Skip to main content
search

Wprowadzenie

Spółka GW Pharmaceuticals (GWP) została założona w 1998 r. i jest notowana na giełdzie NASDAQ (jako GWPH). Firma, której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii, prowadzi działalność także w USA i Europie kontynentalnej. GWP jest światowym liderem w opracowywaniu i dostarczaniu zatwierdzonych przez organy regulacyjne leków na bazie konopi indyjskich.

Wyzwanie

Wykorzystywany przez GWP system planowania i monitorowania zadań kalibracji oraz konserwacji obejmował arkusz kalkulacyjny Excel i instrukcje przekazywane w formie papierowej.Proces ten był pracochłonny, wymagał przechowywania dużej ilości dokumentacji papierowej oraz był podatny na błędy.

Rozwiązanie

Firma GWP wytypowała Cohesive do wdrożenia systemu IBM Maximo – popularnego oprogramowania do zarządzania zasobami w branżach związanych z naukami przyrodniczymi.
Ponieważ działalność GWP podlega surowym regulacjom, wybrany i przewidziany do wdrożenia system musiał zostać poddany walidacji w oparciu o wytyczne GxP w zakresie dobrych praktyk w branży farmaceutycznej.
Wdrożenie systemu Maximo przez Cohesive uwzględniało wymagania GWP w zakresie zgodności oraz umożliwiło zarządzanie wszystkimi zasobami produkcyjnymi i infrastrukturalnymi w trzech zakładach spółki na terenie Wielkiej Brytanii. Rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne, a Cohesive zapewnia usługi stałego wsparcia oraz oferuje współpracę wokół dalszych ulepszeń i usprawnień w toku realizacji planu cyfrowej transformacji GWP.

Korzyści dla klienta

Wdrożenie systemu Maximo zapewniło GWP widoczność i kontrolę nad aktywami w czasie rzeczywistym, umożliwiając zwiększenie wydajności konserwacji i efektywności operacyjnej.Wdrożono również elektroniczne rejestry i sygnatury Maximo oraz kalibrację zgodnie z wymaganiami większości firm farmaceutycznych w związku z koniecznością zapewnienia pełnej ścieżki audytu danych zarządzania aktywami w systemie Maximo. Oznacza to, że w razie wystąpienia problemów w toku produkcji GWP będzie w stanie prześledzić łańcuch dostaw i wyizolować przyczyny.
W ścisłej współpracy z GWP firma Cohesive dostarczyła skomputeryzowany system konserwacji i wsparcia dla walidacji, który pozwala obecnie automatyzować planowanie i umożliwia przechowywanie dokumentacji w postaci cyfrowej. System jest obecnie wykorzystywany do kontrolowania i monitorowania działań związanych z kalibracją i konserwacją w dziale technicznym, a także do przechowywania instrukcji roboczych, raportowania danych i dostarczania informacji o trendach. Stanowi to gwarancję zapewnienia właściwych informacji właściwym osobom we właściwym czasie.

Close Menu