Skip to main content
search

Wyzwanie

W celu zmniejszenia ryzyka i zapotrzebowania na przeróbki, a także poprawy jakości firma Argent Related potrzebowała pomocy w opracowaniu i wdrożeniu strategii BIM dla planu rewitalizacji Brent Cross Town (BXT).
Ten 35-letni projekt realizowany na około 20 hektarach parków i boisk obejmuje 280 tys. metrów
kw. powierzchni biurowej, 6700 nowych mieszkań,
zakwaterowanie dla studentów, restauracje oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.

Nasza rola

Opracowaliśmy strategię BIM dla programu BXT, w tym
zakres usług, role i obowiązki oraz harmonogram
celów w zakresie wdrażania BIM i zarządzania na poziomie projektu. Nasza rola została rozszerzona do funkcji strategicznego doradcy klienta w zakresie projektu z zapewnieniem szerszego dostępu do usług cyfrowych.
Od czasu sukcesu programu BXT pomogliśmy firmie Argent opracować szereg strategii BIM, w tym dla dzielnic Tottenham Hale i Kings Cross. Jako strategiczny doradca Argent Related:
  • jesteśmy opiekunem strategii informacyjnej. Odpowiadamy za zarządzanie informacjami dla całej infrastruktury i działek budowlanych w ramach planu rewitalizacji BXT;
  • zapewniamy koordynację modelu BIM na całym obszarze oraz wirtualną kontrolę dokumentów. Wykonane przez nas prace objęły stworzenie pakietu dokumentacji BIM, w tym wymagań dotyczących informacji pracodawcy, wymagań dotyczących informacji o aktywach oraz protokołów BIM jako wytycznych dla dostawców;
  • zapewniamy wsparcie GIS. Nasi specjaliści w dziedzinie zarządzania informacjami
    i GIS dostarczają obszerny model 3D, a także
    audyty i koordynację danych, analizy geoprzestrzenne oraz wsparcie;
  • odpowiadamy za strategię operacji i utrzymania.

Korzyści dla klienta

Firma Argent skorzystała na jasnej strategii BIM
dzięki skutecznemu i wydajnemu dostarczaniu procesów BIM oraz dokumentacji wspierającej projekty, w tym BXT.
Przełożyło się to na poprawę jakości i wydajności oraz ograniczenie planowania i ryzyka.

Kontakt

Close Menu