Skip to main content
search

Wprowadzenie

Grupa Empact jest samodzielnym dostawcą wielu usług na terenie Republiki Południowej Afryki. Oferta Grupy Empact ukierunkowana jest na obiekty tak różnorodne, jak siedziby firm, duże elektrownie i kampusy. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w świadczeniu usług zarządzania obiektami dla sektora wydobywczego i przemysłowego oraz kładzie nacisk na włączanie niewielkich firm do łańcucha i modelu dostaw. 

Wyzwanie

Grupa Empact dostrzegła wyraźną zmianę w popytu na rynku: klienci zaczęli poszukiwać bardziej zintegrowanych usług zarządzania obiektami, co wiązało się ze zmniejszeniem liczby dostawców oraz wzrostem jakości i wartości jej działalności. Klientom zaczęło zależeć na przejrzystości i możliwości śledzenia uzgodnionych poziomów usług oraz obserwowania postępów i planowania prac. Grupa Empact wyznaczyła sobie ambitny termin trzech miesięcy na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania obiektami (IFM), który umożliwiłby jej osiągnięcie wyników oczekiwanych przez klientów.

 

Rozwiązanie

Po dogłębnej ocenie rynku, procesie RfP i przeglądzie prezentacji Grupa Empact zdecydowała się na rozwiązanie Planon wdrażane i wspierane przez Cohesive.
Tshinyi Magoro, Managing Director w Grupie Empact, powiedział: „wszechstronne doświadczenie Cohesive we wdrażaniu oprogramowania FM w RPA i wiedza fachowa dotycząca rozwiązania Planon przedstawiają się imponująco. Na decyzję duży wpływ miał fakt bliskiej współpracy pomiędzy Cohesive i Planon. Ponieważ kluczowe jest dla nas utrzymanie ciągłości działalności, szukaliśmy niezawodnego partnera, który zapewni nam wsparcie przez cały cykl życia rozwiązania”.
Zamiast wdrażać oprogramowanie od podstaw, punktem wyjścia dla Cohesive było przyjęcie pakietu najlepszych praktyk Planon o nazwie „Accelerator”. Ponieważ zawarte w nim najlepsze praktyki były bardzo dobrze dostosowane do wymagań Grupy Empact, wdrożenie mogło rozpocząć się na tyle szybko, aby możliwe było dotrzymanie ambitnego terminu.
Tshinyi wyjaśnia dalej korzyści płynące z wdrożenia rozwiązania: „osiągnęliśmy ogromną poprawę wyników w naszych operacjach. Mamy znacznie lepszy wgląd w to, kto co robi, kiedy i gdzie, jakie prace są otwarte lub zakończone oraz jakie koszty się z tym wiążą. Ponadto ważną zmianą była transformacja w kierunku planowanej konserwacji zapobiegawczej. Dzięki włączeniu do naszej usługi cyfrowej pomocy technicznej większość klientów może zrezygnować z własnych wewnętrznych działów pomocy technicznej. Raporty i analizy pomagają nam stale optymalizować wydajność operacji oraz jakość usług. W tym sensie platforma Planon Universe stała się motorem napędowym naszej działalności”.
Rozwiązanie Planon umożliwiło Grupie Empact lepszą integrację oferty usług, w tym wprowadzenie zamkniętej komunikacji cyfrowej z wyspecjalizowanymi partnerami z regionów. Przekłada się to na szybsze skalowanie projektów, obniżenie kosztów dla klientów oraz skuteczne wkraczanie na nowe rynki.
Korzystając z rozwiązania Planon, Grupa Empact może teraz prezentować klientom swoje wyniki w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych. Klienci mogą łatwo śledzić m.in. uzgodnione poziomy usług, postępy czy planowanie prac. Buduje to zaufanie w relacji oraz pozwala oszczędzić wiele czasu i wysiłku w porównaniu do ręcznego raportowania.

Korzyści dla klienta

System zarządzania zasobami obsługuje teraz strumienie Front Office, New Connections i CRM firmy oraz pozwala na łączenie zestawów danych z istniejących systemów. Jednocześnie role i obowiązki są modyfikowane w celu uwzględnienia nowej wersji.
Głównym celem projektu transformacji było zwiększenie efektywności funkcji technicznej w SGN oraz ograniczenie zapotrzebowania na personalizację. Udało się to osiągnąć poprzez:

  • Połączenie zestawów danych w jedną bazę danych;
  • Konsolidację procesów biznesowych;
  • Przeniesienie programów Java i innych starszych procesów do skryptów automatyzacji;
  • Wykorzystanie nowej wersji systemu Maximo 7.5.05;
  • Dopasowanie do siebie walidacji Maximo i Syclo;
    Wprowadzenie lepszych konfiguracji infrastruktury.
Close Menu