Skip to main content
search

Środowisko naturalne

Naszą misją jest pomaganie klientom w przekształcaniu zasobów, działalności i świata w sposób, który uwzględnia potrzeby zrównoważonego ekologicznie rozwoju.

Wykorzystanie danych i technologii cyfrowych do ponownego wyobrażenia sobie świata

Musimy szybko zareagować, aby uchronić się przed zmianami klimatu, powodziami, suszami, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego oraz pogorszeniem jakości wody i powietrza.

Eksplozja danych, której jesteśmy świadkami, stawia nas w doskonałej pozycji, aby się tym zająć. Niestety dane pochodzą z wielu źródeł i występują w wielu formatach, a tymczasem powinny być czytelne i łatwo dostępne.

Współpracujemy z organizacjami i agencjami ochrony środowiska na całym świecie, dostarczając im innowacyjne rozwiązania oraz wykorzystując dane i technologie cyfrowe w celu uzyskania spójnego, wiarygodnego i całościowego spojrzenia na problem i możliwości jego rozwiązania.

Wykorzystując model Digital Twin, sztuczną inteligencję, Internet Rzeczy i analitykę predykcyjną, wspieramy naszych klientów w szybkim podejmowaniu decyzji. Rozumieją oni ryzyko oraz jego wpływ na teraźniejszość i przyszłość.

Przykładowe realizacje

Przykładowe realizacje w obszarze środowiska naturalnego stanowią potwierdzenie naszego zaangażowania w zarządzanie środowiskiem i jego ochronę. Przykładowe realizacje wskazują na nasze doświadczenie we wdrażaniu zrównoważonych praktyk, ochronie bioróżnorodności i łagodzeniu wpływu działalności człowieka na ekosystemy.

Dowiedz się więcej o firmie Cohesive

Dowiedz się, jak uzyskać wsparcie firmy Cohesive w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej i optymalizacji cyklu życia zasobów przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej >

Close Menu