Skip to main content
search

Wyzwanie

Firma Cohesive pomogła kanadyjskiemu operatorowi kolei we wdrożeniu najbardziej efektywnego modelu konserwacji nowego taboru. Firma Siemens Canada zdobyła duży kontrakt na rzecz Canadian Rail Company. Zamówienie obejmowało zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie 32 nowych dwukierunkowych składów pociągów, które będą obsługiwać ponad 4,5 miliona pasażerów rocznie.
Cohesive tworzy inteligentne systemy, które wykorzystują dane IoT dostarczane przez pojazdy w celu przewidywania, kiedy konieczna będzie naprawa lub wymiana taboru. Na potrzeby wprowadzenia konserwacji predykcyjnej firma Cohesive wdrożyła rozwiązanie Siemens Mobility CMMS o nazwie CORMAP® z systemem IBM Maximo, a następnie zintegrowała je z Railigent®, platformą IoT firmy Siemens Mobility opartą na systemie Mindsphere®.

Nasza rola

Firma Cohesive została zaangażowana w zainicjowanie zmian organizacyjnych pod kątem wdrożenia rozwiązania CMMS. „Rozpoczęliśmy już analizę procesów zarządzania zasobami Canadian Rail Company. Aby osiągnąć doskonałość operacyjną, optymalizacja procesów musi zostać ukończona do końca czerwca” – wyjaśnia Henri Snijders, Practice Leadership Director w Cohesive.
Zanim nowe składy wejdą do użytku, firma Cohesive wdrożyła wcześniej system CMMS w ramach istniejącego taboru Canadian Rail Company. Poprawiło to m.in. wgląd w procesy robocze, a tym samym usprawniło planowanie i realizację.

„Jestem bardzo dumny z udziału Cohesive w tym wyjątkowym partnerstwie ambitnych firm, które zawsze dążą do osiągnięcia najwyższych standardów przemysłowych”.

Henri Snijders, Chief Transformation Officer, Cohesive

Korzyści dla klienta

Aby wdrożyć rozwiązanie konserwacji predykcyjnej w ramach projektu wymiany taboru, firma Siemens Mobility dostarczyła swoje najlepsze know-how w zakresie procesów konserwacyjnych i usług cyfrowych opartych na platformie Railagent.
Działając na zlecenie Siemens Mobility, firma Cohesive ułatwiła połączenie systemu CMMS CORMAP® z pakietem aplikacji Siemens Mobility – platformą Railigent®. Przyniosło to korzyść w postaci inteligentniejszego zarządzania zasobami kolejowymi, a tym samym lepszego przewidywania potrzeb w zakresie konserwacji.

Kontakt

Close Menu