Skip to main content
search

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie kluczowe znaczenie dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne i sprostać oczekiwaniom klientów, ma podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zasobów.

Jednak w jaki sposób firmy mogą podejmować tego rodzaju decyzje, mając pewność, że otrzymują odpowiednie informacje na czas? Rennie Chadwick, Transport Sector Team Lead w Cohesive, wyjaśnia, w jaki sposób firma pomaga menedżerom ds. infrastruktury i operatorom taboru lepiej rozumieć posiadane zasoby oraz w jaki sposób wykorzystać technologie cyfrowe do podejmowania lepszych decyzji.
Według Chadwicka środkiem do osiągnięcia tego celu przez klientów Cohesive z branży kolejowej jest transformacja cyfrowa. „Ponieważ współpracujemy z właścicielami/operatorami infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego, wiemy, że transformacja cyfrowa jest sposobem na osiągnięcie oczekiwanych wyników. Wyniki te można podzielić na trzy szerokie kategorie: finansowe, związane z obsługą klienta i ESG (środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem)” – mówi.
Wspierając klientów w lepszym zrozumieniu ich zasobów, Cohesive pomaga im udzielić odpowiedzi na ważne pytania, np.: jakie zasoby posiadam? Gdzie się one znajdują? W jakim stanie są zasoby i jak wpływa to na systemy lub sieci, których są one częścią? Jak zmienia się stan zasobów w czasie? Czy zasoby funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami?
Odpowiedzi na te pytania mogą pomóc w podjęciu decyzji o potrzebie działania oraz w ustaleniu dostępnych opcji. Cohesive umożliwia uzyskanie potrzebnych odpowiedzi, wykorzystując technologie cyfrowe do powiązania procesu gromadzenia danych z procesem podejmowania decyzji oraz zwiększając wartość danych poprzez efektywne procesy i analizy predykcyjne.
Według Chadwicka współpraca z Cohesive w całym cyklu życia zasobów przynosi klientom trzy kluczowe korzyści: pozwala budować relacje oparte na zaufaniu, przynosi świeże spojrzenie i innowacje z innych branż oraz umożliwia skupienie uwagi na ciągłym doskonaleniu.
„Nasze bogate doświadczenie we współpracy z innymi właścicielami/operatorami zasobów na świecie pozwala nam wnieść świeże spojrzenie i innowacje z innych branż, a także skupić uwagę na ciągłym doskonaleniu. Nasi pracownicy są zmotywowani do ciągłego poszukiwania sposobów na dostarczanie klientom lepszych wyników niezależnie od formy, jaką to przybiera” – wyjaśnia.
W miarę jak świat staje się coraz bardziej cyfrowy i w coraz większym stopniu zależny od danych, dla firm ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej staje się zrozumienie swoich zasobów w celu podejmowania świadomych decyzji. Doświadczenie Cohesive w dostarczaniu odpowiedzi na ważne pytania dotyczące zasobów poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych i skupienie uwagi na ciągłym doskonaleniu pomaga klientom zachować konkurencyjność na dzisiejszym wymagającym rynku.

Kontakt

Close Menu