Skip to main content
search

Bazowanie na innowacjach

Rok 1951 to kluczowy moment w historii ludzkości – narodziny energetyki jądrowej. Dzięki zaledwie czterem 200-watowym żarówkom świat był świadkiem skromnych początków czegoś, co stało się kamieniem węgielnym naszego krajobrazu energetycznego. Obecnie energia jądrowa zapewnia 10% światowej energii elektrycznej poprzez sieć 440 reaktorów, oświetlając nie tylko żarówki, ale całe narody.  

W tym samym czasie telefon stacjonarny stał się rewolucyjnym narzędziem komunikacji. W tamtych czasach normą była komunikacja pisemna i osobista. Jednak telefon stacjonarny położył podwaliny pod komunikację międzymiastową, fundament, na którym budowaliśmy przez dziesięciolecia.  

Świat był świadkiem niezwykłego postępu technologicznego, który zmienił sposób, w jaki żyjemy – od sposobu komunikowania się po sposób wykorzystania energii. To pokazuje, że innowacja nie jest celem samym w sobie, ale że nieustanne udoskonalanie innowacji, tworzenie rozwiązań dla współczesnych problemów, jest jej prawdziwym celem.   

Odblokowanie potencjału danych w postępie nuklearnym 

Dziś stoimy u progu nowej rewolucji przemysłowej, technologicznej i cyfrowej. Przekształciliśmy materiały, wykorzystaliśmy nowe źródła energii i odblokowaliśmy ogromne zasoby informacji. Transformacja ta może przenieść przemysł jądrowy na wcześniej niezbadane dotąd obszary, wykraczając poza granice związane z budową, eksploatacją i optymalizacją. W sercu tej ewolucji leży jeden kluczowy fundament: dane. Postęp i ciągłe innowacje zależą od danych.  

Dane i dostarczane przez nie bezcenne informacje pokierują przemysł nuklearny w kierunku osiągnięcia emisji net-zero i osiągnięcia globalnych celów w zakresie wytwarzania energii. Chociaż często postrzegano naszą branżę jako powolną w przyjmowaniu zmian i innowacji, historia pokazała, że ryzyko jest warte swej nagrody. Nadszedł czas, aby wykorzystać cyfryzację i technologię jako katalizatory postępu.  

Ponieważ nasza siła robocza ewoluuje, musimy zapewnić następnemu pokoleniu ekspertów w dziedzinie energii jądrowej narzędzia potrzebne im do odniesienia sukcesu. Podejmowanie decyzji na podstawie danych jest kluczem do suwerenności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla. Gdy jest to efektywnie wykorzystywane, stanowi to potężny czynnik zwielokrotniający potencjał. Bez tego organizacje wkrótce zaczną pozostawać w tyle.   

Postęp w dziedzinie energetyki jądrowej dzięki danym i cyfryzacji 

Gdzie zaczynamy? Warto znaleźć odpowiednie odpowiedzi na pytania dotyczące danych.  

Zaczynając od: 

W jaki sposób możemy wykorzystać dane i narzędzia cyfrowe, aby przyspieszyć wdrażanie elektrowni jądrowych wykorzystujących czystą energię, zmniejszyć ryzyko związane z ich budową, obniżyć koszty i przyspieszyć dostawę aktywów nowej generacji 

  • Czyste dane: czyste dane napędzają czystą energię. Aby inżynierowie i konstruktorzy mogli bezproblemowo wykorzystywać dane w celu uzyskania lepszych wyników, dane te muszą być użyteczne. Zapewniamy to poprzez utworzenie planu zarządzania danymi, opisującego sposób ich gromadzenia, przechwytywania, przechowywania, analizowania i wykorzystywania. Wprowadzono protokoły, aby zapewnić spełnienie tych standardów w zakresie danych i określić, kiedy nie są one spełniane.  
  • Modelowanie cyfrowe: w pełni symulowane procesy budowlane i modelowanie cyfrowe stanowią odzwierciedlenie świata rzeczywistego, co pozwala nam krytykować i optymalizować sekwencje, testować różne podejścia i ulepszać działania zmierzające do redukcji ryzyka. Podejście to obejmuje również czynności konserwacyjne i przerwy na uzupełnienie paliwa, co umożliwia opracowanie optymalnego planu działania i uproszczenie harmonogramów. 
  • Cyfrowy plan działania: niedawne doświadczenia w zakresie budowy nowych obiektów jądrowych podkreślają potrzebę opracowania formalnego cyfrowego planu działania, począwszy od bezpieczeństwa po ich likwidację. Cyfrowy plan działania pomaga organizacjom w dostosowaniu ich celów biznesowych do rozwiązań cyfrowych, które generują osiągnięcia i sukces, określając, jakie rozwiązania będą stosowane i w jaki sposób. Kompleksowa strategia zapewnia znaczne oszczędności w zakresie planowania, bezpieczeństwa i jakości, przybliżając nas do wykorzystania potencjału energii jądrowej.  
  • Wytyczne i zaufanie: im lepsza strategia, tym większe zaufanie do niej. Organizacje nuklearne muszą niezachwianie wierzyć w potencjał danych i technologii, aby móc udoskonalać swoje projekty, budowę, eksploatację i likwidację aktywów jądrowych. Praca z wyznaczonym przewodnikiem w dziedzinie cyfryzacji w celu opracowania strategii, planu i wdrożenia zapewni większy sukces i lepsze wyniki, wzmacniając wiedzę zespołu i zwiększając zakres zastosowania rozwiązań oraz sposobów ich wdrażania w celu uzyskania optymalnych wyników.  

(Doświadczenie + systemy) * Dane = Znacznie lepsze wyniki we wszystkich obszarach.  

Gdzie zatem leżą przeszkody? Krótkowzroczne podejmowanie decyzji, brak świadomości w zakresie potencjału danych i cyfryzacji, rozbieżności wśród interesariuszy i współpraca z niewłaściwymi integratorami to tylko niektóre z wyzwań. Musimy przełamać te bariery poprzez edukację, pogłębianie świadomości, współpracę i zaangażowanie w osiągnięcie niezwykłych wyników w nowej erze atomu.  

Już obecnie istnieją technologie i systemy generujące tę transformację: począwszy od wymiarów 5D i 6D, które uwzględniają koszty, zrównoważony rozwój i zarządzanie obiektami. Nadszedł czas, aby przemysł nuklearny wykorzystał te osiągnięcia i przejął przodującą rolę w kształtowaniu naszej przyszłości.  

Close Menu