Skip to main content
search

Zarezerwuj bezpłatne warsztaty strategiczne, aby zyskać indywidualny plan działania w ramach ALM/EAM.  

Potrzeba: minimalizacja zakłóceń w świadczeniu usług 

Lotniska muszą zarządzać złożoną i wysoce krytyczną infrastrukturą już od momentu rozpoczęcia projektowania aż po likwidację zasobu. Muszą także działać w ściśle regulowanym i krytycznym dla bezpieczeństwa środowisku. Ponadto lotniska powinny oferować pasażerom płynne i bezproblemowe środowisko, tak aby port lotniczy był dla nich preferowanym miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży. Wydajność aktywów portu lotniczego bezpośrednio przekłada się na zadowolenie klientów – należy nimi optymalnie zarządzać, aby osiągnąć optymalny wynik dla klienta i portu lotniczego.  

Trzy elementy są nierozłączne przy tworzeniu rozwiązania, które ma na celu realne zapewnienie wymaganego poziomu wsparcia aktywów dla działań operacyjnych na lotnisku: 

 • Asset Lifecycle Management i Enterprise Asset Management – strategie i programy umożliwiające osiągnięcie zoptymalizowanej wydajności aktywów.  
 • Dane o zasobach – zarządzanie odpowiednimi danymi i ich gromadzenie w celu zarządzania niezawodnością aktywów podczas ich całego cyklu życia.  
 • Technologia – umożliwianie i wykorzystywanie strategii oraz danych w celu maksymalizacji wydajności aktywów.  

Rozwiązania, które realnie pozwalają organizacji czerpać korzyści, są tworzone z myślą o ostatecznym celu – wychodzą naprzeciw wszystkim potrzebom. 

Rozwiązanie: strategie, rozwiązania w zakresie danych i technologii 

Strategie

 • Zarządzanie cyklem życia aktywów (ALM)  

Funkcjonowanie lotniska zależy w dużej mierze od wydajności jego zasobów, które muszą być zgodne ze specyfikacjami projektowymi, aby zapewnić niezawodność i wydajność działań operacyjnych oraz zminimalizować zakłócenia w świadczeniu usług. W proces projektowania, instalowania, znakowania, uruchamiania, konserwacji i odnawiania aktywów zaangażowanych jest zazwyczaj kilka podmiotów, a jeśli informacje o aktywach nie są prawidłowo i spójnie zarządzane, może to skutkować poważnymi problemami.  

Strategia zarządzania cyklem życia aktywów definiuje politykę zarządzania aktywami i powiązane z nimi standardy zarządzania informacjami, które zapewniają, że aktywa są definiowane i modelowane spójnie, niezależnie od tego, kto w danym momencie z nimi wchodzi w interakcję. Definiowanie i egzekwowanie tych standardów od początkowego etapu projektu przez cały cykl eksploatacji oszczędza czas i wysiłek oraz drastycznie redukuje ryzyko późniejszych problemów, które mogłyby spowodować zakłócenia w świadczeniu usług.  

 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (EAM)  

Strategia EAM jest wdrażana w celu zagwarantowania, że podczas użytkowania spełnione są wymagania projektowe dla danego zasobu. Gwarantuje ona optymalizację pod kątem zapewnienia odpowiedniej częstotliwości konserwacji i obsługi zasobów — wbrew powszechnemu przekonaniu, zbyt mała lub zbyt duża częstotliwość może spowodować niespodziewaną awarię, a tym samym przyczynić się do straty czasu i zasobów.  

Strategia EAM powinna być powiązana ze strategią ALM, aby sprostać wymaganiom związanym z wydajnością danego zasobu przez cały okres jego eksploatacji i konserwacji. Nadzór nad standardami zarządzania aktywami jest kontynuowany aż do momentu likwidacji danego zasobu, aby proces EAM przebiegał możliwie sprawnie i skutecznie, wpływając tym samym na poprawę rentowności i bezawaryjnego funkcjonowania portu lotniczego.  

Zarządzanie danymi

Dane są kluczem do zrozumienia i optymalizacji wydajności zasobów. Gromadzenie i standaryzacja odpowiednich danych wspierających dane działanie są kluczowe w celu przekształcenia danych w informacje, na podstawie których dany port lotniczy może podjąć konkretne działania. Obecnie porty lotnicze codziennie gromadzą i generują ogromne ilości danych pochodzących z rozkładów lotów i danych pasażerów, a zatem to samo podejście należy przyjąć w odniesieniu do bazy aktywów portu lotniczego.  

Stworzenie strategii ALM i EAM pomaga określić rodzaj i szczegółowość wymaganą do optymalizacji aktywów i ich funkcji we wspieraniu funkcjonowania lotniska. Podejście oparte na „systemie systemów” zapewnia przejrzystość i widoczność sposobu, w jaki dane będą wykorzystywane i wymieniane w trakcie eksploatacji aktywów. Wspólne atrybuty, konwencje związane z nazewnictwem i użytkowanie są kluczem do najbardziej efektywnego wykorzystania danych zarówno do wspierania działań, jak i zapewniania kluczowych analiz wspierających inicjatywy mające na celu udoskonalanie działalności przedsiębiorstwa.  

Technologie

Zaprojektowanie rozwiązania z myślą o celu końcowym pozwala na dostosowanie wszystkich elementów strategii ALM i EAM oraz optymalne zarządzanie potrzebami lotniska, od początkowej fazy projektowania zasobu po wycofanie go z eksploatacji. Dzięki wprowadzaniu informacji zwrotnych w ramach ustawicznego usprawniania, usterki i niespójności są aktywnie eliminowane z całego procesu.  

Technologia pełni kluczową funkcję w ułatwianiu skutecznego gromadzenia i analizy danych, a następnie realizacji potencjalnych korzyści określonych w strategiach ALM i EAM.  

 • Systemy EAM – w pełni zintegrowane systemy zarządzania zasobami i pracą EAM, takie jak IBM Maximo, umożliwiają realizację strategii i optymalizację wydajności zasobów.  
 • Przechwytywanie i przetwarzanie danych — systemy SCADA, komunikacja w ramach Internetu rzeczy, relacje pomiędzy danymi, dane i integracje systemów są łączone przez mechanizmy oparte na regułach w celu wykrycia relacji, które identyfikują podstawową przyczynę objawu.  
 • Standaryzacja danych – zastosowanie reguł zapewniających odpowiednią standaryzację i kategoryzację danych, wspomagających działanie i tworzenie spójnych analityk.  
 • Digital Twins (Cyfrowe bliźniaki) – tworząc wirtualny obraz środowiska lotniska po jego zaprojektowaniu i środowiska lotniska już po jego wybudowaniu oraz integrując ten obraz z systemem EAM, zarządzający i osoby odpowiedzialne za konserwację portów lotniczych mają wszystko, czego potrzebują, aby zoptymalizować gromadzenie danych, przeglądanie, zrozumienie i wydajności lotniska dla jego klientów.  
 • Uczenie maszynowe – wykorzystuje „podstawowe” możliwości EAM, dodając kontekstową eksplorację historycznych danych, aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki.  
 • Sztuczna inteligencja – umożliwia bardziej precyzyjne definiowanie zaawansowanych zachowań i relacji między danymi, co pozwala na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem.  

Korzyści

Możliwość połączenia fizycznego i cyfrowego środowiska lotniska za pomocą technologii Digital Twin oferuje wiele korzyści. Na przykład: 

 • Optymalizacja kosztów: analizowanie przepływu pasażerów, obsługi bagażu i ruchu samolotów na lotnisku wspiera identyfikowanie przyczyn zatorów, poprawiając jakość obsługi klienta, ale także optymalizując strategie w zakresie konserwacji.  
 • Lepsza jakość obsługi pasażerów: dane w czasie rzeczywistym mogą być wykorzystywane do poprawy komfortu pasażerów poprzez dostarczanie dokładnych informacji o statusie lotu, zmianach bramek i odbiorze bagażu. Dzięki temu podróże stają się płynniejsze i bardziej satysfakcjonujące dla podróżnych.  
 • Usprawniona wydajność operacyjna: technologia Digital Twin umożliwia portom lotniczym symulowanie różnych scenariuszy operacyjnych na przestrzeni czasu, pomagając w proaktywnym rozwiązywaniu problemów, takich jak konserwacja pasów startowych, naruszenia w zakresie bezpieczeństwa czy ekstremalne zdarzenia pogodowe.  
 • Konserwacja predykcyjna: linie lotnicze i operatorzy portów lotniczych mogą wykorzystywać wiedzę opartą na danych do przewidywania wpływu na wydajność sprzętu i podejmować działania, aby uniknąć zakłóceń w działalności operacyjnej i obsłudze klientów.  
 • Połączenie działalności operacyjnej z jakością obsługi klienta: cyfryzacja całego lotniska, w tym strefy powietrznej i naziemnej, oraz powiązanie technologii Digital Twin z systemem planowania pracy i zarządzania aktywami w celu zapewnienia spójnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, przepisami obowiązującymi na lotnisku i zasobami ludzkimi (kontrole 14 CFR część 139 i NOTAM) oraz wydajności aktywów, aby zapewnić pasażerom najwyższy poziom usług oraz osiągnąć najwyższy poziom satysfakcji i wzrostu 

 

Skorzystaj z rewolucji cyfrowej dzięki ekspertyzie Cohesive 

Cohesive niezmiennie angażuje się we wspieranie organizacji posiadających aktywa trwałe w obliczu rewolucji cyfrowej. Ich zespół ekspertów ds. technologii cyfrowych rozumie wyjątkowe wymagania branży lotniczej, opracowując indywidualne strategie cyfrowe zorientowane na wyniki. Zdobywając głębokie zrozumienie wymagań Twojej działalności biznesowej, dojrzałości cyfrowej i konkretnych sposobów pracy, Cohesive umożliwia poruszanie się po skomplikowanym krajobrazie cyfrowym, odblokowując nowe możliwości zrównoważonego wzrostu.  

Wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę branżową, Cohesive zapewnia przejrzysty plan działania dla całego procesu zarządzania aktywami i wsparcie technologii Digital Twin. Od szczegółowego zrozumienia koncepcji po nakreślenie ich zastosowań w kontekście Twojej firmy – cyfrowe usługi konsultingowe Cohesive zapewniają płynne przejście do sfery technologii Digital Twin.  

Odblokuj pełen potencjał wartości dzięki kompleksowym warsztatom 

Cohesive pomoże Ci odkryć wartość technologii cyfrowej i Digital Twin w Twojej firmie, tworząc cyfrowy i strategiczny plan działania podczas kompleksowych warsztatów prowadzonych przez nasz zespół konsultantów.  

Podczas tych warsztatów strategicznych: 

 • Zdefiniujemy kluczowe cele Twojej firmy i czynniki wpływające na generowanie jej wartości, uwzględniając różnorodne scenariusze na przyszłość.  
 • Przeanalizujemy, w jaki sposób digitalizacja może przyczynić się do sprostania wyzwaniom i rozwiązania problemów podczas całego cyklu życia zasobów.  
 • Określimy i ustalimy priorytety w zakresie najpilniejszych możliwości optymalizacji i usprawnień.  
 • Przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojego projektu w ramach Digital Twin.  

Nie przegap tej okazji, aby uwolnić nieograniczony potencjał technologii Digital Twin i zarządzania danymi w ramach branży lotniskowej. Zarezerwuj warsztaty już dziś, aby firma Cohesive poprowadziła Cię w stronę pomyślnej cyfrowej przyszłości Twojej organizacji. 

Close Menu