Skip to main content
search

Centrum Zaufania Cohesive

Cohesive dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych naszych użytkowników, zachowując jednocześnie przejrzystość naszych sposobów postępowania. Nasze rygorystyczne standardy i certyfikaty dotyczące ochrony prywatności, danych, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami świadczą o tym zaangażowaniu. 

Zgodność

Przedstawiona poniżej sekcja dotycząca zgodności z przepisami zawiera nasze obowiązujące certyfikaty, zaświadczenia i raporty. Udostępniamy te informacje jako serwis dla naszych użytkowników, wykazując tym samym nasze zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa i przestrzeganie wytycznych w zakresie postępowania zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Zgodnie z określonymi standardami, te Programy kontrolne poddawane są okresowej, niezależnej ocenie zewnętrznej. 

Cohesive UK Group Limited

ISO 9001:2015

Cohesive UK Group Ltd posiada certyfikat ISO 9001 obejmujący część   działalności gospodarczej Cohesive w Wielkiej Brytanii. Cohesive świadczy usługi obejmujące cały cykl życia aktywów, w tym dostawę, eksploatację i optymalizację. 

Zakres normy ISO 9001 obejmuje dostarczanie, wdrażanie, aktualizację i ulepszanie standardowego oprogramowania i specjalistycznych usług doradczych, w tym rozwiązań do zarządzania zasobami, niezawodnością i usługami korporacyjnymi, a także powiązanych procedur w zakresie wsparcia i hostingu. Dotyczy to zasobów kontrolnych z Wielkiej Brytanii. Zobacz Cohesive UK Group Ltd. Certyfikat ISO 9001:2015.  

ISO 27001:2013 

Cohesive UK Group Ltd posiada certyfikat ISO 27001 obejmujący część działalności gospodarczej Cohesive w Wielkiej Brytanii. Cohesive świadczy usługi obejmujące cały cykl życia aktywów, w tym dostawę, eksploatację i optymalizację. 

Zakres normy ISO 27001 obejmuje dostarczanie, wdrażanie, aktualizację i ulepszanie standardowego oprogramowania i specjalistycznych usług doradczych, w tym rozwiązań do zarządzania zasobami, niezawodnością i usługami korporacyjnymi, a także powiązanych procedur w zakresie wsparcia i hostingu. Dotyczy to zasobów kontrolnych z Wielkiej Brytanii. Zobacz Cohesive UK Group Ltd. Certyfikat ISO 27001:2013.  

Bentley Systems UK Ltd prowadząca działalność jako Cohesive

ISO 9001:2015

Firma Bentley Systems (UK) Ltd uzyskała certyfikat ISO 9001 dla działalności prowadzonej w Wielkiej Brytanii przez Cohesive, podmiotu gospodarczego Bentley Systems Inc. Cohesive świadczy usługi obejmujące cały cykl życia aktywów, w tym dostawę, eksploatację i optymalizację. 

Zakres ISO 9001 obejmuje świadczenie profesjonalnych usług doradczych, w tym podnoszenie jakości prowadzonej działalności poprzez zarządzanie informacją, projektowanie i rozwój systemów dla biznesu, zarządzanie ofertami, szkolenia oraz zrównoważony rozwój środowiskowy i społeczny w Wielkiej Brytanii. Zobacz Bentley Systems (Wielka Brytania) Ltd. Certyfikat ISO 9001:2015. 

ISO 14001:2015

Firma Bentley Systems (Wielka Brytania) Ltd. uzyskała certyfikat ISO 14001 dla działalności prowadzonej w Wielkiej Brytanii przez Cohesive, podmiotu gospodarczego Bentley Systems Inc. (UK) Limited. Cohesive świadczy usługi obejmujące cały cykl życia aktywów, w tym dostawę, eksploatację i optymalizację. 

Zakres ISO14001 obejmuje świadczenie profesjonalnych usług doradczych, w tym podnoszenie jakości prowadzonej działalności poprzez zarządzanie informacją, projektowanie i rozwój systemów dla biznesu, zarządzanie ofertami, szkolenia oraz zrównoważony rozwój środowiskowy i społeczny w Wielkiej Brytanii. Zobacz Certyfikat ISO14001:2015 firmy Bentley Systems (UK) Ltd.  

Cyber Essentials Plus

Firma Bentley Systems (Wielka Brytania) Ltd. posiada akredytację Cyber Essentials Plus, czyli struktury bezpieczeństwa cybernetycznego wspieranej przez rząd Wielkiej Brytanii, w odniesieniu do działalności gospodarczej Cohesive w Wielkiej Brytanii, działającej jako podmiot gospodarczy Bentley Systems, Inc. Zobacz Bentley Systems (Wielka Brytania) Ltd. Certyfikat Cyber Essentials Plus. 

Zakres certyfikacji w ramach Cyber Essentials Plus jest ograniczony do działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, w tym usług doradczych, usług w zakresie treści i progresywnej weryfikacji oraz działalności administracyjnej firmy Cohesive, działającej jako jednostka działalności operacyjnej firmy Bentley Systems (UK) Ltd. 

Odblokowanie nieskończonych możliwości

Odkryj, jak pomagamy uwolnić nieograniczony potencjał Twojej firmy w oparciu o model Cohesive Infinity Loop. 

Dowiedz się więcej >

Close Menu