co przyniosło zmniejszenie średniego kosztu zarządzania bezpieczeństwem technicznym o 60%. W podobnym projekcie potrzeba było około 5 dni, aby osiągnąć porównywalną wydajność przy użyciu konwencjonalnych systemów zarządzania zagrożeniami, w porównaniu ze średnio 2 dniami, jakie zajmuje inżynierowi bezpieczeństwa na podobnym poziomie umiejętności i doświadczenia zarządzanie zagrożeniami przy użyciu narzędzia ComplyPro (średnio o 60% mniej czasu).

„Zaczęliśmy od uczynienia bezpieczeństwa naszą wartością numer jeden, a nie tylko priorytetem. Na program Crossrail składa się pięć głównych wartości, ale bezpieczeństwo, które obejmuje swoim zakresem również zdrowie, zajęło centralne miejsce”. Martin Brown,Health and Safety Director, Crossrail

Martin Brown,Health and Safety Director, Crossrail

„Nasz wszechstronnie doświadczony zespół inżynierów ds. systemów i bezpieczeństwa uważa, że system zarządzania bezpieczeństwem stanowi »ogromną innowację« i odpowiedź na wiele wyzwań, przed którymi stoją duże projekty z punktu widzenia zarządzania tym niezwykle złożonym i trudnym zadaniem. Sukces projektu był tak duży, że wiele ważnych powiązanych procesów i procedur zależy od jego dostępności i niezawodności”. Jeremy Bates,Head of Integration, Crossrail Ltd.

Jeremy Bates,Head of Integration, Crossrail Ltd.

Kontakt

Close Menu