Skip to main content
search

Nowa definicja zarządzania aktywami 

Zalety EAM w porównaniu z CMMS

Jeśli chodzi o zarządzanie aktywami, to często przychodzą nam na myśl dwie opcje oprogramowania: komputerowe systemy zarządzania utrzymaniem (CMMS) i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (EAM). Chociaż mogą wydawać się one podobne pod względem funkcjonalności, znaczące różnice między nimi mogą poważnie wpłynąć na strategię zarządzania aktywami i sukces organizacji. 

Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między CMMS i EAM. Podamy szczegółowe przykłady i źródła oraz wyjaśnimy, dlaczego system EAM jest lepszy dla Twojej organizacji. 

EAM vs CMMS

Definiowanie systemów CMMS i EAM: zrozumienie podstawowych różnic 

Zacznijmy od jasnej definicji zarówno systemów CMMS, jak i EAM. 

CMMS to system oprogramowania przeznaczony do zarządzania procesami utrzymaniowymi. Oferuje on takie funkcje jak zarządzanie zleceniami pracy, konserwacja prewencyjna, zarządzanie zapasami i proste śledzenie zasobów. 

Natomiast system EAM to system oprogramowania, który obejmuje wszystkie aspekty zarządzania aktywami organizacji. Obejmuje on konserwację prewencyjną, zarządzanie pełnym cyklem życia aktywów, zapasami, zaopatrzeniem, zdrowiem, bezpieczeństwem, środowiskiem (BHP) i zarządzaniem operacyjnym. 

Różnica pomiędzy CMMS i EAM: zakres i złożoność 

Główną różnicą między tymi dwiema opcjami oprogramowania jest poziom oferowanego zakresu i złożoności. CMMS to bardziej podstawowa opcja, natomiast EAM oferuje bardziej kompleksowe rozwiązanie. 

Systemy CMMS są zaprojektowane tak, aby skutecznie, wydajnie i szybko wykonywać zadania związane z utrzymaniem. Oprogramowanie CMMS sprawdza się przy zarządzaniu mniejszymi portfelami aktywów nieobarczonym skomplikowanymi działaniami i wymaganiami w zakresie utrzymania. Oferuje ono kluczowe funkcje umożliwiające śledzenie napraw, zadań i historii wydajności pojedynczych zasobów lub ich grup. 

Natomiast systemy EAM zapewniają znacznie bogatsze rozwiązanie, które pomaga zarządzać aktywami podczas całego cyklu ich życia. EAM lepiej sprawdza się w przypadku większych portfeli aktywów o dużej wartości i działaniach wymagających bardziej kompleksowego podejścia do zarządzania pełną wartością aktywów i codziennymi potrzebami w zakresie zarządzania organizacją. 

W porównaniu z systemem CMMS systemy EAM mogą zapewniać dodatkowe funkcje, takie jak możliwości mobilne, kompleksowe planowanie, zarządzanie konfiguracją zasobów i specyficzne możliwości branżowe. EAM to rozwiązanie bardziej kompleksowe, zarządzające całym łańcuchem dostaw aktywów i przyczyniające się do ograniczenia przestojów i związanych z nimi kosztów. 

Systemy EAM oferują możliwość większej elastyczności i skomunikowania za pośrednictwem interfejsów API oraz standardowych połączeń. W efekcie w większości przypadków EAM można zintegrować z innymi narzędziami i systemami biznesowymi, aby zapewnić spersonalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie. 

Przykłady wzięte z życia: 

Aby zilustrować różnice pomiędzy systemami CMMS i EAM, przeanalizujemy dwa rzeczywiste studia przypadków pochodzące od klientów z różnych branż. Poniższe studia przypadków ukażą różnice między tymi dwoma systemami i wynikające z nich korzyści. 

Rewolucja w konserwacji taboru kolejowego: historia sukcesu CMMS 

W ramach partnerstwa pomiędzy Cohesive i Siemens Canada dokonano transformacji działań konserwacyjnych w Canadian Rail Company dotyczących 32 nowych składów, co stanowi przekonujący przykład wdrożenia systemu CMMS. Kluczowe rezultaty: 

 • Konserwacja predykcyjna: system Cohesive oparty na IoT dokonał dokładnej prognozy potrzeb w zakresie konserwacji, zapewniając terminowość napraw. 
 • Optymalizacja procesów: zmiany organizacyjne i wdrożenie CMMS poprawiły doskonałość operacyjną. 
 • Efektywne planowanie: CMMS poprawił widoczność procesów pracy w ramach istniejącej floty, usprawniając ich planowanie i realizację. 
 • Silne partnerstwo: współpraca pomiędzy Cohesive, Siemens Mobility i Canadian Rail Company pozwoliła utrzymać wysokie standardy przemysłowe. 
 • Inteligentne zarządzanie aktywami: integracja CORMAP® z Railigent® usprawniła zarządzanie aktywami kolejowymi, zwiększając przewidywalność i wydajność. 

To studium przypadku pokazuje, w jaki sposób system CMMS, taki jak CORMAP®, może przyczynić się do zwiększenia wydajności, skrócić przestoje i poprawić doskonałość operacyjną w ramach złożonych operacji, takich jak konserwacja taboru kolejowego. 

Studium przypadku z zakresu systemów EAM: 

Niniejsze studium przypadku przedstawia przekonujący argument za przyjęciem systemów zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (EAM), czego najlepszym przykładem jest PKP Energetyka SA, kluczowa firma na polskim rynku energetycznym. 

Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa: 

PKP Energetyka dostrzegła potrzebę modernizacji procesu zarządzania utrzymaniem aktywów sieci w warunkach konkurencyjnego rynku energii. Wybrali IBM Maximo jako rozwiązanie w ramach EAM w celu umożliwienia centralizacji i optymalizacji tego kluczowego aspektu ich działalności. Przejście ze starszych systemów na IBM Maximo oznaczało znaczącą zmianę w podejściu do zarządzania utrzymaniem aktywów sieci. 

Rozwiązanie: 

Wdrożenie systemu EAM skupiało się na kilku kluczowych obszarach, m.in. automatyzacji procesów, zarządzaniu utrzymaniem ruchu, standaryzacji planowania rozwoju sieci, centralizacji wiedzy, udostępnianiu informacji technicznych, śledzeniu kosztów i zaawansowanym raportowaniu. To szyte na miarę rozwiązanie usprawniło proces podejmowania decyzji, obniżyło koszty konserwacji i usprawniło zarządzanie eksploatacją zasobów. Wdrożenie obejmowało także aplikację mobilną, która wyeliminowała procedury wykorzystujące papier i zapewniła dostęp w czasie rzeczywistym do działń serwisowych dla 700 pracowników terenowych. 

Korzyści dla klienta: 

Dzięki IBM Maximo PKP Energetyka osiągnęła swoje cele biznesowe poprzez: 

 1. Udoskonalenie zarządzania zasobami skoncentrowanego na niezawodności, stabilności i ciągłości działalności. 
 2. Usprawnienie procesów podejmowania decyzji dotyczących zasobów. 
 3. Ułatwienie opracowania strategii zarządzania zasobami. 
 4. Zapewnienie scentralizowanego dostępu do raportów dotyczących utrzymania ruchu i napraw. 
 5. Zaoferowanie dostępu do informacji o zasobach w czasie rzeczywistym. 
 6. Zwiększenie wydajności procesów w zakresie utrzymania nieruchomości. 
 7. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w terenie. 

Ogólnie rzecz biorąc, to studium przypadku podkreśla rewolucyjny wpływ systemów EAM, takich jak IBM Maximo, w ramach złożonej branży, pokazując, w jaki sposób takie systemy mogą zapewnić doskonałość operacyjną, oszczędności kosztów i poprawę bezpieczeństwa w zarządzaniu krytyczną infrastrukturą. 

Mocna strona EAM: wykracza poza ofertę CMMS w zakresie kompleksowego zarządzania aktywami 

Chociaż zarówno rozwiązania CMMS, jak i EAM są skuteczne w zarządzaniu aktywami, wybranie EAM jako bardziej wszechstronnego rozwiązania wiąże się z uzyskaniem wyraźnej korzyści. 

EAM wykracza poza zakres CMMS, oferując szerszy zestaw funkcji, integrując się z innymi opcjami oprogramowania biznesowego i dostarczając kompletne rozwiązanie do zarządzania aktywami. EAM pomaga organizacjom maksymalizować wartość aktywów, zapewniając znaczącą przewagę konkurencyjną. 

Źródła 

 • https://www.creativebloq.com/how-to/what-is-a-cmms-and-what-can-it-do-for-your-business 
 • https://www.smglobal.com/cmms-vs-eam/ 
 • https://www.fiixsoftware.com/blog/cmms-vs-eam

Dowiedz się więcej o zaletach systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, takiego jak IBM Maximo.  

Skontaktuj się z nami już dziś. 

Close Menu