Skip to main content
search

Cohesive Group, firma z branży oprogramowania do zarządzania infrastrukturą, mianowała Davida Philpa na stanowisko Chief Value Officer (CVO).

Philp, który wcześniej przez osiem lat pracował w Aecom, będzie pomagał dostarczać klientom firmy wartość w całym cyklu życia ich aktywów budowlanych, wykorzystując do tego kompleksowe dane , tak aby poszerzyć pole widzenia klientów w kontekście inwestycji.
„CVO pomoże nam dostarczać klientom firmy wartość w całym cyklu życia ich aktywów budowlanych” – mówi Philp. „Będzie to wykraczać poza proste wskaźniki, takie jak koszty. Na przykład dla większości klientów kluczowe znaczenie mają obecnie zagadnienia związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i zarządzaniem. Korzystając z danych dotyczących cyklu życia, zapewnimy klientom szersze pole widzenia. Dzięki temu ich inwestycje przyniosą najlepsze wyniki, a tym samym najwyższą wartość”.

Philp będzie ściśle współpracował z Markiem Bewem, CEO w Cohesive, z którym pracował wcześniej w brytyjskim zespole BIM Taskforce, powołanym do stworzenia lepszego środowiska zbudowanego. Obaj są pasjonatami „ekonomii pączka”, tj. modelu zrównoważonego rozwoju, który stanowi połączenie koncepcji „fundamentów społecznych” i „ograniczeń planety”. Opisane możliwości gwarantuje rola CVO.

Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla technologii? Jak wyjaśnia Bew: „jesteśmy od dawna zaangażowani w tematykę technologii w branży budowlanej. Tymczasem jest to kwestia coraz bardziej złożona. Z punktu widzenia naszych klientów, właścicieli aktywów, działalność stała się bardziej skomplikowana, silniej uzależniona od konkurencji i trudniejsza pod względem regulacyjnym”.
Bew widzi w roli Philpa sposób na zapewnienie klientom pomocy w zrozumieniu komplikacji związanych z technologią i w wykorzystaniu technologii do rozwiązywania problemów oraz uwalniania wartości w postaci lepszych wyników finansowych, środowiskowych i społecznych. „Rozmawiamy o problemach, które klienci chcą rozwiązać, a nie o technologii, którą chcą zakupić”.

Jak wyjaśnia Bew, Cohesive zatrudnia obecnie prawie 1000 pracowników i składa się z dziewięciu spółek, które wspólnie nadzorują cały cykl życia danych aktywów. „Obejmuje to takie obszary jak: inwestycje, zarządzanie projektami, zaopatrzenie, dostawy, uruchomienie i eksploatację. Teraz chcemy zrozumieć wartość tych inwestycji i wdrożeń. Nie radzimy sobie jeszcze tak dobrze z mierzeniem wskaźników w tej branży. Tworzymy dane, ale jeszcze w niewielkim stopniu z nich korzystamy”.

Bew chce to zmienić. Jak mówi, zakres zaangażowania Cohesive we współpracę z klientami obejmuje obecnie większość cyklu życia aktywów. „Dowiadujemy się, że na przykład deweloperzy chcą się skupić na tym, na czym się znają, a więc na wznoszeniu budynków. Dlatego zlecają nam zarządzanie danymi. My dostarczamy im dane, które pozwalają podejmować decyzje zapewniające większą wartość, np. o zapewnieniu najemcom większej liczby usług lub ulepszeniu programów konserwacji”.
Cohesive dysponuje „laboratorium wartości”, z którego klienci mogą korzystać, aby zrozumieć, w jaki sposób inwestycje wpływają na wyniki. „Pozwoli to klientom odkrywać i wyznaczać kierunki, które stawiają sobie za cel wartość” – wyjaśnia Philp. „Wielu klientów pyta teraz, w jaki sposób mogą osiągnąć więcej w ramach istniejących portfeli aktywów. Na początek możemy zaoferować im środowisko testowania pomysłów”.
Philp chce wzmacniać ciekawość i współpracować ze wszystkimi podmiotami w całym cyklu życia aktywów – inwestorami, zespołami zarządzającymi instrumentami pochodnymi, grupami użytkowników końcowych. Chce w ten sposób dowiedzieć się, w jaki sposób firma może rozwiązać ich problemy oraz pomóc im osiągnąć większą wartość. „Możemy zapytać klienta, czy potrzebuje nowego składnika aktywów albo czy można zmienić przeznaczenie istniejącego budynku. Dane pomogą nam podejmować świadome decyzje”.
Bew i Philp byli pionierami cyfryzacji budownictwa w Wielkiej Brytanii ponad dekadę temu. Jak daleko ich zdaniem zaszła branża na drodze do transformacji technologicznej?
„Są cynicy i tacy, którzy uważają, że technologia może wszystko” – mówi Bew. „Rolą Davida jest wyjaśnienie, dlaczego technologia jest istotna i jak może pomóc różnym ludziom. Transformacja technologiczna niewątpliwie ma miejsce. Rozmawiałem niedawno z kierowcą cementowozu. Opowiadał mi, jak korzysta z tabletu do zamawiania i śledzenia swoich dostaw. Właśnie tego rodzaju zmiany obserwujemy”.
Philp zgadza się, że branża przeszła długą drogę, ale wciąż jest wiele do zrobienia. „Jest wiele szumu wokół technologii i jej możliwości, ale musimy skupić się na tym, jakie rzeczywiste problemy pozwala rozwiązywać i jaką wartość może dostarczać klientom. Właśnie to mnie ekscytuje w pracy w Cohesive i bardzo chcę pomagać klientom uwalniać wartość z ich aktywów budowlanych”.
Zasadniczo oczekuje się, że mianowanie Davida Philpa na stanowisko Chief Value Officer w Cohesive Group pomoże klientom firmy lepiej zrozumieć zagadnienia technologiczne i wykorzystać je do rozwiązywania problemów oraz uwalniania wartości w postaci lepszych wyników finansowych, środowiskowych i społecznych. Z pomocą Philpa i laboratorium wartości dostarczanego przez Cohesive klienci będą mogli odkrywać i wytyczać kierunki, które stawiają sobie za cel wartość, a także podejmować świadome decyzje, które zapewnią uzyskanie większej wartość w ramach istniejących portfeli aktywów.

Kontakt

Close Menu